Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Потекло на македонскиот јазик

Презентацијата е изработена според наставната програма по македонски јазик за шесто одделение.Користена е музиката на Драган Даутовски и Макис Аблианитис
by

Розе Китроз

on 21 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Потекло на македонскиот јазик

Потекло на македонскиот јазик
Словенска писменост
Старословенскиот јазик и азбуките
Писменост на свој јазик Словените оформиле во втората половина на IX век
Словенската писменост се јавува со издигање на говорот на македонските Словени од околината на Солун,како прв литературен јазик заеднички за сите Словени.
Браќата Кирил и
Методиј се основоположниците на писменоста.
Еве како станало тоа: во 862 година великоморавскиот кнез Ростислав, сакајќи да ја заштити Велика Моравија од германско политичко и културно ропство, му пратил писмо на византискиот цар Михајло 3 со кое му нудел војнички сојуз. Истовремено барал да му се испратат учени луѓе кои ќе можат да шират просвета и култура на словенски јазик во Моравија.
Јазикот на словенската писменост се нарекувал словенски јазик,а во науката е познат како старословенски јазик
Кирил ја создал првата словенска азбука,глаголицата со 38 букви;
Кирил и Методиј ги превеле првите богослужбени книги од грчки на словенски јазик;
Старословенскиот јазик се пишувал на две азбуки:глаголица и кирилица
Глаголицата има 38 букви;
Кирилицата има 44 букви;
Најстарите зачувани текстови на старословенски јазик се:Зографското евангелие,Асемановото евангелие и Мариинското евангелие
Современа македонска азбука-кирилица
Современата македонска абука,кирилицата,со која денес се служиме,ја изработила Јазична комисија,а ја одобрила Народната влада на Македонија со решение на 5 мај 1945 година.
Македонската азбука има 31 буква
Големи букви
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
Мали букви
а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ ш
Византискиот цар ги испратил учените Кирил и Методиј во Моравија
Византискиот цар ги испратил учените Кирил и Методиј во Моравија
Глаголица
Глаголица
Кирилица
Буквата а
Современата
македонска азбука
Латиница
Аa Bb Vv Gg Dd Ǵǵ Ee Žž Zz DZ dz Ii Jj Kk Ll Ĺ ĺ Mm Nn Ń ń Oo Pp Rr Ss Tt Ḱḱ Uu Ff Hh Cc Čč DŽ dž Šš
Кирилица
а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ ш
Ракописни и латинични букви
Full transcript