Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Statsskick en jämförelse mellan USA och Sverige

No description
by

Robin Johansson

on 28 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Statsskick en jämförelse mellan USA och Sverige

Republikansk federation med presidentialism
Konstitutionell monarki med parlamentarism
Statschef och regeringschef = President
Val 4:e år
Max två mandatperioder


Befogenheter

Verkställande makt
Ingå avtal
Vetorätt
Utse domare och de andra viktiga federala ämbetena
Stadsfäster lagar
Utfärda dekret
"Commander in chief of all armed forces"
Ej förklara krig
Styr över trupperna
Högsta domstolen
9 st domare
Utses av presidenten

Befogenheter

Dömande makt
Ogiltigförklara beslut
Dömer i mål mellan stater
Högsta instans för överklagande
Kongressen
Lagstiftande makt
Kan häva presidentens veto
Väljs av folket

Senatens befogenheter100 st senatorer, sitter i 6 år (en 1/3 byts vartannat år, väljs av folket)
Representererar delstaterna
Godkänna avtal
Godkänna lagar
Godkänna val av höga ämbetesmän
Döma i riksrättsmål

Representanthusets befogenheter
435 st ledamöter (baserat på delstatens folkmängd)
Väljs av folket vartannat år
Godkänna lagar
Åtala höga tjänstemän (Impeachment)

Statschef = Monarken
Ärftlig titel
Lång historisk tradition
Befogenheter
Ingen politisk makt
De får rösta men väljer att inte göra det
Åtalsfri - på papper
"Ceremoniell makt"
Reklam för Sverige
Regeringen
Verkställande makt
Väljs av statsministern
Godkänns av riksdagen

Den verkställande makten
Styr Sverige (Regerar)
Styr agendan (väljer vilka frågor som ska prioriteras)
Representerar Sverige i EU:s ministerråd
Budgetpropositionen
Överläggningar och förhandlingar innan propostioner läggs fram till riksdagen
Ansvarar för att besluten tagna i riksdag och av EU genomförs
Riksdagen
Lagstiftande makt
349 st ledamöter Väljs vart 4:e år

Den lagstiftande makten
Bestämma över Sveriges finanser
Granska regeringen och myndigheter
Behandla inkomna förslag
Förslag från regeringen = Proposition
Förslag från riksdagsledamot = Motion
Frågor från riksdagsledamöterna
Omröstning om misstroendeförklaring
Sammanträder (möten) och voteringar (röstning) i kammaren (plenisalen)
Mycket av arbetet utförs i de olika utskotten
Landsting och kommuner
Likställda i grundlagen
Olika ansvarsområden
Landsting
Huvudansvar = Hälso- och sjukvård
Kollektivtrafik
Kultur
Styrs av landstingsfullmäktige
Landstingsskatt
Kommun
Förskola och grundskola
Omsorg
Social hjälp
Miljö
Sopphantering och återvinning
Vatten och avlopp
Gymnasieskolan är ej obligatorisk MEN måste bekostas
Styr sig själva till stor grad
Kommunfullmäktige
Kommunalskatt
Var 2010 i snitt 31,56%
Får statligt bidrag
Folket
Statsskickets och demokratins
viktigaste del

En mängd olika rättigheter och friheter
Som garanteras av det demokratiska statsskicket
Regleras i lag
Rättigheter och friheter
Skyldigheter
Försvara demokratin
Göra sin röst och åsikt hörd
Lyssna på andra
Ta ansvar för minoriteter
Kräva ansvar för de folkvalda
Grundlagarna
Grundläggande spelregler för Sveriges politiska uppbyggnad
Motverka alltför drastiska och snabba förändringar
Två riksdagsbeslut med val emellan
Utgör vår "konstitution"
Grunderna för Sveriges styre
Reglerar vad statschef, regering och riksdag gör och hur
Grundläggande fri- och rättigheter
Åsiktsfrihet
Religionsfrihet
Mötesfrihet
Demonstrationsfrihet
Lagstiftning, övervakning och lagar och en fri förvaltning
Kontrollerar den politiska makten
Regeringsformen
Tryckfrihetförordningen
Lag mot censur
Offentlighetsprincipen
Regler om publicering
Anonymitet och meddelarskydd
Måste finnas en ansvarig utgivare
Tryckfrihetsbrott
Hets mot folkgrupp
Hot
Förtal
Osv.
Yttrandefrihetsgrundlagen
Samma som tryckfrihetsförordningen men i tal
Tv, radio, ljudinspelningar både analogt och digitalt
Successionsordningen
Sverige är en konstitutionell monarki
Reglerar tronföljden och dess krav
Har inte samma rättigheter som vi andra
Konstitutionen
Inte ändras
Unik
Spelplanen och fri- och rättigheter
Består av artiklar och tillägg (amendments)
Artiklarna är grunden
Tillägg är påbyggnad

Artiklar (7 st)
Första kapitlet behandlar den legalislativa makten
Andra kapitlet behandlar den verkställande makten
Tredje kapitlet behandlar den dömande makten
Fjärde kapitlet behandlar relationer mellan stater och den federala staten
De tio första tilläggen kallas också "bill och rights"
De handlar i korthet om fri - och rättigheter för folket
Första tillägget: "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances."
Andra tillägget: "A well regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed."
Tillägg (27 st)
Delstaterna
50 st
Stor bestämmande rätt
De får inte bestämma:
Utrikespolitik
Försvar
Penningpolitik

Folket
Statsskickets och demokratins
viktigaste del
Full transcript