Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sześciolatek w szkole:

No description
by

Olia Olia

on 4 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sześciolatek w szkole:

Sześciolatek w szkole:
ZA czy PRZECIW?

Gotowość szkolna
Proces i efekt aktywności dziecka i aktywności dorosłych tworzących warunki do uczenia się jako efekt interakcji „współgry” właściwości dziecka i właściwości szkole
Szuman
na dojrzałość szkolną składa się całokształt rozwoju
fizycznego społecznego i poznawczego
który czyni dzieci wrażliwymi i podatnymi na nauczanie i wychowanie (dziecko może osiągnąć ową dojrzałość poprzez odpowiednio ukierunkowane działania pedagogiczne)
Dzieci o
bardzo dobrej
gotowości szkolnej mają 95% szans na pełne powodzenie i 5 % szans na częściowe powodzenie
Dzieci o
dobrej
gotowości szkolnej mają 75% szans na pełne powodzenie 24 % na częściowe i 1% na brak powiedzenia
Dzieci o
dostatecznej
gotowości mają 35% szans na pełne powodzenie 60 % na częściowe i 5% na niepowodzenie
Dzieci o
niedostatecznej
dojrzałości w 15 % mogą mieć w szkole pełne powodzenie w 65% częściowe a w 20 % brak powodzenia
Skale gotowości szkolnej :
test DSI
SGS- podskale:
1. Umiejętności Szkolne
2. Kompetencje Poznawcze
3. Sprawność Motoryczna
4. Samodzielność
5. Niekonfliktowość
6. Aktywność Społeczna
Czy każdego mamy badać indywidualnie?
Badania 2012/13
Osoby badane:
6-latki w „zerówce”
6-latki w pierwszej klasie szkoły podstawowej
7-latki w pierwszej klasie szkoły podstawowej
7-latki w drugiej klasie szkoły podstawowej (czyli te, które poszły do szkoły, mając 6 lat)
Badanie przeprowadzono za pomocą Testu Umiejętności Na Starcie Szkolnym. TUNSS sprawdza kompetencje związane z nauką pisania, czytania i matematyki, m.in. sprawność manualną, spostrzegawczość czy porównywanie wielkości obiektów. Pomiaru umiejętności dokonywano dwukrotnie
Dla każdej z trzech mierzonych umiejętności wyniki przedstawione są na skali, na której 100 oznacza średnią dla wszystkich zbadanych dzieci (odchylenie standardowe = 15)
Umiejętności matematyczne
Największy przyrost umiejętności matematycznych zaobserwowano u sześciolatków w pierwszych klasach.
Istotne różnice w poziomie kompetencji matematycznych między grupą dzieci w „zerówkach” (szkolnej i przedszkolnej) a grupą dzieci w pierwszych klasach (6- i 7-latki) oraz między wymienionymi grupami a dziećmi z II klasy.
Nie zaobserwowano istotnych różnic między dziećmi z „zerówek” przedszkolnych i szkolnych.
Nie zaobserwowano istotnych różnic między sześciolatkami w I klasach a siedmiolatkami w I klasach
Umiejętność pisania
Największy przyrost umiejętności związanych z pisaniem zaobserwowano u siedmiolatków w pierwszych klasach oraz u sześciolatków w pierwszych klasach.
Analizy wykazały istotne różnice w poziomie tych umiejętności między grupą dzieci w „zerówkach” (szkolnej i przedszkolnej) a grupą dzieci w pierwszych klasach (6- i 7-latki) oraz między wymienionymi grupami a dziećmi z II klasy.
Nie zaobserwowano istotnych różnic między dziećmi z „zerówek” przedszkolnych i szkolnych.
Nie zaobserwowano istotnych różnic między sześciolatkami w I klasach a siedmiolatkami w I klasach
Umiejętność czytania
Największy przyrost umiejętności czytania zaobserwowano u sześciolatków w pierwszych klasach.
Analizy wykazały istotne różnice w poziomie umiejętności związanych z czytaniem między grupą dzieci w „zerówkach” (szkolnej i przedszkolnej) a grupą dzieci w pierwszych klasach (6- i 7-latki) oraz między wymienionymi grupami a dziećmi z drugiej klasy.
Nie zaobserwowano istotnych różnic między dziećmi z „zerówek” przedszkolnych a szkolnych.
Nie zaobserwowano istotnych różnic między sześciolatkami w I klasach a siedmiolatkami w I klasach.
Badanie 6- i 7-latków na starcie szkolnym prowadzone było przez Zespół Szkolnych Uwarunkowań Efektów Kształcenia IBE w ramach projektu systemowego pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Badania wskazują, że optymalnej gotowości szkolnej nie osiąga aż około 30–40% dzieci
rozpoczynających naukę. Zwykle po około 6 miesiącach nauki następuje przyspieszenie rozwoju i dalej funkcjonują w szkole bez zbytnich problemów.
Jednak część spośród nich ma tak duże
trudności w opanowaniu materiału, że w wyniku doznawanych niepowodzeń u niektórych powstaje:

