Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GEOGRAFI TINGKATAN 2 BAB 12 :PETEMPATAN

No description
by

Ady Ritz

on 6 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GEOGRAFI TINGKATAN 2 BAB 12 :PETEMPATAN

TAPAK
GUA/BUKIT
PINGGIR PANTAI
DELTA
MUARA SUNGAI
TANAH PAMAH
BAB 12:PETEMPATAN
DISEDIAKAN OLEH
M
A
R
A

CONTOH PETEMPATAN AWAL
GUA
GUA NIAH, SARAWAK.
KOTA TAMPAN, LENGGONG, PERAK

MUARA SUNGAI
KESULTANAN MELAYU MELAKA DI SUNGAI MELAKA
LEMBAH BUJANG DI SEKITAR SUNGAI MERBOK DI KEDAH
KOTA TAMPAN, PERAK
JOHOR LAMA, JOHOR
FAKTOR PEMILIHAN LOKASI PETEMPATAN
GUA
SELAMAT DARIPADA SERANGAN BINATANG BUAS
DAPAT BERLINDUNG DARIPADA CUACA
MUARA SUNGAI
TANIH ALUVIUM YANG SUBUR
TERDAPAT AIR SUNGAI UNTUK MENGAIRI TANAMAN & KEGUNAAN DOMESTIK
TERDAPAT BEKALAN IKAN AIR TAWAR
KAWASAN TANAH PAMAH YANG MEMUDAHKAN PEMBINAAN PETEMPATAN
MATA

AMIRUL

RAFIQ

ASHRY
SEJARAH PETEMPATAN AWAL DI NEGARA MALAYSIA
KEGIATAN
BERCUCUK TANAM
MENANGKAP IKAN
MENTERNAK BINATANG TERNAKAN
MEMBURU HAIWAN LIAR
MEMUNGUT HASI HUTAN
PAKAIAN
PAKAIAN PADA ZAMAN DAHULU DIBUAT BERASASKAN KULIT HAIWAN
JENIS PETEMPATAN
PETEMPATAN LUAR BANDAR
PETEMPATAN BANDAR
KEGIATAN EKONOMI
PERNIAGAAN
PERDAGANGAN
JUMLAH PENDUDUKNYA RAMAI DENGAN KEPADATAN PENDUDUK YANG TINGGI
KEGIATAN EKONOMI
PERTANIAN:DATARAN KEDAH-PERLIS
PERIKANAN:PULAU KETAM
TERDIRI DARIPADA PERTEMPATAN KAMPUNG DAN PEKAN
SAIZ PENDUDUK ADALAH KECIL DENGAN KEPADATAN PENDUDUK YANG BIASANYA RENDAH
1-1999 ORANG
2000-9999 ORANG
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETEMPATAN LUAR BANDAR
BENTUK MUKA BUMI
KEBANYAKAN PETEMPATAN LUAR BANDAR TERLETAK DI KAWASAN TANAH PAMAH KERANA...
DI KAWASAN YANG RENDAH, PETEMPATAN DIBINA DI BAHAGIAN TETAMBAK DI TEPI SUNGAI YANG MENGALIR MELALUI KAWASAN SAWAH PADI
KAWASAN TANAH TINGGI YANG BERHUTAN TEBAL KURANG PETEMPATAN DAN KEGIATAN PERTANIAN
PETEMPATAN DIDIRIKAN DI KAWASAN LEMBAH TANAH TINGGI YANG SESUAI UNTUK PENANAMAN TANAMAN HAWA SEDERHANA SEPERTI TEH, BUAH-BUAHAN, DAN SAYUR-SAYURAN. CONTOHNYA, LEMBAH DI TANAH TINGGI CAMERON, PAHANG DAN NALAPAK DAN KUNDASANG DI SABAH.
SUHUNYA YANG NYAMAN KIRA-KIRA 18*C DAN HUJAN TAHUNAN MELEBIHI 2500mm MEMBOLEHKAN PENANAMAN TANAMAN HAWA SEDERHANA DIJALANKAN.
i) BENTUK MUKA BUMI YANG RATA MEMUDAHKAN PEMBINAAN PETEMPATAN DAN AKTIVITI PERTANIAN SEPERTI PENANAMAN PADI. CONTOHNYA, DATARAN SUNGAI DI DATARAN KEDAH-PERLIS DAN DATARAN KELANTAN
ii) KAWASAN BERALUN SEPERTI DATARAN PANTAI SEMENANJUNG MALAYSIA DITANAMI GETAH, KELAPA, DAN KELAPA SAWIT
SUMBER AIR
PETEMPATAN LUAR BANDAR BIASANYA TERLETAK DI TEPI PANTAI ATAU TEPI SUNGAI KERANA MUDAH MEMPEROLEH SUMBER AIR. CONTOHNYA, DI SEPANJANG SEPANJANG SUNGAI PAHANG, SUNGAI KELANTAN, DAN SUNGAI PERAK.
SUNGAI ATAU TASIK JUGA MEMBEKALKAN SUMBER PROTEIN KEPADA PENDUDUK DI SEKITARNYA. CONTOHNYA, PETEMPATAN SUKU KAUM PERAWAN DI SEPANJANG PINGGIR LOAGAN BUNUT (TASIK BUNUT) DI SARAWAK

