Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

chillipublic

kick_off_prezi
by

Ivana Polášková

on 10 March 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of chillipublic

2011 public chilli Ondřej Kopecký Markéta Pudilová Ivana Polášková vedení PR oddělení
účast na poradách managementu
podpora AM/KAM při komunikaci s klientem
podíl na tvorbě komunikačních konceptů odborný redaktor intranetu ČIS
budování vztahy s KOL
příprava komunikačních konceptů pro odborné PR příprava komunikačních konceptů a kreativních návrhů
realizace PR zakázek
komunikace s dodavateli .PR 2011
.lidé_personální změny. 13 let praxe v médiích což z ní dělá člověka, který ví, co novináři chtějí. 4 roky praxe v PR Podstatné je, aby se říkalo to, co chcete ispirativní a respektovaný specialista v oblasti PR big idea brand blueprint Produktové PR příprava kompletní komunikační strategie a její realizace - komunikace produktů Rx, OTC, odborná i laická veřejnost. Corporate PR realizace a příprava komunikace, která se netýká produktu - např. komunikace firemních změn. Veřejné zakázky zkušenosti s realizací projektů dotovaných z evropských fondů, zajištění publicity dle manuálu Eu (referenční projekty FN HK, FN u sv. Anny) Media relations průběžná komunikace s novináři, hledání nových témat, publicita konkrétního projektu. Media monitoring monitorování tisku, analýza mediálních výstupů, sledování vlastního projektu/konkurenčních projektů, využití i ři přípravě kampaně. Krizová komunikace krizové školení vč. tréninku a zpětné vazby a tvorba krizového manuálu Tiskové konference příprava TK od vytvoření komunikačního tématu až po samotné produkční zajištění a realizaci. Copywriting texty pro inzerci, bannery, PPC kampaně, rádiové spoty. .služby_2011 Nové služby Školení prezentačních dovedností komunikační školení jako součást krizové komunikace Corporate Social Responsibility propojení soukromé a neziskové sféry, strategie budování CSR Osobní PR propagace konkrétní osoby (lékař, klient farmafirmy) - články, rozhovory. Zviditelnění coby odborníka v oboru. Budování vztahů s KOL v rámci spolupráce s KOL - citace do článků, podpora konkr. preparátu, vyjádření pro novináře. cíle interní: upevnění pozice uvnitř firmy a nastavení struktury oddělení. externí cíl: 2011 - budování referencí
dlouhodobý cíl: respektovaný odborník v PR (novinář, klient, KOL). nástroje reference spolupráce s externími odborníky nový pracovník oddělení na vztahy s KOL účast ve spolcích (PR klub) výběrové řízení na mediální agenturu propagace projektů v rámci soutěží setkání s klinety - představení naší práce - formou case studies setkávání s novináři 9 let praxe v PR děkujeme za pozornost ondřej.markéta.ivana 4 roky v komunikační agentuře což z něj dělá člověka, který ví, co klienti potřebují děkujeme za pozornost
Full transcript