Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentare lecţie, Verbul

No description
by

Faur Roxana-Claudia

on 7 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentare lecţie, Verbul

Competenţe generale şi specifice:


Recapitulare şi sistematizare
Verbul
27.03.2016
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Limbi şi literaturi, Română-Spaniolă

Proiect didactic
Faur Roxana Claudia
1. Receptarea mesajului oral în diferie situaţii de comunicare.
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat.

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologate şi dialogate
2.1. asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral.

3. Receptarea mesajului scris din textele literare şi nonliterare, în scopuri diverse.
3.3. sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit.
Metode şi procedee:
conversaţia catihetică
exerciţiul
explicaţia
demonstraţia
conversaţia

Metode şi
mijloace:
caiet
manual
tabla
fişă de lucru
ciorchinele
Strategia Didactică
Tipul evaluării:

Forma evaluării:

orală şi scrisă
Forme de organizare:

colectiv
individual
grup
evaluare orală
evaluare intercolegială

observaţie sistematică
Metode de evaluare:
Secvenţe
Dozare
Momentul
organizatoric
Precizarea conţinutului,
a obiectivelor urmărite
şi a unui plan de recapitulare
Recapitularea conţinutului pe
baza planului stabilit
Exerciţii aplicative
pe baza planului stabilit
Feedback privind gradul de
realizare a sarcinilor propuse
Asigurarea retenţiei
(min)
2
3
20
20
3
2
Secvenţele
lecţiei
Ce este verbul?
Verbul este _______ de vorbire ______ _______ care exprimă o ______ (a merge), o ______ (a suferi) sau _______ (a se afla).
stare
partea
actiune
flexibila
existenta
Timpuri verbale
Exerciţii:
I. Identificaţi verbele din din fragmentul de mai jos, precizând modul, timpul, persoana şi numărul:

,,dragostea e atunci când
musculiţele roiesc deasupra cănii cu vin
încep să cânte ca nişte îngeri
iar ţie îţi vine să te îmbraci în frac
şi să le dirijezi nu ca şi când ai fi Dumnezeul lor
ci o musculiţă
şi mai mică"

(Robert Şerban,
O musuliţă
)
II. Identificaţi verbele şi precizaţi modurile lor.
1. Am de scris trei exerciţii.
2. Vii la cules?
3. Venea plângând.
4. Umbla cântând.
5. A venit pentru cântat.
6. A citi e foarte uşor.
7. Poezia citită e lungă.
8. Scaunul dus de Alin s-a rupt.
9. Floarea ruptă de Ioana s-a ofilit.

Să vorbim corect !
Full transcript