Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Examen economie 5 BLT

Eindexamen
by

Jo D'Hauwe

on 7 June 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Examen economie 5 BLT

Examen
Economie
5 B L+T
juni 2012 Overzicht sociaal statuut
keuze van de ondernemingsvorm
verzekeringen
ruimtelijke ordening en milieu
hygiënewetgeving
wet op de handelspraktijken
steunmaatregelen
pachtwet
erfdienstbaarheden
ruilverkaveling steunmaatregelen sociaal statuut Zelfstandige - werknemer
- Wie is zelfstandige?
- Wie is werknemer?
Sociaal statuut van de zelfstandige of bediende/arbeider
Belangrijkste aanvullende persoonlijke verzekeringen
+ Hoe zorgt u voor een mooi inkomen bij pensioen?
+ Wat als u arbeidsongeschikt wordt?
Sociale secretariaten keuze van de ondernemingsvorm De ondernemingsvormen
- Eénmanszaak
- De vennootschap
Vennootschapsvormen
De 10 geboden verzekeringen Beknopte verzekeringswoordenschat
De drie risicogebieden
Persoonlijke risico’s
Aansprakelijkheidsrisico
Bedrijfsschaderisico’s
Verplicht of aan te raden?
Persoonlijke risico’s
Aansprakelijkheidsrisico
Bedrijfsschaderisico’s
Verzekeringen eigen aan de agro- en biotechnische sector
Persoonlijke risico’s
Aansprakelijkheidsrisico’s
Bedrijfsschaderisico’s
De verzekeringspolis ruimtelijke ordening en milieu Ruimtelijke ordening
Stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning)
Seveso-inrichtingen
Socio-economische machtiging of
vergunning voor handelsvestiging
Milieu
Milieuvergunning
Milieuvoorwaarden
Afvalstoffen
Terugnameplicht verpakkingsafval
Aanvaardingsplicht elektro/Recupel
Milieuheffingen
Bodemattest en bodemonderzoek hygiënewetgeving Hygiënewetgeving
Hygiëne
HACCP
FAVV en andere controlerende instanties
Traceerbaarheid in de voedselketen
Eetwarenvergunning
Specifieke wetgeving
Lawaaihinder
VLAREA
Bodemattest wet op de handelspraktijken Doel van de wet
Voorlichting van de consument
Benaming van oorsprong
Reclame
Bepaalde handelspraktijken pachtwet erfdienstbaarheden Definitie landbouwpacht
Landbouwpacht – seizoenspacht
Duur van de pachtovereenkomst – pachtprijs –
pachtoverdracht/pachtvernieuwing
Rechten en verplichtingen van pachter en verpachter ruilverkaveling Veel succes!
Full transcript