Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RĒZEKNES NOVADS -SADARBĪBA AR ĀRZEMĒM

No description
by

Inta Rimsane

on 4 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RĒZEKNES NOVADS -SADARBĪBA AR ĀRZEMĒM

RĒZEKNES NOVADA SADARBĪBA AR ĀRZEMĒM
Ar ko Rēzeknes novads ir īpašs?
Lielākā teritorija Latvijā!
Sadarbība ar dažādiem ES informācijas sniedzējiem
Ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā

Ar citiem Europe Direct informācijas centriem, bibliotēkām Latvijā un ārzemēs

Ar ES Struktūrfondu informācijas centru Daugavpilī

Ar Ārlietu ministriju
Sadarbība ar citām ES pašvaldībām
Sadarbības līgumi ar Zgieržas rajona padomi (Polija), Kupišķu rajona padomi (Lietuva) un Biržai pašvaldību (Lietuva).

Sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai ir izmantots dažādu ES programmu finansējums: Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārobežu sadarbības programma, Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma, „Comenius”, „Comenius Regio” „Eiropa pilsoņiem”, „Jaunatne darbībā”, Grundtvig, „Kultūra”, „Nordplus”, „Leader” utt.

ES finasējuma rezultāts: iespēja piedalīties citu ES pašvaldību un organizāciju rīkotajos semināros, konferencēs, festivālos, radošajās darbnīcā Beļģijā, Grieķijā, Horvātijā, Francijā, Rumānijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā utt.
Skaistākā daba Latvijā
Visos 25 novada pagastos ir aktīvi pašdarbnieki
Iedzīvotāju konsultatīvo padomju un nevalstisko organizāciju aktīva darbība
Regulārs atbalsts pieredzes apmaiņas un kvalifikācijas celšanas projektiem Latvijā un ārzemēs, lai veicinātu iedzīvotāju pašapziņas celšanos un paaugstinātu informētību par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām
Sistemātisks atbalsts infrastruktūras sakārtošanas projektiem, lai radītu apstākļus jaunu darba vietu radīšanai un aizkavētu iedzīvotāju aizplūšanu
Lielākā pašvaldība Latvijā
Platība - 2524 kv.km
Iedz. sk. - 30 901
Pagastu sk. - 25
Etniskais sastāvs:
latvieši 57,4 %,
krievi 36,1 %,
citas tautības – 6,5 %
Paldies par
uzmanību!

Sadarbība ar Vāciju
Projektā “Futbols pār Oderas tiltiem” (programma "Jaunatne darbībā") piedalījās Vācijas, Latvijas, Polijas, Dānijas, Beļģijas un Velsas jaunieši.

Brauciena mērķis bija veicināt izpratni un iecietību starp Eiropas jauniešiem, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu.
Projekts
“Sveika, Latvija!”
„Sveika, Latvija!” ir divu nedēļu izglītojoša programma, ko organizē un finansiāli atbalsta Amerikas latviešu apvienība. Sadarbība ar Rēzeknes novadu no 2006. gada.
Mērķis: Dot iespēju Amerikas un Austrālijas latviešu izcelsmes bērniem, kas ir gadiem mācījušies par Latviju sestdienas skolās, savām acīm redzēt Latviju un saglabāt latvisko identitāti.
Dalībnieki ir viesojušies gandrīz visās Rēzeknes novada skolās – Bērzgales, Gaigalavas Feimaņu un Sakstagala pamatskolās, Nautrēnu vidusskolā u.c
Sadarbība ar ASV
Dr. Māra Andersone, Millersvilles Universitātes pasniedzēja, apciemoja Latviju un dalījās pieredzē ar Rēzeknes Augstskolas pasniedzējiem un studentiem.

Sadarbības rezultāts
Iespēja iesaistīties jaunos projektos, jaunu kontaktu dibināšana (Vācija, Norvēģija, Zviedrija).

Iespēja apgūt starpkultūru komunikācijas prasmes praksē (skolotāji no ASV, ikgadējā Amerikas latviešu skolēnu delegācijas viesošanās kādā no novada skolām).

Inta Rimšāne

Ārējo sakaru organizatore
Rēzeknes novada pašvaldība
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601, Latvia
Tālr.: +37164607177 vai +37126554478
http://www.rezeknesnovads.lv
Full transcript