Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAGPAPAHAYAG NG IDEYA SA IBA’T IBANG ESTILO

FILIP 13: Masining na Pamamahayag Prop. Salvador Q. Fontanilla I
by

Sam Fontanilla

on 23 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAGPAPAHAYAG NG IDEYA SA IBA’T IBANG ESTILO

PAGPAPAHAYAG NG IDEYA
SA IBA’T IBANG ESTILO

Kawili-wiling
pakinggan ang
patayutay na pananalita.

Nakakapanghamong
isip.
Mga pangunahing
Tayutay
o
Talinhaga
:

MGA
URI NG TAYUTAY

AYON SA GAMIT

Tayutay
-nagmula sa isang
inspiradong
imahinasyon

-sa tulong ng
malawak na
karanasan sa buhay


-mayamang
bukabularyo

-at
maunlad na kasanayan sa pagsasalita
Aliterasyon
-pag-uulit ng mga
tunog katinig
sa mga
inisyal
na bahagi ng salita.
Asonans
-pag-uulit naman ito ng mga tunog
patinig
sa
alinmang bahagi
ng salita.
Konsonans
-katulad ng aliterasyon,
pag-uulit
ito ng mga
katinig
,
ngunit sa
bahaging pinal

naman .
Onomatopiya
-sa pamamagitan ng
tunog o
himig
ng salita ay nagagawang
maihatid ang
kahulugan
nito.
Anafora
-pag-ulit sa unang bahagi ng
pahayag o ng isang taludtod.
Epifora
-
pag-uulit
naman ito sa
huling bahagi
ng pahayag taludtod.
Anadiplosis
-kakaiba ito sapagkat ang
pag-uulit
ay sa
una at huli
.
Pagtutulad o Simili
-
di-tuwirang
paghahambing ng
mga magkakaibang bagay, tao o
pangyayari pagka’t gumagamit
ng mga pariralang
tulad ng
,
kawangis ng
,
para ng
,
gaya ng
.
Pagwawangis o
Metapor
-ito ay
tuwirang paghahambing
pagkat hindi na gumagamit ng mga
nabanggit na parirala gaya ng sa
Pagtutulad o Simili.
Pagbibigay Katauhan
o Personipikasyon
-
inaaring tao
ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng pagkakapit sa mga ito ng mga
gawi o kilos ng tao
.
Pagmamalabis
o Iperboli
-
lagpas sa katotohanan
o
eksahirado

ang mga pahayag kung pakasusuriin.
Pagpapalit-tawag o
Metonomi
-
nagpapalit ito ng katawagan
o ngalan sa bagay na tinutukoy.
Pagpapalit-saklaw o
Sinekdoki
-binabanggit dito ang
bahagi
bilang
pagtukoy sa kabuuan
.
Paglumanay o
Eupenismo
-paggamit ng mga
salitang
magpapabawas
sa
tindi ng kahulugan
ng orihinal na salita.
Retorikal na Tanong
-isang uri ng pagpapahayag na hindi naman talaga kailangan ng sagot kundi ang
layunin ay
maikintal sa isipan ng nakikinig
ang mensahe
.
Pagsusukdol o
Klaymaks
-
paghahanay ng mga pangyayari
ng may papataas na tinig, sitwasyon o antas.
Antiklaymaks
-ito naman ang
kabaligtaran
ng
Pagsusukol o Klaymaks.
Pagtatambis o
Oksimoron
-paggamit ng mga
salita o pahayag na
magkasalunga
t.
Pag-uyam o Ironiya
-may
layuning mangutya
ngunit itinatago sa paraang waring nagbibigay puri.
Pararelismo
-sa pamamagitan ng halos iisang
istraktura, inilalatag ang
isang ideya
sa isang pahayag
.
Idyomatikong Pagpapahayag
at
Matalinhagang Ekspresyon
Ang pag-aaral ng mga
idyoma (idioms o
idiomatic expressions)
ay kaugnay ng kaalamang
panretorika.
Ito ay nagpapabisa,
nagpapakulay at
nagpapakahulugan sa
pagpapahayag.
Ang kahulugan ng
idyoma ay malayo sa
literal o denotatibong
kahulugan ng salita.
1.
kayod kalabaw
-halos walang tigil sa pagtatrabaho
.

2.
nagtataingang-kawali-
nagbibingi-bingihan.

3.
walang itulak kabigin-
p
arehong-pareho sa mga
katangian.

4.
pabalat bunga-
hi
ndi tapat sa loob na anyaya.
5.
parang nilubugan ng araw
-nawalan ng pag-asa.

6.
anakpawis-
mangagawa.

7.
hawak sa tainga-
t
aong sunod-sunuran
sa isang tao.

8.
may utak-
matalino.

9.
kalatog pinggan-
taong nag-aabang sa kainan o
handaan.
10.
papatay-patay
-mahiyain, babagal-bagal
.

11.
bukas ang palad-
galante, handing tumulong.

12.
magmahabang dulang-
p
akakasal, mag-aasawa.

13.
sanga-sangang dila-
sin
ungaling.

14.
maraming kuskos balungos-
makulit,
hindi


makatwirang pamimilit.

15.
kapit-tuko-
mahigpit ang kapit.
16.
nagpuputok ng butse
-galit na galit

17.
amoy lupa-
malapit nang mamatay, matanda na.

18.
may gatas pa sa labi-
bata pa.

19.
abot dili-
malukha na ang kalagayan.

20.
hilong talilong-
litung-lito.

21.
hindi kakapitan ng alikabok-
bihis na bihis,
pusturang-pusturaBernales, Rolando P.
et, al.: (2002). Mabisang
Retorika sa Wikang Filipino. Valenzuela City:
Mutya Publishing House.

Arrogante, Jose A.
(2003). Retorika sa
Mabisang Pagpapahayag. Mandaluyong City:
National Bookstore.
SANGGUNIAN
FILIP 13: Masining na Pamamahayag
Prop. Salvador Q. Fontanilla I

MGA HALIMBAWA:
Ang mga idyoma ay mga
di-tuwiran o di-tahasang
pagpapahayag na
gustong sabihin na may
kahulugang patalinhaga.
Full transcript