Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AMORF ve KRİSTAL KATILAR

No description
by

g s

on 13 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AMORF ve KRİSTAL KATILAR

AMORF ve KRiSTAL KATILAR
PEKİŞTİRELİM :D


AMORF KATILAR
Amorf katılarda tanecikler, düzensiz bir şekilde gelişigüzel istiflenmiştir. Kesilmediği ve eritilmediği sürece belirli şekilleri yoktur. Cam, lastik, plastik, tereyağı amorf katılara örnektir. Kristal katılarla amorf katılar arasında gözlenen en önemli fark, kristal katıların belli bir sıcaklıkta erimesi, amorf katıların ise belli sıcaklık aralığında gitgide yumuşayarak akıcılık kazanmasıdır. Yumuşamanın başladığı bu noktaya camsı geçiş sıcaklığı adı verilir.
Örneğin, cam ısıtıldığında önce yumuşar, sıcaklık artırılmaya devam edilirse daha akıcı hale qelir. Akıcı hale geldiği sıcaklıkta cama çeşitli şekiller verilerek soğutulur. Cam molekülleri soğutulduğunda komşu moleküllerle kalıcı bağlar kurar ve moleküller sabit konuma yerleşir. Fakat moleküllerin yerleştikleri konumlar kristaldeki gibi düzenli değil, tamamen gelişigüzel istiflenir. Bu nedenle camda düzgün yüzeyler yoktur.
KRİSTAL KATILAR
Kristal dendiğinde, insanların akıllarına çoğunlukla kristal bir vazo, belki biraz daha bilimsel olarak kar kristalleri gelir. Ancak kristallerin, moleküler seviyede kusursuz ve muhteşem bir sanat eseri olduğunu söyleyebiliriz.

AMORF VE KRİSTAL KATILAR ARASINDAKİ FARKLAR
Amorf katılar belli bir sıcaklık aralığında git gide yumuşayarak akıcılık kazanırlar. Kristal katıların ise sabit sıcaklıklarda belirli bir erime noktaları vardır. Bu saf katılar için ayırt edici bir özelliktir.
Kristallerin büyüklükleri ve şekilleri, kristallenme ortamına ve süresine bağlıdır
Katıyı oluşturan taneciklerin üç boyutlu örgü yapısı vardır. Bu amorf katılarda mevcut değildir
Kristal adını verdiğimiz şey, maddelerin katı haldeyken sahip oldukları geometrik
molekül yapısıdır. Örneğin suyu oluşturan moleküller bir düzen içinde peş peşe dizilerek
kristalleşirler. Böylece buz oluşur. Madde katılaştığı zaman benzersiz bir şekil ve geometrik
bir düzen oluşturması o maddenin kristalleşmesidir.
Kristaller, düzlem yüzeylerin kristale özgü belirli açılarla birleşmesiyle oluşur. Kristal
örgüyü oluşturan molekül veya iyonlar uzayda bütün örgü boyunca düzenli olarak
tekrarlanır.
Atomlar, bir molekülü oluşturabilmek için çeşitli şekillerde birleşirler. Birbirlerine
bağlanmış olan sodyum ve klorür atomlarının bir tuz molekülü sayılabilmeleri ancak üç
boyutlu şeklin sağlanması ile mümkündür. Metaller hatta vitaminler bile kristallerden
oluşmuşlardır
KRISTAL TÜRLERI
Kristallerin yapı ve özelikleri farklılıklar gösterir. Erime noktası, yoğunluk, sertlik ve
tanecikleri bir arada tutan kuvvetlere göre kristaller sınıflandırılır. Kristal türleri şunlardır:
Ø Metalik Katılar
Ø Iyonik Katılar
Ø Kovalent Katılar
Ø Moleküler Katılar
İYONİK KRİSTALLER
Farklı büyüklükte pozitif ve negatif elektronlardan oluşmuşlardır. Elektronlarını
kolaylıkla verebilen atomlarla (metal gibi) bu elektronları kolaylıkla alabilen atomlar (ametal
gibi) arasında elektron transferi olur ve iyonik kimyasal bağlar oluşur. İyonların bir arada
kalmasını sağlayan elektrostatik itme ve çekme kuvvetleridir. Bu tip katılara iyonik katı
denir. Sofra tuzu (NaCl ), CaCO3, LiF, MgO iyonik katılara örnektir.
Bu tür katılar elektriği ancak suda çözündükleri zaman veya erimiş haldeyken
iletirler. Katı halde elektriği iletmemelerinin nedeni serbest elektronlarının bulunmamasıdır.
İyonik katılar tel ve levha haline getirilemezler, sert ve kırılgandırlar. Erime noktaları çok
yüksektir.
MOLEKÜLER KRİSTALLER
Moleküler katılarda örgüyü oluşturan birimler moleküllerdir. Molekülleri bir arada tutan kuvvetler Van Der Walls kuvvetleri ve Polar Kovalent bağdır. Kuru buz (katı CO2) ve naftalin moleküler katılara örnektir.

KOVALENT KRİSTALLER
Örgü noktalarındaki atomlar, elektronlarını ortaklaşa kullanarak bir arada tutarlar ve
kristal katıları oluştururlar. Bu kristallerde bir ağ yapısı oluşturur. Ağ örgülerinden dolayı
çok serttirler ve erime noktaları yüksektir. Elektronlar kovalent bağda hareketsiz bir şekilde
yoğunlaştığı için elektriği az iletirler. Bu kristal yapısına en önemli örnek karbonun
allotropları olan elmas ve grafittir.
Elmas, tetrahedral bir yapı oluşturmuştur. Elmas sağlam kovalent bağlar taşır, bilinen
en sert ve erime noktası en yüksek katıdır. Kesme işlemlerinde kullanılır

METALIK KRISTALLER
Metalik kristallerin yapıları oldukça basittir. Kristaldeki her birim hücre pozitif
iyonlarla belirli düzene göre yerleşmişlerdir. Metalik kristaller genellikle kübik ve
hegzagonaldır. Metalik kristallerin genel özellikleri şunlardır:
Ø Kolay tel ve levha haline gelebilirler.
Ø Isı ve elektriği iyi iletirler.
Ø Parlaktırlar
Metal kristallerde tekrarlanan pozitif yüklü birimler bulunur. Değerlik elektronları
yalnız kendi atom çekirdeklerinin değil, bütün komşu çekirdeklerin etkisi altındadır.
Metallerin büyük kısmında pozitif yüklü iyonlar arasında kovalent bağlar (elektron
ortaklaşması ) da meydana gelir. Sodyum, magnezyum, demir, bakır elementleri metallere
örnek olarak verilebilir.
PEKİŞTİRELİM :D
HAZIRLAYANIN;
ADI:CANSU
SOYADI:BABUR
SINIFI:10/B
NUMARASI:581
KİMYA PROJE ÖDEVİ
Full transcript