Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Czas Ostrzeszowski

No description
by

Krzysztof Jędrzejak

on 27 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Czas Ostrzeszowski

mgr Bronisław Kokoszko pierwszym dyrektorem SOSW w Ostrzeszowie
Sześcioklasowa szkoła podstawowa.
Pierwszym dyrektorem SOSW w Ostrzeszowie został pan mgr Bronisław Kokoszko. Razem z nim funkcje kierownicze objęli: Jan Szkopek - dyrektor Szkoły
i Henryka Zelno - kierownik Internatu.
KJ
Twórca i pierwszy dyrektor SOSW
Dom Dziecka w budynku SOSW
Zmiany w szkolnictwie - Gimnazjum
We wrześniu 1996 roku z Książenic został przeniesiony do budynku SOSW w Ostrzeszowie Dom Dziecka. Zagościła tutaj również filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Kurator Oświaty zdecydował o przemianowaniu SOSW w Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych.
KJ
Od 1 września 1999 roku w ramach ZPOW funkcjonują:
- sześcioklasowa Szkoła Podstawowa nr 5
- Gimnazjum Specjalne
- Dom Dziecka
- Bursa Szkolnictwa Zawodowego
- Internat
KJ
strona 1
Czwartek, 30 kwietnia 2015 roku
Wyd. I, Nr 1
30 lat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy poszerza swoją ofertę!
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
1 września 1984 roku, na podstawie decyzji nr 6/84 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 25 maja 1984 roku, został utworzony Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie. Obejmował on Szkołę Podstawową Specjalną nr 5 wraz z Internatem. W pierwszym roku naukę w szkole podjęło 107 uczniów, w tym 11 w klasach życia. W internacie zamieszkało 28 dzieci.
KJ
Od 1 września 2003 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym została powołana AKTEM ZAŁOŻYCIELSKIM nr OK.4311-1/2003 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. Pierwsi uczniowie ropoczęli w niej naukę w roku szkolnym 2004/2005.
Gazeta Specjalna
Kolejne zmiany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
1 września 2005 roku
w Ośrodku została założona trzyletnia
Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Przedszkole Specjalne otwarte!
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie otworzył swoje drzwi dla najmłodszych. 1 lutego 2013 roku utworzono na terenie placówki Przedszkole Specjalne. Dla dzieci przygotowano nowe pomieszczenia, wyposażono je w nowoczesne meble i pomoce. Dla potrzeb najmłodszych wykonano prace adaptacyjne sanitariatów. Przedszkolaki szybko polubiły wychowawców i miejsce, do którego trafiły.
KJ
Wyd.I nr 1
strona 2
Gazeta Specjalna
Działalność statutowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie
W Ośrodku prowadzone są zajęcia rewalidacyjne:
- korygujące wady mowy
- korygujące wady postawy
- w zakresie doskonalenia technik szkolnych
- w zakresie orientacji przestrzennej
- w zakresie usprawniania manualnego
- dydaktyczno-wyrównawcze
- wspomaganie komputerowe technik szkolnych
- kształtujące kreatywność
- przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
- zajęcia wychowawcze
- terapię EEG Biofeedback
Wychowankowie Ośrodka mają zapewnione:
- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
- indywidualizację metod, form i programów nauczania
- opiekę pedagoga szkolnego
- opiekę psychologa
- opiekę pielęgniarki na czas pobytu w szkole
- zajęcia w świetlicach szkolnych
- udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach działających kół zainteresowań
- bezpłatne dojazdy
Aktywność uczniów i wychowanków
GALERIA
Organizacja i udział w uroczystościach szkolnych
Gazeta Specjalna
Wyd. I, nr 1
strona 3
