Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CESCI (Central European Service for Cross-Border Initiatives)

No description
by

Prezi CESCI

on 22 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CESCI (Central European Service for Cross-Border Initiatives)

MEDIÁCIÓ
A CESCI-t (Central European Service for Cross-Border Initiatives) 2009-ben a francia Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) mintájára magánszemélyek alapították azzal a céllal, hogy segítse a határ menti együttműködések elterjedését és megerősödését a magyar határok mentén, és egész Közép- és Délkelet-Európában.
Az egyesület nem titkolt célja a határok átjárhatóságának elősegítése, és hosszú távú, stratégiai megalapozottságú partnerségek kialakítása.
Ennek érdekében
a CESCI
négyféle
tevékenységet végez

A CESCI főként a regionális és földrajztudomány legfrissebb eredményeit felhasználva alkalmazott kutatásokat folytat a határmentiség témájában és egyes határszakaszokat érintően
A tudományos eredmények alapján saját tervezési módszertan alapján készít programozási dokumentumokat és határon átnyúló, integrált stratégiai terveket (ezek a tervek tehát nem veszik figyelembe a politikai határok adminisztratív elválasztó hatásait)
A stratégiai megalapozás segítségével határon átnyúló intézményeket hoz létre és konkrét projektek megvalósítását készíti elő, esetenként facilitálja vagy menedzseli a fejlesztési folyamatokat
KUTATÁS
FEJLESZTÉS
az eredményes, a határok elválasztó hatását megszüntető munka érdekében mediátori feladatokat lát el a helyi, a nemzeti és az uniós intézmények között: információt szolgáltat, jogszabályi előkészítő folyamatokban vesz részt, kiadványokat jelentet meg, szakmai eseményeket szervez stb.
TERVEZÉS

Tervezési divízió
Európa Intézet
(2014) (23 oldal, angol)

Az Európa Tanács Demokratikus Intézmények és Kormányzás Igazgatóságának megrendelésére készült jelentés áttekintést nyújt a határon átnyúló együttműködések fejlődéséről, a Madridi Keretegyezmény és kiegészítő jegyzőkönyveinek ebben betöltött szerepéről. Emellett rövid összehasonlítást is tartalmaz az uniós EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation) és az európa tanácsi ECG (Euroregional Cooperation Grouping) eszközéről. Minden fejezet külön tárgyalja Magyarország esetét az adott kérdésben.
Report on the impact of the Madrid Outline Convention and its Protocols on cross-border cooperation between Hungary and its neighbours
Budapest
Esztergom
(2013) (278 oldal, magyar-angol)

A CESCI alvállalkozóként kapcsolódott be a SI-HU-2-2-018 azonosító jelű szlovén-magyar projekt megvalósításába. Feladatunk annak vizsgálata volt, hogy milyen jogi keretek között, milyen területi kiterjedéssel és milyen szervezeti felépítéssel volna létrehozható egy közös, magyar-szlovén területfejlesztési ernyőszervezet. A tanulmányban áttekintést nyújtottunk a határon átnyúló intézményes együttműködés terén Európában meglévő megoldásokról, a területi funkcionalitás felől közelítve megvizsgáltuk, hogy milyen földrajzi területre terjedhet ki a tervezett együttműködés, végül a felvállalt funkciók alapján javaslatot tettünk a szervezeti felépítésre is.
REG-NET. Területi Információs és Fejlesztési Hálózat kialakítása.
Szlovén-magyar területfejlesztési ernyőszervezet létrehozásának vizsgálata
(2011) (76 oldal, angol és lengyel)

A tanulmány elkészítésére a Nyugat-pomerániai Vajdaság adott megbízást egyesületünknek. A feladat annak vizsgálata volt, hogy az észak-déli közlekedési folyosó (Central European Transport Corridor: CETC) kialakítására létrejött, hat országot egyesítő konzorcium esetében célszerű-e és ha igen, miként EGTC-t alapítani. Egyesületünk megvizsgálta a hat ország vonatkozó jogi környezetét, javaslatot tett az alapítás mikéntjére, valamint a szervezeti felépítésre is. Ezt követően alapszabály- és egyezménytervezetet is kidolgoztunk a tervezett, lengyel székhelyű EGTC számára.
An analysis of the external and internal legal regulations governing the EGTC
(2010) (46 oldal, angol)

