Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Asertywność

No description
by

Anna Rudzka

on 9 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Asertywność

Asertywność
3 Postawy
pewna postawa człowieka wobec siebie samego i innych ludzi.
szacunek
prawa osobiste
godność
zwiększenie zadowolenia z samego siebie
dobre relacje z otoczeniem
asertywne zachowanie
postawa asertywna
właściwy język
pełne wyrażanie siebie
sposób komunikowania się z innymi ludzmi
bezpośrednie
uczciwe
stanowcze
uczucia
pragnienia
postawy
opinie
" ... jeżeli człowiek kontaktując się z innymi osobami nie zdecyduje się na samodzielne określenie swoich praw, inni z konieczności określą za niego jego rolę. A wówczas przestanie on być sobą."
" Jeżeli masz wątpliwości, czy dane zachowanie jest asertywne, sprawdź, czy choćby odrobinę zwięksa ono Twój szacunek do samego siebie" Herbert Fensterheim
Asertywna
Agresywna
Uległa
JA -
TY +
JA +
TY +
JA +
TY -
Uwaga na manipulację !
nie jest wrodzona - to wyuczony sposób przeżywania i reagowania w różnych sytuacjach.
jest zmienna i zależy od sytuacji
terytorium psychologiczne
prawo do bycia sobą
asertywna odmowa bezpośrednia
asertywne reagowanie na krytykę i agresje werbalną
5 Praw Fensterheima
Najważniejsze indywidualne prawo człowieka
znajomość i stanowienie swoich praw
myśli
czyny
potrzeby
postawy
prawa
tajemnice
sposób dysponowania swoimi rzeczami
= niezbywalne prawo do posiadania i obrony swojego terytorium psychologicznego
" ... mogę dysponować moim czasem, energią i dobrami materialnymi oraz układać sprawy osobiste według własnej woli i zgodnie z własnym interesem- tak, jak go pojmuję."
mam prawo wyrażać siebie (nie naruszając praw innych osób)
co chcę, a czego nie chcę
inf dla otocznia
obrona praw w sytuacji konfrontacji z inną osobą
niewielkie wydarzenie
obwinianie drugiej osoby
Wybuch
Kłopoty z odmawianiem
strach przed odmawianiem
robię coś na co nie mam ochoty
silne emocjie
złość
poczucie krzywdy
poczucie naruszenia terytorium psychologicznego
!
zachowanie wbrew sobie
wprowadzenie innych w błąd
nie następuje porozumienie
relacja się pogarsza
Relacja
sytuacja się powtarza
!
!
trwa bardzo długo
niewyrażony gniew może zamienić się we wrogość
próba sprawienia drugiej osobie bólu (zamiast obronie siebie)
rezygnacja z siebie w relacji z drugą osobą
Nagromadzenie złości i żalu
" Jeśli chcę mieć z ludźmi satysfakcjonujące stosunki, powinnam im jasno przedstawiać, jak chcę być traktowana."
czytelna
bezpośrednia
uczciwa
stanowcza
Nie
+
informacja o tym jak zamierzam postąpić
krótkie wyjaśnienie
komunikat podtrzymujący relację
=
pretensje usprawiedliwienia
ktoś jest "nie w porządku"
Ja
Ty
odmowa przez argumentowanie
chce by jego prośba została spełniona
chce przekonać rozmówce, że ma prawo do odmowy
zrzuca z siebie za nią odpowiedzialność
"jestem zmuszony"
"muszę"
"nie mogę"
odwołanie się :

do siebie

do swoich preferecji i postanowień
dyskusja
"wolę"
"chcę"
"wybieram"
"jest dla mnie ważne"
"mam zamiar"
"postanowiłem"
"zdecydowałem"
Odmowa przez uprzedzenie
Zapowiedzenie postanowionej zmiany zachowania
Wiedza na nasz temat
moje ważniejsze niż twoje
twoje ważniejsze niż moje
moje i twoje tak samo ważne
Ćwiczenia
1. Masz prawo do robienia tego, co chcesz - dopóty, dopóki nie rani to kogoś innego.

2. Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie - nawet jeśli rani to kogoś innego - dopóty, dopóki Twoje intencje nie są agresywne, lecz asertywne.

3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb - dopóty, dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić.

4. Istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa nie są oczywiste. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sprawy z drugą osobą i wyjaśnienia jej.

5. Masz prawo do korzystania ze swych praw.
gromadzenie kontrargumentów
usprawiedliwianie
atak
asertywne przyjmowanie ocen
negatywnych (krytyka)
pozytywnych(pochwała)
Jestem w porzdku (akceptacja)
ocena to tylko opinia, a nie prawda obiektywna
Mogę posiadać odmienny obraz mojej osoby niż rozmówca
uogólnioną ocenę traktójemy jak opinię
zgadzamy się z nią bądz nie
też tak o sobie myślę
mam podobne zdanie na swój temat
też tak uważam
myślę o sobie inaczej
mam inne zdanie na swój temat
ja tak nie uważam
krytyka rozbudowana
oddzielam
fakty (przyznanie/weryfikacja)
opinie (zgadzam się lub nie)
Ćwiczenia
Full transcript