30 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie
Galeria
Aktywność uczniów i wychowanków
Działalność w kołach zainteresowań
Pomieszczenia Ośrodka
Ośrodek posiada:
- sale lekcyjne dostosowane do potrzeb uczniów
- dwie pracownie komputerowe
- pracownię biologiczno-chemiczną
- pracownię matematyczno-fizyczną
- pracownię historyczno-geograficzną
- pracownię do zajęć rewalidacyjnych
- pracownię techniki dla chłopców
- pracownię plastyczną
- klasę nauczania wczesnoszkolnego
- salę doświadczania świata
- salę terapii zaburzeń zmysłowych metodą integracji sensorycznej
- dwa gabinety logopedyczne
- gabinet psychologa
- gabinet pedagoga szkolnego
- bibliotekę
- dwie świetlice
- siłownię
- salkę do gimnastyki korekcyjnej
- boisko wielofunkcyjne
- szkolny plac zabaw "Radosna Szkoła"
- plac zabaw dla przedszkola
pracownia matematyczno-fizyczna
pracownia biologiczno-chemiczna
pracownia do zajęć rewalidacyjnych
sala terapii zaburzeń zmysłowych metodą integracji sensorycznej
pracownia techniki dla chłopców
pracownia - kuchnia
plac zabaw dla przedszkola
plac zabaw "Radosna Szkoła"
tor do biegu na 60m i skocznia
boisko wielofunkcyjne
Gazeta Specjalna
Wyd. I, nr 1
strona 4
30 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie
Organizacje działające w Placówce
Samorząd uczniowski
Drużyna ZHP "Albatrosy"
SK PCK
Udział uczniów w organizacji uroczystości szkolnych
Gazeta Specjalna
Wyd. I nr 1
strona 5
Sukcesy wychowanków i uczniów SOSW w Ostrzeszowie
Na przestrzeni 30-tu lat funkcjonowania Ośrodka, jego podopieczni zdobyli niezliczoną ilość nagród w bardzo wielu dyscyplinach kulturalnych, artystycznych i sportowych. Konkursy, przeglądy, turnieje, spartakiady, zawody sportowe o randze powiatowej, wojewódzkiej, krajowej, a także międzynarodowej, wśród swoich zwycięzców mają uczniów i wychowanków z ostrzesowskiego SOSW. Do najbardziej znaczących należy zaliczyć sukcesy sportowców występujących w ramach PTSS "SPRAWNI RAZEM". Złote, srebrne i brązowe medale na Mistrzostwach Polski L.A., Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych, Mistrzostwach Świata INAS-FID w L.A..
Medalowe miejsca w województwie sportowcy zdobywali także w tenisie stołowym i piłce nożnej, kwalifikując się wielokrotnie do finałów ogólnopolskich.
Najbardziej utytułowany wychowanek Wojtek Olejniczak - m.in. Mistrz Świata w sztafecie 4x200m i 4x400m
Wielkie sukcesy na miarę możliwości
Wojewódzki Przegląd Młodych Talentów - to już tradycja i marka sama w sobie
Już od 2003 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest organizatorem corocznego Wojewódzkiego Przeglądu Młodych Talentów. Uczestniczą w nim wychowankowie ośrodków i szkół z Wielkopolski, a także województw ościennych. Impreza nabrała charakteru integracyjnego poprzez biorących udział w występach uczniów szkół masowych. W imprezie uczestniczyli także uczniowie zaprzyjaźnionej szkoły z Niemiec.
Występy wychowanków SOSW na otwarciu Mistrzostw Świata INAS-FID
Duże wrażenie na przybyłych z całego świata uczestnikach Mistrzostw Świata INAS-FID w Biegach Przełajowych i zaproszonych gościach wywarła część artystyczna przygotowana przez nauczycieli i wychowawców SOSW w Ostrzeszowie. Wraz z podopiecznymi przygotowali piękne widowisko artystyczne pt. "Pociągiem przez Świat". Zarówno ta inscenizacja, wystawiona w 2002 roku, jak i ta przygotowana i zademonstrowana w 2008 roku podczas kolejnych MIstrzostw Świata zyskały duży rozgłos i spowodowały, że młodzi artyści prezentowali je jeszcze kilkakrotnie na różnych imprezach w województwie.
