Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ocena skuteczności i efektywności działań reklamowych.

No description
by

Anna Szymczak

on 25 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ocena skuteczności i efektywności działań reklamowych.

Ocena skuteczności i efektywności działań reklamowych.
Wskaźniki planistyczne
i kontrolne

GRP
(Gross Rating Points)

miara intensywności kampanii reklamowej w badanym okresie,
suma ratingów czyli odsetek osób, które oglądały reklamówki wchodzące w skład kampanii w pierwszej minucie ich emisji.GRP= OTS * zasięg 1+
OTS
(Opportunity to See)
mierzy siłę kampanii reklamowej (średnia liczba kontaktów z kampanią)

OTS= GRP
zasięg
-------
Zasięg reklamy (Reach)
odsetek odbiorców, którzy choć raz zerkneli się z daną reklamówką (lub grupą reklamówek) w badanym okresie.
Zasięg 1+
to odsetek osób, które miały kontakt z kampanią raz lub częściej.
Zasięg 5+
to odsetek osób, które widziały przynajmniej pięć spotów kampanii.
CPP brutto
średni koszt dotarcia reklamówki/grupy reklamówek do jednego procentu odbiorców.
Średni rating
średnia z punktów procentowych uzyskanych przez grupę reklamówek.
średnia spotów w określonym czasie.
Ekwiwalent wydatków
suma kosztów po wprowadzeniu ekwiwalentu koszt reklamówki 30-sekundowej.
Ekwiwalent kosztu
sprowadza do wspólnego mianownika parametry kampanii uzyskane przez reklamówki róznej długości (jest nim koszt standardowego spotu trwającego 30s).
Jego obliczanie polega na wprowadzeniu ceny reklamówki 30-sekundowej w miejsce reklamówki o innej długości, np. 15- lub 60-sekundowej.

CPT brutto
średni koszt dotarcia reklamówki do tysiąca odbiorców w wybranym okresie.
CPP netto
koszt dotarcia komunikatu reklamowego do jednego procentu odbiorców z uwzględnieniem 30-sekundowego ekwiwalentu kosztu.
CPT netto
koszt dotarcia do tysiąca osób z uwzględnieniem 30-sekundowego ekwiwalentu kosztu.
Inne wskaźniki
Radio
Internet
Telewizja
OTH
(Opportunity to Hear)
ocenia efektywność kampanii reklamowej w radio,
bada średnią liczbę kontaktów słuchacza z dobrem reklamowanym.
TVR
(Total Viewing Rate)
określą średnią wielkość widowni wszystkich stacji telewizyjnych w danym okresie.
RSH
(Reception Share)
bada średnią dzienną oglądalność programu telewizyjnego w porównaniu do widowni tej samej stacji.
ATV
(average time viewing)
określa średnią długość czasu oglądania telewizji w wybranym okresie (tygodniu, miesiącu, roku).
Grupa docelowa (Target group)
grupa będąca odbiorcami kampanii reklamowej,
CPT
(Cost per Thousand)
średni koszt dotarcia emitowanej reklamy do 1% grupy docelowej.
Share of voice
wskaźnik szacujący udział wartościowy lub ilościowy reklam jakiejś marki w porównaniu do reklam wszystkich marek.
AFF (Affinity)
określa oglądalność programu telewizyjnego przez grupę docelową w stosunku do całej jego widowni.
CPA
(Cost Per Action)
koszt uzyskania jednej, określonej akcji wywołanej emisją kampanii reklamowej,
stosunek liczby akcji do kosztów całej kampanii bannerowej,
akcją może być kliknięcie, rejestracja, podanie adresu e-mail, podanie danych osobowych, zakup, wzięcie udziału w konkursie itp.
CPC
(Cost Per Click)
koszt uzyskania pojedynczego kliknięcia w nośnik reklamowy, obliczany jako stosunek liczby kliknięć w reklamę do kosztów całej kampanii.
CPM
(Cost Per Mille)
koszt emisji danej reklamy do tysiąca adresatów,
przykładowo: koszt 1 000 emisji billboardu, koszt wysłania 1000 maili reklamowych itp.
CTR
(Click-Through-Ratio)
wyrażony procentowo stosunek liczby kliknięć w reklamę internetową do liczby jej wyświetleń,
stosowany wskaźnik skuteczności reklamy internetowej.
AI
(Affinity Index)
dopasowanie użytkowników grupy celowej na wybranej witrynie w stosunku do dopasowania polskich użytkowników grupy celowej w całym internecie.
SOV
(Share of Voice)
miara intensywności kampanii reklamowej, w internecie oznacza stosunek wykupionej liczby emisji bannera do oglądalności strony, na której banner się ukazuje,
SOV=20% oznacza, że co piąta odsłona strony będzie zawierać banner reklamowy.
Zasięg
stosunek liczby użytkowników, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witrynie w wybranym okresie czasu, do całkowitej liczby internautów w miesiącu, do którego należy wybrany okres czasu.
Bibliografia:
http://reklama.o2.pl/slownik.html
http://dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html
http://reklama.bauer.pl/c_article.php/cmkid,27/pt,3/title,Slownik/
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/10-najpopularniejszych-reklam-na-youtube-dove-przed-evian-call-of-duty-i-pepsi-wideo

