Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Unique 8 september

No description
by

Gidion Peters

on 7 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Unique 8 september

Susanne Emde & Gidion Peters
8 september 2015
Unique - workshop scrum
Regels
- je bent samen 1 team
- elk teamlid moet dezelfde bal 1x aanraken
- de bal moet bij doorgeven van persoon tot persoon even in de lucht zijn
- je kunt de bal niet doorgeven aan de persoon direct links of rechts naast je
- een gevallen bal mag niet worden opgepakt
- elke bal moet eindigen bij de persoon waar die is begonnen
=> 1 punt per bal

Schema
voorbereiding + inschatting
2 minuten

ronde 1, 2, 3
2 minuten spelen
1 minuut verbeteren
Ballenspel
'Water Werkt!' @
Beek en Ubbergen
...de waterval
Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Uitvoering
kippen versus varkens
involved versus committed
scrumtoons
Lean versus scrum?
"Het antwoord is niet lean of scrum, maar: beide. Het een gaat namelijk perfect over het wat en waarom, terwijl de ander concreet maakt hoe." ~ Rini van Solingen
specifieker
breder toepasbaar
lerende organisatie
lean
scrum
kanban
DSDM
agile
scrum: praktijk
corporate
#scrum users
Inmiddels brede toepassing van scrum
fysieke projecten
communicatie
beleid
financiën
organisatieontwikkeling
innovatie
Randvoorwaarden voor toepassing scrum
fysieke projecten: Maximabrug
financiën: 8-maandsrapportage
communicatie: Pop-Up Ontmoetingsweek
Het Agile Portfolio
coaching en faciliteiten
afgebakend project
opdrachtgever en team
aanleiding
spel: standup from hell
4 vragen tijdens een standup
Wat heb ik gedaan?
Waar ben ik mee bezig?
Wat ga ik doen?
Welke obstakels kom ik tegen?

Staar naar scrum master
• Communiceer alleen met de scrum master, negeer de rest.

Te laat
• Kom te laat.

Verborgen obstakel
• Noem een obstakel slechts impliciet.

Stille kip
• Wanneer je aan de beurt bent laat je weten slechts te komen kijken.

Bemoeial kip
• Zeg dat je slechts komt kijken en praat vervolgens over dingen waar de groep niks aan heeft.

Interruptie
• Onderbreek de beurt van iemand anders.

Langdradig
• Blijf voor je uit kletsen tot iemand je stopt.

Zijspoor
• Probeer de standup op een zijspoor te krijgen.

Troubleshooter
• Ga uitvoerig in op het obstakel van een ander.

Zijdiscussie
• Begin een discussie met iemand anders, los van de groep.

standup from hell: speciale kaarten
Sprint
Standup
Resultaten
Backlog
1 week
15 min
Sprint planning
120 min
Review & retrospective
45 min
scrum ceremonies
Programma
product backlog
team
sprint backlog
definition of done
to do / busy / done
#scrum proces
Financieel gezond Halderberge
training
opleiding
trajectbegeleiding
Wat doet Scrum Company?
van olietankernaar catamaran
* benutten energie van omgeving
* doel bekend, snel bijsturen mogelijk
* fail fast, fail often
Scrum?
- een framework voor het managen van complexe projecten
- voor het eerst beschreven in de Harvard Business Review (1986)
- groot geworden in de softwareontwikkeling
- opmars in niet-IT gerelateerde projecten
Definitie scrum
Een raamwerk waarbinnen mensen complexe, adaptieve problemen adresseren en tegelijkertijd op een productieve en creatieve wijze producten van de hoogst mogelijk waarde leveren
Product / project backlog
als ijsberg
een overzicht van het hele project
bevat zowel ambities als interventies
loopt van vaag en ver weg naar concreet en dichtbij
bevat een overmaat aan mogelijke interventies
is een consistent geheel
is 'eigendom' van de opdrachtgever
De onderste laag...
bevat ambities over de gehele doorlooptijd
mogen enigszins vaag zijn, want zijn bijstelbaar
De bovenste laag...
bevat mogelijke onderdelen die binnen 1 of 2 sprints te realiseren zijn
de onderdelen leiden zoveel mogelijk tot testbare producten
De middelste laag...
bevat onderdelen die te groot zijn om binnen 2 sprints uit te voeren
deze onderdelen kunnen dus nog iets vager zijn en iets verder weg liggen in de tijd
wanneer deze onderdelen relevant worden, zullen ze (evt. in kleinere stukken) naar de bovenste laag gaan
Project / product backlog:
ambities & interventies
Sprint Backlog en Definition of Done
uitgangspunt is sprint backlog die met product owner is voorbereid
samen met team tot stand brengen
bullet points, geformuleerd vanuit opleverdatum
gesorteerd op brok werk
(sub)producten gemarkeerd
eventuele afhankelijkheden aangegeven
Het Scrumbord
bevat in ieder geval sprint backlog, DOD en TO DO/BUSY/DONE
hangt centraal in de scrum room
vormt de agenda voor elke standup
TO DO/BUSY/DONE
vullen van To Do's: samen met team, in 'Marktplaats' format
acties zijn klein (4-8 uur max.) en op naam
duidelijk leesbaar
aan het einde van de sprint moeten alle acties van het bord
Ceremonies: Review
lever (fysiek) op
vier het resultaat
beoordeel de producten gezamenlijk, hele scrum team is aanwezig
betrek zo mogelijk stakeholders en klanten
Ceremonies: Retrospective
houd retrospectives leuk door variatie in tooling
schrijf leerpunten op, check die bij de volgende retrospective
zorg ervoor dat je verbeteringen realiseert
Gemeente Tilburg
Uitdaging:
Aantrekken van ondernemers en investeerders tijdens het aanbestedingsproces door middel van een on- en offline campagne
Organiseren van interactie tussen ontwikkelaars (gemeente, VolkerWessels) en nieuwe doelgroepen die passen in profiel Spoorzone
Start scrumproject op 13 maart; sluiting aanmeldingstermijn op 27 juni 2014