TANIH
TANAH ALUVIUM SUBUR UNTUK PENANAMAN PADI. HAL INI MENGGALAKKAN PEMBINAAN PETEMPATAN LUAR BANDAR SEPERTI DI DATARAN SUNGAI RAJANG BERHAMPIRAN DENGAN SIBU,SARIKEI, DAN BINTANGOR
PETEMPATAN JUGA TERDAPAT DI KAWASAN TANIH LATERIT YANG BERALUN DAN BERSALIRAN BAIK YANG SESUAI UNTUK PENANAMAN GETAH DAN KELAPA SAWIT. CONTOHNYA, KUPANG DI KEDAH DAN GEMENCEH DI NEGERI SEMBILAN.
KEGIATAN EKONOMI
PETEMPATAN LUAR BANDAR JUGA DIBINA DI KAWASAN MENANGKAP IKAN DAN KAWASAN MELOMBONG MINERAL. CONTOHNYA, PERKAMPUNGAN NELAYAN DI KUALA BESUT, TERENGGANU DAN PETEMPATAN PELOMBONG BIJIH TIMAH DI SUNGAI LEMBING, PAHANG
KETERSAMPAIAN
KETERSAMPAIAN BERMAKSUD MUDAH UNTUK SAMPAI KE SESUATU TEMPAT
PETEMPATAN LUAR BANDAR BIASANYA TERLETAK BERHAMPIRAN DENGAN JALAN RAYA, SEPANJANG PINGGIR PANTAI, DAN SUNGAI UNTUK MENINGKATKAN KETERSAMPAIAN PENDUDUKNYA. CONTOHNYA, PETEMPATAN DI GUA MUSANG, KELANTAN DIBINA BERHAMPIRAN JALAN RAYA
TERDAPAT PETEMPATAN LUAR BANDAR YANG DIBINA SELARI DENGAN PANTAI. CONTOHNYA, KAMPUNG PENARIK DI KELANTAN YANG MENGADAP KE LAUT CHINA SELATAN
DI PEDALAMAN PAHANG, SABAH, DAN SARAWAK PETEMPATAN DIBINA DI SEPANJANG SUNGAI
RANCANGAN KERAJAAN
DI NEGARA MALAYSIA, PETEMPATAN LUAR BANDAR ADA YANG DIBUKA OLEH
L
EMBAGA
K
EMAJUAN
T
ANAH
P
ERSEKUTUAN (
LKTP
) ATAU FELDA. CONTOHNYA FELDA JENGKA DI PAHANG, FELDA AIR TAWAR DI KOTA TINGGI, JOHOR SERTA FELDA GUGUSAN SAHABAT DI SABAH.
PEMBUKAAN TANAH UNTUK PENANAMAN GETAH DAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN LUAR BANDAR TURUT MEWUJUDKAN PETEMPATAN TERANCANG YANG BARU
POLA PETEMPATAN LUAR BANDAR
POLA PETEMPATAN BERMAKSUD SUSUN ATUR RUMAH ATAU BANGUNAN DI SESUATU TEMPAT
POLA PETEMPATAN BERSELERAK
BANGUNAN ATAU RUMAH DIBINA BERJAUHAN ANTARA SATU SAMA LAIN
POLA PETEMPATAN INI TERDAPAT DI KAWASAN KEBUN KECIL, DUSUN, DAN SAWAH PADI
RUMAH-RUMAH KEDIAMAN DIBINA DI KAWASAN TANAH KEPUNYAAN PETANI MASING-MASING DAN DIHUBUNGI MELALUI JALAN RAYA ATAU LORONG JALAN KAKI
POLA PETEMPATAN BERJAJAR
POLA PETEMPATAN BERJAJAR (PETEMPATAN LINEAR) MEMPUNYAI BANGUNAN ATAU RUMAH YANG DIBINA SELARI DI SEPANJANG SUNGAI,PARIT,PERMATANG, JALAN RAYA, LANDASAN KERETA API, TALI AIR DI SEPANJANG PINGGIR KAWASAN SAWAH PADI, TEPI KAWASAN PAYA, DAN SEPANJANG PINGGIR PANTAI
DI PANTAI TIMUR SEMENANJUNG MALAYSIA, RUMAH-RUMAH DIBINA DI DATARAN SEPANJANG PANTAI BERPASIR YANG MENGHADAP KE LAUT DAN DIBINA DI TAPAK YANG LEBIH TINGGI, MISALNYA DI ATAS PERMATANG PASIR NAGI MENGELAKKAN KEJADIAN BANJIR PADA MUSIN HUJAN
