Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zagrożenia terrorystyczne

No description
by

Joanna Moczydłowska

on 17 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zagrożenia terrorystyczne

Terroryzm Zagrożenia
terrorystyczne Terroryzm stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, podważa wiarę w tolerancję i otwartość. Organizacje terrorystyczne posiadają różnorodne źródła finansowania. Dzięki pieniądzom i dostępowi do nowoczesnych środków łącznośći są w stanie stosować przemoc w sposób nieograniczony. Terroryści uderzają niespodziewanie w zwykłych ludzi, zaskakując ich w codziennych sytuacjach
i w miejscach, gdzie powinni czuć się bezpiecznie, dlatego ich ataki mają ogromne oddziaływanie psychologiczne. Terrorystom zależy na tym,
żeby zyskać jak największy rozgłos,
dlatego ich ataki skierowane są na
duże obiekty. Trzeba pamiętać, że im
więcej ofiar tym większy rozgłos.
Miejscami potencjalnych ataków
terrorystów są: porty lotnicze, dworce kolejowe,
metra, centra handlowe, obiekty użyteczności publicznej, siedziby władz, obiekty sportowe i kutury, szkoły, świątynie, obiekty wytwarzania
i dystrybucji energii. Procedury postępowania a) podczas zagrożenia atakiem bombowym w miejscach publicznych:
- wybrać drogę pospiesznej ewakuacji z zatłoczonego obiektu,
- zapamiętać elementy z najbliższego otoczenia,
- nie przyjmować żadnych pakunków od obcych osób. b) po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby:
- jeżeli otrzymaliśmy informację telefonicznie, należy zapamiętać jak najwięcej szczegółów rozmowy i powiadomić odpowiednie służby,
- wykonywać polecenia policjantów,
- nie dotykać podejrzanych przedmiotów,
- po ogłoszeniu ewakuacji należy zabrać tylko rzeczy osobiste i niezwłocznie opuścić budynek zachowując spokój. c) gdy znaleziono bombę lub istnieje podejrzenie jej podłożenia:
- nie dotykać bomby,
- zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i powiadomić odpowiednie służby,
- rozpocząć ewakuację ludzi, pozostawiając drzwi i okna otwarte,
- wyłączyć zasilanie elektryczne w obszarze zagrożonym,
- usunąć z otoczenia wszystkie materiały palne i przygotować sprzęt przeciwpożarowy. d) gdy wybuch bomby już nastąpił:
- wezwać policję, brygadę ratowniczą, straż pożarną
i wykonywać ich polecenia,
- ewakuować personel z zagrożonego obszaru,
- zabezpieczyć dowody rzeczowe z miejsca eksplozji.
Postępowanie
w przypadku skażeń biologicznych
i chemicznych: a) gdy jedziemy samochodem:
- wyłączyć klimatyzację i zamknąć okna,
- włączyć zamknięty obiekt powietrza,
- słuchać lokalnego radia i stosować się do poleceń służb ratowniczych,
- schronić się w pierwszym napotkanym zamieszkanym budynku, b) gdy przebywamy w budynku:
- poinformować innych mieszkańców
o zagrożeniu,
- wpuścić wszystkich zagrożonych przechodniów, - nie opuszczać budynku,
- uszczelnić wszystkie drzwi, okna, wywietrzniki,
wyłączyć klimatyzację i wentylatory,
- unikać przebywania w piwnicach i nisko
położonych częściach budynku,
- włączyć radio lub telewizor, c) gdy przebywamy poza budynkiem:
- udać się do najbliższego zamieszkanego budynku,
- w miarę możliwości poruszać się prostopadle
do kierunku wiatru, chronić drogi oddechowe,
- zostawić odzież wierzchnią i obuwie przed domem,
umyć dokładnie twarz, włosy, ręce, oczyścić oczy
i uszy. d) jeżeli doszło do skażenia:
- należy opuścić pomieszczenie i nie wpuszczać
do niego innych osób,
- nie wolno dopuścić do powstania przeciągów,
- po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie
wolno jeść, pić ani palić tytoniu. Postępowanie z podejrzaną przesyłką
- zbyt starannie oklejoną,
wydzielającą dziwny zapach. Gdy przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek
podejrzaną zawartość należy umieścić ją w worku
plastikowym, zamknąć go i zabezpieczyć taśmą lub plastrem.
Tak zabezpieczoną trzeba umieścić w kolejnym worku
i zabezpieczyć jak wcześniej. Postępowanie w przypadku znalezienia się w grupie zakładników: - należy zwrócić terrorystom, że mają do czynienia z ludźmi,
- nie dyskutować z napastnikami, oddać to czego żądają i wykonywać ich polecenia,
- zapamiętać szczegóły dotyczące porywaczy, które mogą pomóc w ich zidentyfikowaniu. Postępowanie w trakcie
operacji antyterrorystycznej: - należy położyć się na podłodze i znaleźć jakąś osłonę,
- słuchać rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej. Terroryzm to forma przemocy, która polega na przemyślanej akcji wymuszania określonych działań bądź zastraszania rządów instytucji lub określonych grup społecznych. Działania terrorystów mają zazwyczaj cel polityczny, ekonomiczny, religijny. Prezentację przygotowały:

Joanna Moczydłowska
Dominika Pyrzanowska
Full transcript