A tanulmány az EGTC-rendelet felülvizsgálatához kapcsolódóan Alberto Núñez Feijóo Galícia tartomány kormányzója által indított konzultáció keretében készült. Két részből áll: az első részben az EGTC mint új együttműködési eszköz elvi kereteit elemzi, a másodikban pedig tételesen véleményezi az uniós EGTC-rendeletet, javaslatokat megfogalmazva a módosításokra vonatkozóan.
Contribution of the CESCI to the revision of the EGTC Regulation
Regional analysis of the Danube Region
(2013-2014)
Az új Duna transznacionális program kidolgozásához kapcsolódóan készítettük el a Duna-régió átfogó regionális elemzését. Az elemzést az új operatív program készítői is felhasználták.
Slovakia-Hungary Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020
(2013-2014)
Egy konzorcium tagjaként veszünk részt az új szlovák-magyar határon átnyúló együttműködési program elkészítésében. Egyesületünk dolgozta ki a program regionális analízisét, és csoportvezető tervezőt biztosít a programkészítéshez.
Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet Integrált Területi Beruházás
(2013-2014)
Az új kohéziós politika egyik új eszközét, az integrált területi beruházást (ITB) felhasználva dolgoztuk ki egy határon átnyúló vállalkozási-logisztikai övezet tervét az Ister-Granum ETT (európai területi társulás) számára. Az integrált fejlesztés végül nem ITB-ként valósul meg, a szabályozási szintű háttérfeltételek hiánya miatt.
A Banat-Triplex Confinium ETT
integrált területi stratégiája és akcióterve
(2013-2014)
Egyesületünk új tervezési módszertant dolgozott ki a határ menti integrált fejlesztések előkészítéséhez. Az új, kohézió alapú módszertant elsőként a magyar-román-szerb BTC EGTC stratégiájának kidolgozásánál használtuk fel.
(2014)

A kutatási projekt Esztergom és a szlovákiai Párkány (Štúrovo) térségében vizsgálja a népesség térhasználati szokásainak megváltozását a 2001-ben átadott Mária Valéria hídnak köszönhetően.
Valós határ vagy fantom határ? – Határevolúciós esettanulmány a magyar-szlovák határtérségből
Határokon át – A határon átnyúló együttműködések földrajzi és strukturális jellemzői a Duna Régió területén
(2013)

A kutatási projekt a Duna Stratégia 10-es prioritási területéhez kapcsolódóan megalkotott úti terv (Road Map) keretében valósul meg, 7 ország szakembereinek részvételével. A projekt célja a határ menti együttműködések legjobb gyakorlatainak feltárása és bemutatása a Duna-régión belül.
ETT-alapítások
Fejlesztési projektek és programok
Pons Danubii ETT
(szlovák-magyar)
Arrabona ETT
(magyar-szlovák)
december 16.
2010.
Rába-Duna-Vág ETT
(magyar-szlovák)
december 10.
2011.
Novohrad-Nógrád ETT
(magyar-szlovák)
december 21.
2011.
Európa-Kapu ETT
(magyar-román)
május 3.
2012.
Európai Közös Jövő Építő ETT
(magyar-román)
október 17.
2012.
Sajó-Rima ETT
(magyar-szlovák)
április 3.
2013.
május 24.
2011.
2015-ig
Magyarországi ETT-k
a
CESCI
8 magyar részvételű
ETT bejegyzésében vett részt
Együttműködés határok nélkül. Partnerség a jobb határátkelés érdekében /
Spolupráca bez hraníc. Partnerstvo pre lepší prechod cez krajin
A projekt révén Lábatlan és a szlovákiai Karva (Kravany nad Dunajom) között személyhajó-kapcsolat jött létre, amely egyben a dunai személyhajó-forgalom fogadására is alkalmas. Egyesületünk dolgozta ki a projektet és koordinálta a tervezők munkáját.
Trans-operation.
Creation of joint cross-border locality management system
A pályázat révén Mátészalka és a romániai Nagykároly (Carei) városok térségében került kidolgozásra egy határon átnyúló településüzemeltetési rendszer. Egyesületünk készítette a projektet.
Ister-Granum helyitermék-klaszter
Szakemberek bevonásával dolgoztuk ki egy határon átnyúló helyitermék-klaszter programját. Az Ister-Granum ETT területén azóta a rendszer számos eleme megvalósult, közel 300 helyi termelőt integrálva egy közös rendszerbe – a határ mindkét oldaláról.
Szakmai kezdeményezések
Részvétel nemzetközi szakmai hálózatok, együttműködések munkájában
Szakpolitikai dokumentumok, szakvélemények
Rendezvén
y
ek
Kiadványok,
filmek
Egyesületünket 2012-ben vette fel tagjai közé az Európai Határrégiók Szövetségének (AEBR) közgyűlése.
Egyesületünk közgyűlése 2012 novemberében döntött a CECICN-hez történő csatlakozásról.
A CESCI tagja a Régiók Bizottsága által életre hívott EGTC Platformnak.
2014 óta vagyunk tagjai az Eurogeo Egyesületnek.
Budapest Platform
Nagyváradi folyamat
ETT-műhely
A Budapest Platform 2010-ben alakult a magyar fővárosban, és négy, a határ menti együttműködéseket nemzeti szinten támogató intézményt, szervezetet egyesít. A CESCI mellett a francia Mission Opérationnelle Transfrontalière, a holland Belügyminisztérium, valamint a portugál CCDR-N (Északi Regionális Fejlesztési Koordinációs Bizottság) vesz részt a platform munkájában.
A „Nagyváradi folyamat”-ot a CESCI és a Francia-Magyar Kezdeményezések Egyesület indította el. Célja, hogy a határ menti együttműködés szellemi feltételeit erősítse a magyar és a román felek között.
A magyar ETT-k műhelyének létrehozását a CESCI 2012 tavaszán kezdeményezte annak érdekében, hogy a határok mentén folyó szakmai munka tapasztalatait a helyi szereplők egymással megoszthassák, közösen léphessenek fel érdekeiket képviselve, és nyújtsanak segítséget a döntés-hozóknak a vonatkozó jogszabályok meghozatala előtt.
A következő évek magyar nemzeti szintű fejlesztéseit meghatározó dokumentumot a határ menti aspektusból értékeltük.
A CECICN (Conference of European Cross-border and Interregional City Networks) közös állásfoglalást készített az új kohéziós politika innovatív területi eszközeihez kapcsolódóan, amelyhez egyesületünk is önálló véleményt dolgozott ki.
Részvétel a 2014-20-AS OPERATÍV PROGRAMOK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSében

Hozzászólás
a Nemzeti Közlekedési Stratégia tervezetéhez (2013)
Az összes magyar ágazati operatív programot (2014–2020) véleményeztük a határ menti aspektus érvényre juttatása érdekében.
Az NKS-t szintén a határ menti szempontok (infra-struktúra, határ menti mobilitás, határ menti gazdasági kapcsolatok) oldaláról véleményeztük.
A Cross-border Review címet viselő évkönyvet az Európa Intézet jelenteti meg.
(A Fórum Intézet és
a CESCI közös kiadványa)

A kiadvány célja, hogy a LEADER Magazinhoz hasonlóan népszerűsítse a határ menti együttműködések legjobb gyakorlatait, példát és ösztönzést nyújtva a helyi szereplők számára.
ISMERETTERJESZTÉS
A füzet összefoglaló képet nyújt a magyar részvététellel létrehozott európai területi társulásokról, azok céljairól és működési körülményeiről.
SZAKPOLITIKA
TUDOMÁNY
Frontier-value magazin
Évkönyv
Gyorsfénykép a magyar
EGTC-kről
FRONTIER-VALUE PROJEKT
FILMJEI
A magyar-szlovák határtérségből 10 mintaértékű kezdeményezést mutatnak be a filmek (összesen 160 perc)
EGTC - A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÚJ GENERÁCIÓJA
Az új uniós eszközt,
az európai területi társulást mutatja be a film (14 perc).
SZAKPOLITIKA
Képzés, kapacitásfejlesztés
Határon átnyúló
szakreferens képzés
az EDUTUS Főiskolán (2011 óta)
Mezőségi civil műhely
(2011 óta)
ETT-műhely
(2012 óta)
Összefogás
a Dnyeszter mellékéért
(2012 március–május)
A Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT) a Külügyminisztérium pénzügyi támogatásával valósította meg azt a projektet, amelynek célja, hogy a moldáv (Dnyeszteren túli)-ukrán határtérségben induljon el egy regionális együttműködés, amely alkalmas lesz az uniós források fogadására is. A CESCI-t kérték fel, hogy a projekt szakmai mentorálását vigye végig.
A CESCI szakmai közreműködésével állította össze és akkreditálta az EDUTUS Főiskola a határon átnyúló szakreferens képzést, amely gyakorlatorientáltan segíti a határ menti együttműködések helyi szakembereinek felkészülését.
Az Erdélyi-Mezőségen dolgozó helyi fejlesztők bevonásával 2009 óta működtetünk térségi műhelyt.
Negyedéves rendszerességgel tartjuk a magyar részvételű ETT-k menedzserei számára megrendezett szakmai műhelyünket.
Contribution paper of CESCI to PIT-ITI-CLLD proposal (2013, CECICN's position)
Észrevételek az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változatához (2013)
'Regional development through innovation in multilevel organized cross-border cooperation' konferencia
2010. december 9-10.
III. Magyar-Francia Önkormányzati Találkozó
2011. július 6-8.
Pálfi István Emléknap
2011. november 28.
Pálfi István Emléknap
2012. szeptember 24.
A Határ-érték projekt zárókonferenciája
2013. augusztus 27.
Szeminárium a nyugat-balkáni határon átnyúló intézményes együttműködések erősítése érdekében
2014. június 30.
Határon átnyúló területi monitoring - 2. szeminárium
2014. szeptember 30.
Nagyváradi folyamat -
A határ menti együttműködés: az új lendület eszközei
2012. szeptember 27.
Az Európa Intézet
megnyitója
2013. május 30.
Nagyváradi folyamat -Kihívások és lehetőségek. Nemzetközi konferencia a határ menti egészségügyi együttműködésről
2014. június 5.
Európai Határvárosok ETT
(magyar-román)
november 20.
2014.
Crossing the borders
A Duna régión belüli határ menti együttműködések legjobb gyakorlatai
A projekt záró konferenciája
2015. február 26.
Full transcript