Partnerska współpraca polsko-niemiecka
W październiku 2009 roku doszło do spotkania dyrekcji SOSW w Ostrzeszowie z dyrektorem szkoły specjalnej SINE-CURA-SCHULE z Quedlinburga z Niemiec. Zapoczątkowało ono współpracę, której głównym celem stało się poszerzanie relacji międzyludzkich i międzykulturowych, pobudzanie ciekawości świata, przełamywanie barier i stereotypów, nawiązywanie relacji interpersonalnych. Wspólne poznawanie świata odbywa się w czasie spotkań realizowanych w ramach projektów tematycznych, na przemian w Polsce i w Niemczech. Wspólne przeżycia pozwoliły na nawiązanie bliższych relacji między podopiecznymi i nauczycielami obu placówek. Poza realizowanymi projektami delegacje uczestniczą wzajemnie w ważnych wydarzeniach, imprezach i uroczystościach.
Gazeta Specjalna
Wyd. I, nr 1
strona 6
30 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie
Integracja ze społeczeństwem
Młodzież SOSW w Ostrzeszowie aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej. Biorą oni udział w wielu imprezach kulturalnych, okolicznościowych, angażują się w przedsięwzięcia społeczne, patriotyczne, humanitarne i ekologiczne. Mają oni stałe wsparcie uczniów zaprzyjaźnionych szkół masowych. Regularnie odbywają się wspólne spotkania z konkursami, ogniskami, wycieczkami, zabawami, ale i wspólną nauką w postaci lekcji przedmiotowych i wychowawczych. Realizowane są wspólne projekty edukacyjne. Owocem tych spotkań jest wzajemne przełamywanie barier, stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych i to, co jest głównym celem tej działalności - pełniejsza integracja ze społeczeństwem.
KJ
Stowarzyszenie rodziców i sympatyków na rzecz dzieci z upośledzeniem umysłowym.
W 2004 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie powstała organizacja pozarządowa, której działalność skupia się na stwarzaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju dzieci upośledzonych umysłowo i jak najpełniejszego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspieraniu ich rodziców i opiekunów. Stowarzyszenie zarejestrowane jest jako organizacja pożytku publicznego i pozyskuje środki na rehabilitację oraz inne formy wspierające osoby niepełnosprawne. Prowadzi ona również działalność informacyjno-edukacyjną.
Od samego początku Stowarzyszenie wspiera działania Specjalnego Ośrodka pozyskując sponsorów dla realizacji wielu przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych. Dzięki tym środkom możliwe było zorganizowanie wielu wycieczek, imprez integracyjnych i uroczystości szkolnych. Doposażono również Ośrodek w sprzęt rehabilitacyjny, pomoce terapeutyczne i dydaktyczne, dofinansowano zajęcia z hipoterapii i dogoterapii, a także zajęcia na krytym basenie.
Gazeta Specjalna
Wyd. I, nr 1
strona 7
30 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie
Wycieczki, wypoczynek letni i zimowy
Galeria
Z życia Ośrodka
30 lat SOSW - kadra kierownicza
Bronisław Stefan Kokoszko - dyrektor Ośrodka od 1984 do 2012 roku
- w roku szkolnym 2012 -2014 na stanowisku wicedyrektora
Jan Szkopek - dyrektor Szkoły Podstawowej w latach 1984 - 1991
Henryka Zelno - kierownik Internatu w latach 1984 - 1985
Józef Stagraczyński - kierownik Internatu w latach 1985 - 1986
Jadwiga Sikora - wicedyrektor Ośrodka w latach 1993 - 2009
Maria Sieradzka-Rouszna - kierownik Internatu w latach 1986 - 2006
Krystyna Zasińska-Głazik - wicedyrektor Ośrodka od 2001 roku
Dorota Wójtowicz - z-ca dyrektora Ośrodka w latach 2009 - 2013
- dyrektor Ośrodka od 2012 roku
W sekretariacie - obecna pani dyrektor
i jej nieocenione wsparcie
Kadra kierownicza Ośrodka
Full transcript