Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

STEM za SVaKoG

No description
by

Mihaela Kelava

on 14 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of STEM za SVaKoG

Aktivnosti
Ciljevi
Zadaci i rokovi
Organizacija
Evidencija rada
Bjelovar
Virovitica
Slatina
.
.
Ciljevi projekta:
- radionice
- studijska putovanja
Izrada novih kurikuluma:
- analiza postojećih
- izrada novih
- izrada pripadajućih nastavnih materijala (za učenike, nastavnike, vrednovanje)
Edukacija nastavnika:
Jačanje kompetencija nastavnika
Izrada kurikuluma fakultativnih predmeta
Računalna kemija
Linearno programiranje
Nacrtna geometrija
Razvoj aplikacija
Organizacija rada
- ispunjavanje mjesečnih izvješća
pohranjenih u mapi Administracija
- ukupan broj sati na mjesečnoj bazi mora odgovarati udjelu rada (10% = 4 sata tjedno)
- koordinatori ispunjavaju i izvješće o koordinatorskim aktivnostima
STEM za SVaKoG
Planirane aktivnosti
Radne skupine
- po jedan predstavnik svake radne skupine
- 2 člana iz Bjelovara, 1 iz Virovitice, 1 iz Slatine
Koordinacijski tim
- online okruženje - Google disk

- četiri sastanka svake radne skupine

- četiri sastanka koordinacijskog tima

- po potrebi online sastanci (preporučen barem jedan po skupini)
Način rada
Evidencija rada
Edukacija u Bruxellesu
Prvi obračun - 30. studenoga
Računalna kemija -
Linearno programiranje -
Nacrtna geometrija - Mirta Đurašević
Razvoj aplikacija - Mihaela Kelava
kemija - matematika - informatika
- ispuniti izvještaje za listopad do 25. studenoga
- printati i potpisati
- predati koordinatoru škole
Putni nalozi
- dva obrasca u mapi Administracija
- Putni nalog i izvjesce
- Vozac putni nalog i izvjesce
- nalog za refundaciju
4 sastanka radnih skupina
- 23.11. u Bjelovaru
- 15.12.(?) u Bjelovaru
- oko 20.1. u Virovitici
- oko 15.2. u Slatini
Računalna kemija - 3 člana
Linearno programiranje - 5 članova (+1)
Nacrtna geometrija - 4 člana
Razvoj aplikacija - 4 člana (+1)
4 sastanka koordinacijskog tima u Bjelovaru
- 29.12.(?)
- ožujak 2016.
- lipanj 2016.
- rujan 2016.
.
Bjelovar
- 7. - 11.3. 2016.
- 4 sudionika iz Bjelovara
- 1 sudionik iz Virovitice
- 1 sudionik iz Satine

- obaveza održavanja edukacije za zaposlenike partnerske škole po povratku

- imena ?
- do 15.12.
izraditi analizu postojećih planova, programa i kurikuluma u tablici na Disku
- sastaviti dokument
sa zaključcima
- nedostaci postojećih planova i programa
- poveznice postojećih planova i programa i novih kurikuluma
Do 15.12.
- prijedlog sadržaja
- prijedlog strukture i organizacije novih predmeta
- metode rada, veličina grupe, način praćenja napretka učenika i vrednovanja ishoda učenja...
Na 2. sastanku u prosincu (a najkasnije do siječnja) potrebno je sastaviti inicijalni prijedlog dokumenta s
- usuglašenim sadržajima predmeta
- načinom realizacije nastavnih sadržaja (računalni programi i ostalo potrebno)
- opisom načina provjere usvojenosti ishoda učenja
Na 4. sastanku radnih skupina (veljača) očekuje se prva inačica prijedloga kurikuluma
- u nastavku projekta kurikulum će biti nadalje razvijan paralelno s izradom nastavnih materijala, ispita i priručnika
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Gimnazije Bjelovar
Full transcript