ogromny lęk przed porażką, co z czasem przekształca się w nerwicę szkolną,
inne nie lubią szkoły, nie chcą się uczyć, przymus powoduje wagarowanie, ucieczki,
ciągłe niepowodzenia wywołują stan napięcia psychicznego, które najłatwiej rozładować poprzez agresję
Po co nam ta gotowość
?
"Niezwykle ważne jest, by na etapie edukacji przedszkolnej – w przedszkolu lub w domu
– określać poziom gotowości szkolnej dla każdego dziecka, aby dowiedzieć się, jakie umiejętności wchodzące w skład gotowości szkolnej dziecko już osiągnęło, a nad czym musimy z nim jeszcze popracować."
(Czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły?- publikacja Poradni PP.)
Jakie jest nasze
zdanie??
1. Dojrzałość szkolna
w zakresie
rozwoju fizycznego

2. Dojrzałość szkolna
w zakresie
procesów poznawczych
(uwaga, pamięć, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, myślenie, mowa)

3. Dojrzałość szkolna
w zakresie
emocjonalno-motywacyjnym

4. Dojrzałość szkolna
w zakresie
rozwoju społecznego
(poczucie przynależności do grupy, zrozumienie podstawowych zasad i norm społecznych)

Elementy składowe gotowości szkolnej


 1. Dziecko powinno mieć powyżej
120 cm
wzrostu, ważyć powyżej
23 kg
– te parametry idą w parze z twardością kośćca, siłą mięśni, ogólną odpornością na zmęczenie i odpornością organizmu na choroby.

 2. Duża motoryka- sześciolatek powinien charakteryzować się
koordynacją ruchów, zdolnością utrzymywania równowagi, zwinnością ruchów na tyle, by dziecko bezpiecznie poruszało się wśród innych dzieci na terenie szkoły oraz mogło przez doświadczenia ruchowe poznawać stosunki przestrzenne.

 3. Mała motoryka-
ruchy ręki sześciolatka powinny być sprawne na tyle, by umożliwić odpowiedni poziom rysowania, pisania drobnych elementów w linijkach; ruchy powinny
być skoordynowane i płynne.

 3.
Percepcja wzrokowa
- dziecko powinno dokonywać
analizy i syntezy znaków graficznych na tyle, by:

– różnicować elementy liter
– różnicować zależności między elementami

4.
Percepcja słuchowa
- dziecko powinno potrafić:

– odróżniać słuchowo wszystkie głoski
– dzielić wyrazy na głoski (analiza słuchowa) –
– łączyć głoski w wyrazy (synteza słuchowa),Rozwija się :


1.
Poczucie przynależności do grupy
– dzięki niemu uwagi skierowane do całej
klasy dziecko odnosi także do siebie,

 2.
Zrozumienie podstawowych zasad i norm społecznych, zdolność do ich stosowania
i przyswajania,

3.
Zdolność do oderwania się od dziecięcego egocentryzmu i działania
motywowanego,

4.
Umiejętność współżycia w grupie,

5.
Zdolność do porównywania siebie z innymi
, która jest podstawą samooceny i jednym z głównych czynników motywacyjnych w życiu człowieka.Sześciolatek przynajmniej do pewnego stopnia powinien:

 1. Opanowywać emocje – szczególnie złość i agresję,
 2. Mieć poczucie obowiązku i odpowiedzialności za siebie
 3. Nie zniechęcać się szybko napotkanymi trudnościami
 4. Chcieć poznawać otaczający świat, wytrwale badać i dociekać


Dojrzałość szkolna w zakresie emocjonalno-motywacyjnym.

Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju fizycznego.
Dojrzałość szkolna w zakresie procesów poznawczych.
 1.
Uwaga
. Dziecko powinno umieć skupiać
uwagę przez około
30 minut,

samo sterować uwagą w pewnym zakresie
i umieć podporządkować uwagę
poleceniom nauczyciela.
 2.
Pamięć
. Dziecko powinno umieć
celowo
zapamiętywać konkretny materiał.
Pójście sześciolatków do szkoły w opinii publicznej wzbudza wiele kontrowersji wśród rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół.

Inicjatorami kampanii
„Ratuj maluchy”
są rodzice sześciolatków, którzy muszę iść zgodnie z obowiązkiem szkolnym do 1 klasy.


Postulują, że dziecko idące do pierwszej klasy w wieku 6 lat
nie otrzyma należytej opieki i nie będzie miało możliwości rozwoju na miarę swoich potrzeb.
Uważają, że s
zkoły są niedoinwestowane.

Dzieci będą tresowane a nie raczej jak być powinne przygotowywane do długich lat edukacji.
Dodatkowo wcześniej przeznaczone pieniądze na tą reformę w części zostały odebrane. Zauważają oni, że rząd nie ma programu na okres przejściowy kiedy i 6 i 7 latki będą w szkole, a nauczyciele są nieprzygotowani.
„Nie chcieliśmy atakować ani rządu, ani Platformy, ani ministra edukacji. Kochamy nasze dzieci i ta miłość jest jedynym powodem naszego zaangażowania” – piszą twórcy ruchu społecznego Ratuj Maluchy.
Na stronie "Ratuj maluchy" znajduje się między innymi protest on- line, pod którym podpisało się już ponad 68 tys ludzi.
Można tam też znaleźć informatory o szkołach i o gotowości dzieci do pójścia do nich.
Strona jest cały czas aktualizowana i pojawiają się coraz to nowe informacje o działaniach rodziców uczestniczących w akcji „Ratuj maluchy”. Obecny problem to kwestia referendum ogólnopolskiego w sprawie pójścia dzieci do szkoły.
Kampania „Sześciolatek w szkole”

Zaproponowane zostały szkołom następujące działania:

1) opracowanie i upowszechnianie materiałów dla rodziców „Szkoła przyjaznym miejscem dla dziecka”,
2) prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców dzieci pięcioletnich i sześcioletnich,


Program składał się z dwóch edycji:

Edycja I:
styczeń 2012 – czerwiec 2012
Edycja II:
wrzesień 2012 – czerwiec 2013

Obejmował:
dzieci, nauczycieli, rodziców oraz szkoły.
Organizowano konkursy, seminaria, spotkania celem upowszechnienia wiedzy o stanie szkół i ich przygotowaniu oraz ulepszenia ich działań.

Cele programu:

 Wsparcie samorządów i dyrektorów szkół
w stwarzaniu odpowiednich warunków do
przyjęcia dziecka sześcioletniego.

 Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie
edukacji dzieci sześcioletnich.

 Upowszechnianie informacji o stanie
przygotowania szkół do przyjęcia
sześciolatków.

 „Miejsce sześciolatka w edukacji szkolnej” - prowadzenie kampanii informacyjnej

 „Miejsce sześciolatka w edukacji szkolnej” - konferencja inauguracyjna

Podczas kampanii odbyły się konferencje, na których sprecyzowano wymagania względem szkół.

Szkoła gotowa na przyjęcie sześciolatków to, taka która zapewnia:

 Warunki umożliwiające prawidłowy rozwój dziecka,

 Przyjazny klimat umożliwiający adaptację do warunków funkcjonowania szkoły,

 Opiekę przyjaznych, dobrze przygotowanych nauczycieli,

Sprecyzowano też wymagania względem nauczycieli.

Nauczyciele przygotowani na przyjęcie sześciolatków są:

Zapoznani ze zmianami wynikającymi z obniżenia wieku szkolnego.

Współpracują z nauczycielami przedszkola.

Zapoznani z diagnozą swoich uczniów i ze środowiskiem ich pochodzenia.

