Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biologisk mångfald

No description
by

Martin Hederskog

on 16 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biologisk mångfald

1950-talet
Stor efterfrågan på virke
Många värdefulla skogar med hög artrikedom går förlorade

Människan har alltid påverkat naturen
innan den den industriella revoulutionen var artrikedomen som störst
80-talet
Det dröjde ca 30 år innan åtgärder sattes in, i början på 80-talet ökade medvetenheten om värdet av biologisk mångfald och ingrepp gjordes för att förhindra att flera arter skulle gå förlorade.
Rioavtalet 1992
Vid den här tidpunkten så börjar omvärlden få upp ögonen för problemet med en förlorad biodiversitet

Vid FN konferensen togs det fram ett avtal som innebar att alla levande arter i skogen, växter som djur skulle bevaras i livskraftiga bestånd

Trotts detta så fortsätter Sveriges, Europas och framförallt världens biodiversitet att minska
I skogsbruk och jordbruk odlas allt färre arter och sorter
Odlandet strävar mot att gynna en enda sort och eliminera andra
Bakom denna process ligger efterfrågan på mat, råvaror, kläder och energi från en växande befolkning
På kort sikt kan ett överutnyttjande vara direkt lönande
I det längre perspektivet förlorar vi resursen
Biologisk Mångfald
Industriella revolutionen
Den mänskliga inverkan ökar drastiskt genom föroreningar
ökad kunskapen om naturvärden
biologisk mångfald i skogligplanering och rådgivning
anpassade avverkningsmetoder
säkra den långsiktiga tillgången på mycket gammal skog
öka tillgången på grova träd
öka mängden död ved i skogarna
motverka att populationer av växter och djur fragmenteras i landskapet
Natura 2000
Ett samarbete mellan medlemsländernai EU, där de förbinder sig vidta bevarande åtgärder i de utvalda Natura 2000-områdena.
Historik
Försurning
förgiftning
övergödning
Leder till att habitat förstörs och att artrikedomen minskade avsevärt på många håll
Trakthyggesbruket
Framtid
?
Full transcript