Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

No description
by

K Mew

on 25 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

เชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์ คืออะไร
หมายถึง
เชื้อเพลิงที่ได้จากการหมักทับถมกันของสารอินทรีย์
ทั้งจากพืชและสัตว์เป็นระยะเวลายาวนาน
จนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นเชื้อเพลิง
ที่นำมาใช้ให้เกิดพลังงานต่าง ๆ
เชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์ มีอะไรบ้าง...?
ประเภทของถ่านหิน
ประโยชน์ของถ่านหิน
1. ผลิตกระแสไฟฟ้า การถลุงโลหะ การผลิตปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำ การผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วโลกใช้พลังงานจากถ่านหินประมาณร้อยละ 39
2. ถ่านหินยังนำมาทำเป็น ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) เพื่อใช้เป็นสารดูดซับกลิ่นในเครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ หรือในเครื่องใช้ต่าง ๆ
3. ทำคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่ง แต่นำหนักเบา สำหรับใช้ทำอุปกรณ์กีฬา เช่น ด้ามไม้กอล์ฟ ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส
4. การเผาไหม้ของถ่านหิน จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สที่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของถ่านหิน ได้แก่ CO2 , CO , SO2 , NO2
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
( Clean Coal Technology)
เป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการกำจัดหรือลดมลพิษ
เพื่อนำถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ปัจจุบันเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดได้รับการพัฒนา
และสามารถกำจัดปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่สำหรับปัญหาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ
ตอบคำถามกันหน่อย!!!!!
1. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์คืออะไร มีกี่ชนิด อะไรบ้าง
2. การใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
3. ประสิทธิภาพของถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
4. เมื่อเผาไหม้ถ่านหิน จะได้สารใดเป็นผลิตภัณฑ์ และมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ถ่านหิน
เดี๋ยวมาต่อชั่วโมงหน้า
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
fossil fuel
ถ่านหิน
หินน้ำมัน
ปิโตเลียม
ถ่านหิน คืออะไร
ถ่านหิน เป็นหินตะกอนที่กำเนิดมาจากซากพืช
ลักษณะแข็งแต่เปราะ มีสีน้ำตาลถึงดำ มีทั้งชนิดผิวมันและผิวด้าน องค์ประกอบหลักในถ่านหินคือธาตุคาร์บอน และธาตุอื่น ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
พีต (Peat)
เป็นถ่านหินในขั้นเริ่มต้นของกระบวนการเกิดถ่านหิน ซากพืชบางส่วนยังสลายตัวไม่หมดและ
มีลักษณะให้เห็นเป็นลำต้น กิ่งหรือใบ
มีสีน้ำตาลจนถึงสีดำ มีความชื้นสูง สารประกอบที่เกิดขึ้นมีปริมาณออกซิเจนสูง
แต่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ
ลิกไนต์ (Lignite)
เป็นถ่านหินที่มีซากพืชเหลืออยู่เล็กน้อย ลักษณะเนื้อเหนียวและผิวด้าน มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นต่ำ มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าพีต เมื่อติดไฟมีควันและเถ้าถ่านมาก ลิกไนต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับให้ความร้อน
และใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ซับบิทูมินัส
(Sub–bituminous)
เป็นถ่านหินที่เกิดนานกว่าลิกไนต์ มีสีน้ำตาลจนถึงดำ ลักษณะมีทั้งผิวด้านและผิวมัน มีทั้งเนื้ออ่อนร่วนและแข็ง มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นต่ำ แต่มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าลิกไนต์ ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
และอุตสาหกรรม
บิทูมินัส (bituminous)
เป็นถ่านหินที่เกิดนานกว่าซับบิทูมินัส มีเนื้อแน่นและแข็ง มีทั้งสีน้ำตาลจนถึงสีดำ มีปริมาณออกซิเจน
และความชื้นต่ำ แต่มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าซับบิทูมินัส ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการถลุงโลหะ และนำมาเป็นวัตถุดิบเพื่อเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงเคมีอื่น ๆ ได้
แอนทราไซต์ (Anthracite)
ป็นถ่านหินที่มีอายุการเกิดนานที่สุด มีสีดำ
ลักษณะเนื้อแน่น แข็ง และเป็นมัน มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นต่ำ แต่มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าถ่านหินชนิดอื่น
จุดไฟติดยาก เมื่อติดไฟจะให้เปลวไฟสีน้ำเงินจาง ๆ มีควันน้อย ให้ความร้อนสูง และไม่มีสารอินทรีย์ระเหยออกมาจากการเผาไหม้
Full transcript