Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Forskningsöversikt - Vad betyder systematisk i detta sammanhang?

Olika typer av översikter - olika namn... SALSA och systematisk approach
by

Magnus Ottelid

on 19 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Forskningsöversikt - Vad betyder systematisk i detta sammanhang?

Vad är det som gör (de olika delarna av) en översikt "systematisk"?
Vilka hjälpmedel har vi när vi ska vara systematiska?
Först:
Kärt barn har många namn
narrativ review
scoping review
mapping review
critical review
overview
meta-analysis
systematic review
research synthesis
...
...
Alla översikter bör vara systematiska.
Det är graden av systematik som kan variera.
Begreppet "systematic approach"
SALSA

S
earch
A
ppraisa
L

S
ynthesis
A
nalysis
Systematik i
S
ökning
Professionella informationsspecialister delaktiga
Relevanta databaser
Relevanta och effektiva söktermer - både fritextsökning och ämnesord
Korrekt syntax
Systematik i
S
yntesen
Här finns många alternativ beroende på vilken typ av översikt man gör. Är det kvalitativa data eller kvantitativa? Gör man syntesen utifrån bestämda kategorier eller begrepp? (s. 29 i Booth plus kap. 7)
Vad betyder systematiskt?
Forskningsöversikt
"Research synthesis" som paraplybegrepp
1.Meta-analysis
2. Qualitative research synthesis
(sid. 26 f i Booth)
Systematik i bedömningen (
A
ppraisa
L
)
ett explicit hjälpmedel eller instrument för alla inkluderade studier - vilka studier inkluderas och exkluderas - på vilka grunder
Systematik i
A
nalysen
Läsaren ska kunna följa huvudlinjen i hur analysen gått till
Tydlighet vad gäller skillnader i populationernas egenskaper, mätmetoder, olika slags slutsatser och förklaringar.
"Wether the analysis is systematic is judged more by the criteria of MEANINGFULNESS than by technical performance per se." (s 30)
Sist,
men inte minst...
Systematik i artikelformen, presentationen
PRISMA
P
referred
R
eporting of
I
tems for
S
ystematic reviews and
M
eta-
A
nalyses
s 30 Booth
Systematik
är en förutsättning för
kvalitet
Man kan - SKA- också gå systematiskt till väga när man försöker formulera forskningsöversiktens problem,
dess fråga.
Till detta återkommer vi!
Att det finns många namn på forskningsöversikter har betydelse för er första uppgift då ni just ska söka sådana.
Vilka begrepp ska man använda för att hitta dem i databaserna?

Jo, t.ex. "systematic review", "research review", "research overview", "narrative review". Det finns förstås fler, eller hur?
Ordet review kan man också använda, men då får man oftast med bokrecensioner också :-)
Detta bara för att visa hur det kan se ut med en hel grupp som jobbar med en forskningsöversikt
Full transcript