Organisatie
Directie communicatie als trekker, projectmanagementbureau als klant
Diverse interne en externe stakeholders
Leveranciers (mediaproducenten, juridisch specialisten)
Wild card: journalistiek
Hoe om te gaan met het projectmanagement-bureau als klant?
kant & klare opleveringen + feedback (moodboards, advertentieteksten etc.)
verantwoordlijkheid geven aan klant in scrumteam

Hoe om te gaan met leveranciers, stakeholders, buitenwereld?
afstemmen van (aanlever)termijnen van bijvoorbeeld vakbladen
ruimte benutten binnen aanbestedingsprocedure
luisteren naar buitenwereld via (social) mediakanalen, bij elke sprint kleinschalig onderzoek

Uitkomsten – campagne
Snelle ontwikkeling van een narratief
Bijsturing campagne op basis van kwantitatieve en kwalitatieve feedback
Pageviews en downloads boven verwachting
4 solide bids vanuit verschillende windstreken

Uitkomsten - proces
Intensieve samenwerking tussen trekker en klant
Benutten energie omgeving: betrokken burger in scrumteam
Kwaliteit van producten verbetert door scherpe gezamenlijke focus
Minder mailverkeer, snellere afstemming


Onderste laag
De onderste laag...
bevat ambities over de gehele doorlooptijd
mogen enigszins vaag zijn, want zijn bijstelbaar
Aan de slag...
zet een einddatum op de product backlog
bedenk met de groep wanneer jullie tevreden zijn
schrijf elke ambitie in trefwoorden op een post-it
hang deze in de bodem van de ijsberg
check op het geheel
Bovenste en middelste laag
De bovenste laag...
bevat werk dat binnen 1 of 2 sprints te realiseren is
de onderdelen leiden zoveel mogelijk tot testbare producten
Aan de slag...
begin met het bedenken van een heleboel mogelijke onderdelen voor de bovenste laag
plak die op
onderdelen die te groot zijn om te kunnen uitvoeren in 2 sprints hang je in de middelste laag
doe een check op de hele ijsberg: is er een goede verbinding tussen de onderste laag en de lagen daarboven?
De middelste laag...
bevat onderdelen die te groot zijn om binnen 2 sprints uit te voeren
deze onderdelen kunnen dus nog iets vager zijn en iets verder weg liggen in de tijd
dank!
@scrumco
vragen?
http://www.scrumcompany.nl/
Case: Huwelijk George en Amal
juli 2014
een onvergetelijk huwelijk voor George en Amal
bedenk hoe je met open/gesloten karakter omgaat
€ 5 miljoen budget
scrum team van max 9 professionals, 20 uur p.p.
Case: Albert Heijn
28 december: meneer van Dalen vertrekt...
boodschap: AH is onderscheidend
Concurreren met Jumbo en Lidl
Zowel foodies als de gewone man binden
1e release: 1 februari 2015
€ 500.000 budget
scrum team van max 9 professionals, 20 uur p.p.
Zo werkt scrum
Mensen
Hun werk
Scrumlijsten
Project Backlog:

geprioriteerde lijst met alle kenmerken en eisen van het eindproduct
Sprint Backlog:

geselecteerde verzameling project backlog items voor de sprint
Definition of Done:

dit zijn de criteria om na afloop van de sprint te kunnen beoordelen of het resultaat voldoet aan de eisen
Scrum rollen
Scrum master:
laat het team optimaal presteren
zorgt voor overzicht, snelheid, reflectie
bewaakt het proces
Product owner:
draagt productverantwoordelijkheid
bepaalt prioriteiten, geeft richting
Scrum team:
zelforganiserend multidisciplinair team
leden voelen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat
Scrum ceremonies
Scrum Theorie
Wanneer gebruik je Scrum?
Bij
complexe
projecten:
het is niet mogelijk om het verloop van het proces vooraf tot op taakniveau te plannen
...plan
Reorganisatie-
Communicatie-
Beleids-
Actie-
Hoe werkt Scrum?
* Spelletje
* Waarom scrum?
* Scrum theorie
* Oefenen
* Afsluiten
Scrum in de praktijk
Gemeente Zaanstad
Jaarrekening met Scrum
Een project van vier weken
Verbetering kwaliteit stukken
Individuele vragen?
De kern van scrum
onzekerheid omarmen
werken in korte cycli (sprints)
doen als de beste manier van denken
Wat doet een scrum team?
Gefocust werken
: teamleden maken tijd beschikbaar
Kort,
staand vergaderen
bij een bord waarop zichtbaar is wie wat doet
Tussentijdse resultaten die met het team worden behaald,
vieren

product backlog
sprint backlog
definition of done
scrum bord
sprint planning
standup
review
retrospective
product owner
teamlid
scrum master
4 lijstjes
3 rollen
4 bijeenkomsten
scrum theorie
scrum rollen
Product backlog: voorbeeld
-> brokken werk: concreet en dichtbij
-> brokken werk: vaag en ver weg
-> ambities: tot einddatum
overzicht van alle acties
vormt de agenda voor elke standup
Scrumbord: TO DO/BUSY/DONE
Sprint Backlog & Definition of Done
-> voor de komende sprint: hoe zien onze resultaten er precies uit?
Aan de slag!
Gebiedsgericht werken met scrum
Ontwikkelingen in het communicatievak
digitalisering
daling vertrouwen
organisatie > zender > boodschap > doelgroep
maatschappelijk
in organisaties
wetenschappelijk
einde control?
ontstaan nieuwe rollen
opkomst cyclische / arena modellen
Gebiedsontwikkeling - Polygonale Hal
De Drie Decentralisaties (3Ds)
opzetten en communiceren overwijkteams
betrekken bestuurders, partners, regio
vieren van tussentijdse resultaten


De opdracht
De opdracht is helder: het team en de product owner hebben exact hetzelfde beeld van wat er geleverd gaat worden
Het projectdoel is realistisch
De deadline is scherp en het is duidelijk voor het team waarom deze cruciaal is
Het budget is voldoende om het resultaat te behalen

Het team
Er is een team van 5 tot 9 man
Deze zijn allemaal meer dan 50% van hun werktijd beschikbaar
Ze kunnen samen 80% van het gevraagde leveren
Het team bestaat uit een goede mix van verschillende disciplines

De product owner
De product owner heeft mandaat om zelfstandig knopen door te hakken
De product owner is in staat wensen en eisen van stakeholders/klanten/burgers te vertalen in een heldere opdracht
De product owner heeft ruimte in zijn agenda gemaakt om regelmatig aan te schuiven bij de team meetings
De product owner is bereid om op basis van gelijkwaardigheid samen te werken met het team

Randvoorwaarden
Er is een scrum master om het proces te begeleiden en het team te faciliteren
De teamleden en product owner weten wat scrum is, hoe het werkt en wat hun rol daarin is
Praktische zaken als ruimtes, kantoorartikelen en secretariële ondersteuning zijn geregeld

Checklist: hoe start ik met Scrum?
een overzicht van het hele project
'anker': waar doen we het ook alweer voor?
dynamisch: verandert met het project mee
is 'eigendom' van de product owner
Product backlog

4 rollen
4 bijeenkomsten
4 lijstjes
Full transcript