POLA PETEMPATAN BERPUSAT
POLA PETEMPATAN BERPUSAT TERBENTUK APABILA RUMAH DAN BANGUNAN YANG BANYAK DIBINA RAPAT-RAPAT DAN IA KELIHATAN PADAT
TERDAPAT TANDA PANDUAN SEPERTI SIMPANG JALAN YANG MEMPUNYAI KEDAI, TEMPAT IBADAT, SEKOLAH, DAN KLINIK
POLA PETEMPATAN BERPUSAT JUGA TERDAPAT DI KAWASAN LADANG GETAH DAN LADANG KELAPA SAWIT DI TANAH RANCANGAN
DI LADANG, TERDAPAT TEMPAT IBADAT, KLINIK, KEDAI, SEKOLAH RENDAH, TEMPAT KEDIAMAN DAN KEMUDAHAN ASAS SEPERTI BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK YANG DIBINA DI PUSAT LADANG DAN BERBENTUK MEMUSAT. CONTOHNYA, DI KAWASAN PETEMPATAN DI TANAH RANCANGAN FELDA
POLA PETEMPATAN BERKELOMPOK
POLA PETEMPATAN BERKELOMPOK ADALAH HAMPIR SAMA DENGAN POLA PERTEMPATAN BERPUSAT TETAPI TIDAK MEMPUNYAI SATU TANDA PANDUAN YANG NYATA
SUSUN ATUR BANGUNAN DAN RUMAH ADALAH RAPAT DALAM SATU KELOMPOK
PETEMPATAN BERKELOMPOK TERDAPAT DI SIMPANG JALAN RAYA, JALAN KERETA API, DAN DI LIKUAN SUNGAI ATAU KUALA SUNGAI
PETEMPATAN BERKELOMPOK TERDAPAT DI KAWASAN RANCANGAN TANAH DAN KAMPUNG BARU YANG DIDIRIKAN SEMASA ZAMAN DARURAT, SERTA DI LADANG GETAH DAN KELAPA SAWIT
SEJARAH PETEMPATAN AWAL DUNIA
PADA MASA DAHULU, MANUSIA HIDUP SECARA NOMAD (BERPINDAH-RANDAH) UNTUK MENCARI MAKANAN DENGAN MEMBURU BINATANG DAN MENGUMPULKAN BUAH-BUAHAN
CONTOH PETEMPATAN AWAL
LEMBANGAN SUNGAI SEPERTI:
LEMBANGAN SUNGAI TIGRIS-EUPHRATES (MESOPOTAMIA)
LEMBANGAN SUNGAI NIL
LEMBANGAN SUNGAI INDUS
LEMBANGAN HWANG HO
FAKTOR YANG MENGGALAKKAN MANUSIA MENETAP DI LEMBANGAN SUNGAI
PERKATAAN "FAKTOR" DIGUNAKAN KERANA KEEMPAT-EMPAT LEMBANGAN SUNGAI MEMPUNYAI FAKTOR YANG HAMPIR SAMA
KAWASAN INI MEMPUNYAI KEADAAN YANG SESUAI UNTUK PETEMPATAN DAN AKTIVITI PERTANIAN TERMASUKLAH:
DATARAN SUNGAI YANG RATA, SUBUR, SERTA KAYA DENGAN TANIH ALUVIUM
MEMPUNYAI KAWASAN RUMPUT UNTUK TERNAKAN
TERDAPAT SUNGAI YANG MENYEDIAKAN BEKALAN AIR TETAP UNTUK KEGUNAAN DOMESTIK DAN PENGAIRAN
TERDAPAT SUNGAI YANG MENYEDIAKAN JALAN PENGANGKUTAN SERTA PERGERAKAN PENDUDUK, PERNIAGAAN, DAN PERDAGANGAN
TAPAK
PONDOK
RAN

CARA HIDUP MEREKA MULA BERUBAH APABILA MEREKA MULA TINGGAL TETAP DAN MENTERNAK BINATANG SERTA BERCUCUK TANAM LALU PERTEMPATAN INI BERKEMBANG MENJADI PUSAT PERTANIAN, PENTADBIRAN, PERKHIDMATAN, DAN PERDAGANGAN
Full transcript