Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nowe Ruchy Społeczne:

No description
by

Kacper Wójcik

on 11 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nowe Ruchy Społeczne:

Nowe Ruchy Społeczne:
Feminizm

Współczesne prądy feminizmu
Liberalny feminizm
Radykalny feminizm
Feminizm zorientowany psychoanalitycznie
Feminizm egzystencjalny
Feminizm postmodernistyczny
Feminizm anarchistyczny
Ekofeminizm
Feminizm czarny, czerwony, latynoski
Chrześcijaństwo feministyczne i teologia feministyczna
Feminizm lesbijski
Feminizm marksistowski i socjalistyczny
Feminizm proseksualny i antypornograficzny
Geneza nazwy
(łac. femina ‘kobieta’) – ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet. Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających się stanowiskami w takich kwestiach jak np. prawa kobiet i płeć kulturowa.
logotyp ruchu
"woman power"
Zagadnienia Feminizmu:
-równe traktowanie;
-równouprawnienie w polityce, pracy, społeczeństwie, rodzinie itd;
-seksualne samostanowienie;
-dopuszczalność aborcji;
-dyskusje na temat pornografii;
-konstrukcja i dekonstrukcja tożsamości płciowej;
-kulturowe i indywidualne samostanowienie;
-obecność kobiet w różnych obszarach życia (np. kobiety w nauce).
Myśl feministyczna rozwijana jest od XVII–XVIII wieku, choć jej ślady można znaleźć właściwie we wszystkich epokach. Początki feminizmu sięgają czasów Rewolucji Francuskiej (lata 1789-1799) i powstania Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki (1791 r.), którą na wzór Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela wydała Olimpia de Gouges (za głoszone poglądy zginęła na szafocie). Rok później Mary Wollstonecraft wydała "Wołanie o Prawa Kobiety" z postulatami równości politycznej i systemu kształcenia dla kobiet i mężczyzn. Za pierwszą feministkę w historii uznaje się Christine de Pisan, francuską pisarkę z XIV wieku.
PRZENIEŚMY SIĘ W CZASIE I POZNAJMY HISTORIĘ FEMINIZMU!!
I-Fala
Pierwsza fala – inaczej „dawna fala” (old wave), to okres aktywności ruchu amerykańskich i angielskich sufrażystek (od łac. suffragium – głos wyborczy) ok. 1840–1920 roku. W kręgu zainteresowań feminizmu pierwszej fali leżały przede wszystkim: reforma prawa rodzinnego, prawo wyborcze i ekonomiczne warunki życia kobiet. Ruch kobiecy od początku spotykał się z szeroką krytyką, także ze strony samych kobiet (działających np. w ramach ruchu antysufrażystowskiego).
Historia Feminizmu
W etap masowego ruchu feminizm wkracza w wieku XIX. Od tego czasu mówi się o trzech „falach” feminizmu. Różnią się one programem i sposobem definiowania „równouprawnienia kobiet”, stąd mówi się również o typach feminizmu (pierwszo-, drugo- i trzeciofalowy).
Wysiłki sufrażystek ukoronowane zostały prawem wyborczym dla kobiet. Pierwszym państwem, które przyznało to prawo kobietom była Nowa Zelandia w 1893 roku. W 1918 r. wprowadzono je (tylko dla kobiet, które przekroczyły 30. rok życia) w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w 1920 r. Wcześniej jednak kobiety uzyskały pełne prawa wyborcze m.in. w Finlandii i w Polsce (28 XI 1918).
O drugiej fali feminizmu mówi się w odniesieniu do ruchów i teorii charakterystycznych dla lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Termin „feminizm drugiej fali” (second wave feminism) został po raz pierwszy użyty przez Marshę Lear w 1968 r.[10] Druga fala feminizmu objęła przede wszystkim Stany Zjednoczone i niektóre kraje Europy Zachodniej, a głównymi poruszanymi tematami były równouprawnienie na rynku pracy, kwestie kobiecej seksualności, prawa do aborcji.
Współcześnie w społeczeństwach zachodnich pod pojęciem feminizmu rozumie się przede wszystkim nowy ruch feministyczny (feminizm drugiej fali), za którego początek uważa się wydanie przez Betty Friedan książki pt. Mistyka kobiecości w roku 1963. Poglądy reprezentowane przez wcześniejszą falę feminizmu (formalne równouprawnienie kobiet) zostały w dużej mierze przyswojone przez zachodnie społeczeństwa i przestały być elementem programu feministycznego.
III-Fala
Od lat osiemdziesiątych XX wieku zaczęła narastać trzecia fala feminizmu. Jej działaczki zwracały uwagę, że cele feminizmu nie zostały osiągnięte, a ruch powinien ulec radykalizacji. Zwracały uwagę, na pominięte dotychczas tematy, takie jak etniczność, kwestie rasowe, podziały ekonomiczne czy religijne. Trzecia fala jest inspirowana współczesną teorią społeczną i filozofią, w szczególności teorią krytyczną, poststrukturalizmem, teoria queer, postkolonializmem czy ekologizmem
II-Fala
Feminizm w Polsce
Ruch ten mógł w głównej mierze rozwijać się dzięki komunistycznej władzy na ziemiach Polski. Okres ten, zwany też „szóstą falą”, charakteryzował się pojawieniem masowej propagandy, która głosiła pełne równouprawnienie płci i wzywała kobiety do włączenia się do produkcji przemysłowej i skolektywizowanego rolnictwa (popularny był wówczas slogan: Kobiety na traktory! ).
Postulaty polskiego feminizmu
legalizacja aborcji
edukacja seksualna
równouprawniwnie
dofinansowanie antykoncepcji
in vitro
poszanowanie Praw Kobiet
parytety
aktywacja społeczno-polityczna kobiet
Full transcript