Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó

No description
by

Hargitai Bea

on 26 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó

Klasszicizmus
előzménye a barokk <->
ókori görög-római minták
Felvilágosodás
Szentimentalizmus
Rokokó
művelődéstörténeti korszak 1640-1789
XVIII. sz. a világosság százada
Történeti háttér:
a polgárság gazdasági megerősödése
céljuk: a politikai hatalom megszerzése
abszolút monarchia
XIV. Lajos halála
előzménye: rekatolizáció
egyházellenesség
Filozófia
Ismeretelmélet:
a megismerés forrása a
gondolkodás - racionalizmus
tapasztalat - empirizmus (szenzualizmus)
Történelemszemlélet:
a korábbi történelem a tudatlanság, a babona ideje volt
folyamatos fejlődés a tudás által
Társadalomfilozófia:
az ember természetes (vele született) joga: szabadság, egyenlőség, tulajdon
Társadalmi szerződés (Rousseau)
hatalmi ágak szétválasztása (Montesquieu)
Művészetfilozófia:
a művészet célja a tanítás
társadalomformálás
nem fő szempont a gyönyörködtetés
Természethez való viszony:
megismerni és uralni a természetet
Descartes
Spinoza
Leibniz
Locke
Berkeley
Hume
Rousseau
Az ember jónak születik, csak a környezet hatására válik gonosszá - fontos a nevelés (Rousseau: Emil vagy a nevelésről)
Vallás: A sokféle istenfelfogás jelzi a gondviseléshit elbizonytalanodását:
deizmus: Isten magára hagyta a világot, működését természeti törvényekre bízta (Voltaire)
teizmus: Isten az ember lelkiismeretébe írta az erkölcsi parancsokat (Rousseau)
panteizmus: Isten feloldódott a természetben
ateizmus/materializmus (Isten létének tagadása, nem számottevő, Diderot)
Regény
epikus műfaj
elbeszélt történetsorozat
nagy terjedelem
hosszabb időt ölel fel
fő- és mellékszereplők
tér- és időszerkezet
elbeszélői nézőpont
nyelvhasználat
szerkezet
jellemzés
motívumok, utalások
Kant
Németország 1770-es évek:
Sturm und Drang ('vihar és előretörés')
Klinger drámája
fiatal polgári értelmiség
racionalizmus kritikája
ösztönös tehetség=zseni
titánkultusz (Prométheusz)
Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller
Jean-Jacques Rousseau:
Értekezés a tudományokról és a művészetekről
Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről
Társadalmi szerződés
Júlia vagy Új Héloise
Vallomások
Ingres: Odaliszk
Ingres: Napoleon
David: Napoleon átkel az Alpokon
David: Horatiusok esküje
David: Marat halála
Jean-Honoré Fragonard
díszítettség
kagyló
báj
könnyedség
idill
játékosság
pajzánság, erotika
kicsinyítés
miniatűr képek
hangok hatása
zeneiség
preromantika
érzelmek kultusza
az egyén belső világa
lélekrajz
vallomásos irodalom
napló-, levélregény
természetben való
feloldódás vágya
harmónia
egyensúly
egyszerűség
átláthatóság
szabályok
pátosz (ünnepélyesség)
színpadiasság
megérteni és uralni a természetet
Enciklopédia:
lexikon
60 000 szócikk
25 év, 35 kötet, 150 szerző
mezőgazdaságtól filozófiáig
Diderot, d'Alambert
Montesquieu, Helvétius
Montesquieu
Fragonard: A hinta
Magritte
antifeudális
hatalomellenes
tekintélyellenes
intézményellenes
dogmaellenes
egyházellenes
Gondolati háttér:
az ember alapjában véve jó vagy javítható a nevelés vagy a törvények által ->>
képes vallás nélkül is erkölcsös életre
az ember földi boldogságra törekszik,
nemcsak önző érdekek mozgatják,
képes mások javára munkálkodni
felvilágosítás = közboldogság
hit az ész erejében ->>optimizmus
az ész felszabadítása
"merj gondolkodni!"
az állam
az egyház
a természet
a szerelem

"merj érezni!"
az érzelmek felszabadítása
Rousseau
Goethe, Richardson, de Sade
Montesquieu
Voltaire
hatalommegosztás
utópia
társadalomkritika
ateizmus
deizmus
pantheizmus
a görögök
a vadember
a gyerek
a szív joga
a test joga
lázadás
Törekvése
Irodalom: "tanítva gyönyörködtetés"(Horatius)
->> az irodalom társadalmi célú, harcos
->> a szépirodalom hanyatlik,
(tanító szándék, szónokiasság, közhelyesség)
Kp-ban: társadalmi, politikai, jogi kérdések, filozófiai viták
->> a világ átformálásának eszköze lett ->> tekintély
az írás polgári foglalkzás lett
Stílusai
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
a polgári civilizáció magasabb rendűségének példázata
Jonathan Swift: Gulliver utazásai, Szerény javaslat (röpirat)
keserű szatíra, disztópia
Voltaire: Candide avagy az optimizmus
(tézisregény)
Goethe: Werther szerelme és halála
napló és levélregény 1774
Kármán József: Fanni hagyományai
Jacques-Louis David: Mme Récamier
Full transcript