Problem ma wielu zwolenników ale i wielu przeciwników.
Chcąc go zaznaczyć organizuje się wiele kampanii reklamowych. Dwie o których warto wspomnieć to projekt: „Ratuj maluchy” i „Sześciolatek w szkole”.
Kampania
„Sześciolatek w szkole”
zainicjowana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty ma na celu upowszechnienie przygotowania stanu szkół na przyjcie sześciolatków.

Problem pójścia sześciolatków do szkoły
A co na to 6 latek?
Procesy kostnienia nadgarstka oraz coraz doskonalsza kontrola nad pracą mięśni
umożliwiają dziecku wykonywanie bardziej precyzyjnych ruchów koniecznych przy
nauce pisania oraz wykonywaniu innych zadań manualnych

Sześciolatek: mniej odporny na choroby i zmęczenie, potrzebuje więcej przerw śródlekcyjnyc, więcej snu jego kręgosłup gorzej toleruje ciężar tornistra.

Motoryka duża: ruchy 7-latka są szybsze, bardziej płynne i skoordynowane

Motoryka mała:7-latek ma większą płynność ruchów, lepsze tempo pracy, rysuje szlaczki literopodobne, pisze litery „pisane"

A co na to 6-latek?
Dowolne sterowanie procesami uwagi i pamięci, a także opanowywanie zachowań impulsywnych.
Dziecko jest w stanie skupić się na dłuższy czas, zaczyna rozumieć konieczność podejmowania stawianych przed nim zadań.
W tym wieku poprawia się zakres i trwałość pamięci, zwiększa się tempo
zapamiętywania, pojawiają się pierwsze strategie pamięciowe.Jest w stanie dokonywać podstawowych operacji logicznych na materiale konkretnym.
Zaczyna być zdolne do porównywania i różnicowania, tworzenia
kategorii i prostych definicji, pojawia się także umiejętność dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych
u 7-latka: dłuższe skupienie uwagi, większa odporność na zmęczenie
7-latek ma już lepszą pamięć dowolną i lepszą także gotowość pamięci
u 7-latka – znacznie lepsza analiza i synteza wzrokowa, lepsza spostrzegawczość, w opisie obrazka wymienia stosunki przestrzenne
7-latek może już dokonywać pełnej analizy i syntezy słuchowej sylabowej i głoskowej
u 7 latków najczęściej nie występuje już zniekształcanie wyrazów
Największe różnice między dziećmi 6- a 7-letnimi, ponieważ jakość tych procesów zależna jest głównie od dojrzewania biologicznego układu nerwowego.
Dzieci sześcioletnie często płaczą przy zwróceniu uwagi, przy niepowodzeniach.
W wypadku przegranej, złoszczą się tupiąc nogami czy też krzycząc.
Brak kontroli ekspresji emocji.
Dziecko nie ma jeszcze poczucia obowiązku
Dziecko szybko wyczerpuje się energetycznie i staje się „nieznośne” .
Mała odporność na stres
Dzieci są ruchliwe, trudno utrzymać im dyscyplinę na lekcjach, nie potrafią jeszcze na polecenie zmobilizować się do pracy.
A co na to 6-latek?
Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju społecznego.
A co na to 6-latek?
w dużej mierze zależny jest od rozwoju emocjonalnego: skarżenie, kłótnie, popychanie, bójki, obrażanie się, egoizm
Szacuje się, że pełną dojrzałość szkolną osiąga około 70% dzieci sześciolatków. Część pozostałych jest w stanie poradzić sobie z nową sytuacją, jeżeli otrzyma odpowiednią pomoc
Dziękujemy za
uwagę!!
3) spotkania specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych z rodzicami dzieci sześcioletnich, np. dotyczące „Wspomagania dziecka w osiąganiu przez nie dojrzałości szkolnej”,
4) organizacja dni otwartych w szkole – prezentacja zasobów szkoły, placów zabaw, wyposażenia świetlic szkolnych,
5) organizacja konkursu plastycznego dla sześciolatków „Moja szkoła”,
6) pomostów pomiędzy przedszkolem a szkołą podstawową
Ale jak to się ma do 6 latków?
36,36%
(12)

Wyniki:
63,63%
(21)
ZA:
PRZECIW:
Full transcript