Press 01/2010; 03/2010; 04/2010; 05/2010; 06/2010; 07/2010; 08/2010; 09/2010; 10/2010; 11/2010; 12/2010.
PRASA
Współczytelnictwo
Grupa czytelników danego pisma, którzy stanowią jednocześnie grupę czytelników innego pisma. Może to być również grupa osób, deklarujących czytanie dwóch różnych pism jednocześnie.
Zasięg efektywny (Effective Reach)
Odsetek osób z grupy celowej, do których kampania dotarła przynajmniej tyle razy, ile potrzeba do zapamiętania przekazu reklamy.
Zasięg wyłączny pisma
Odsetek osób z grupy celowej, które są czytelnikami pisma (grupy pism) A i nie są czytelnikami pisma (grupy pism) B.
Affinity
Współczynnik stosowany do określania stopnia dopasowania danego tytułu do grupy docelowej.
Obliczany jako iloraz zasięgu danego tytułu w grupie docelowej i zasięgu w grupie odniesienia (np. w całej populacji):

Affinity > 100 – medium dopasowane do grupy docelowej (nadreprezentacja grupy docelowej wśród czytelników danego tytułu)
Affinity < 100 – medium niedopasowane do grupy docelowej

Affinity = Zasięg ( %) w grupie celowej / Zasięg (%) w grupie odniesienia (np. w całej populacji) * 100
CPI
(Cost per Issue)
Koszt kampanii na jeden sprzedany egzemplarz; liczony jako iloraz całkowitego kosztu kampanii oraz sumy rozpowszechniania płatnego razem magazynu lub dla wszystkich wydań dziennika, w których umieszczone były reklamy.
CPTC
Koszt jednej reklamy w 1000 sprzedanych egzemplarzy.

CPTC = Cena jednej reklamy / ilość sprzedanych egzemplarzy x 1000
10 najpopularniejszych reklam na YouTube 2012/2013
10
Google - Go Google: Google Drive
Agencja kreatywna: Goodby, Silverstein & Partners
Dom mediowy: Essence
9
GoProCamera - GoPro HERO3: Black Edition
Agencja kreatywna: GoPro Media Team
Dom mediowy: PPC Associates
2
Turkish Airlines - Kobe vs Messi
Agencja kreatywna: Alametifarika
8
Pepsi - Uncle Drew
Agencja kreatywna: The Marketing Arm/Davie Brown Entertainment (Los Angeles)
Dom mediowy: OMD
7
PlayStation - PlayStation 4
Agencja kreatywna: Sony Computer Entertainment North America
Dom mediowy: Deutsch Inc.
6
Internet Explorer - Child of the 90s
Agencja kreatywna: Microsoft with Column Five
Dom mediowy: Starcom MediaVest
5
Pepsi - Jeff Gordon
Agencja kreatywna: TBWA\Chiat\Day
Dom mediowy:OMD
3
Evian- Baby&me
Agencja kreatywna: Havas
Dom mediowy: BETC
4
Call of Duty - Surpise Call of Duty Live Action Trailer
Agencja kreatywna: 72andSunny
Media Agency: OMD
1
Dove - Dove Sketches
Agencja kreatywna: Ogilvy Brazil
Dom mediowy: PHD, Mindshare
Wykonanie:
Anna Szymczak
Full transcript