Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1.1 De Republiek - politiek

Examenthema - De Republiek in een tijd van vorsten
by

Mark Schuitema

on 16 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1.1 De Republiek - politiek

"Beholdelijk denselven onsen borgeren van Coevorden off sy enighe ander olde privilegyen ende vrijheden van ons ende van onsen gesticht hedden die in desen brief niet begrepen staen, dat die mit desen brieve niet gekrenkt mer bevestigt sullen wesen in hore volcomenre macht ewelic te blijven sonder argelist."

Stadsrecht van Coevorden, 1407 De Nederlanden bestonden
uit 17 zelfstandige gewesten
met elk hun eigen:

Bestuur (wetten)
Rechtspraak
Belastingen (munten)

Deze privileges stamden nog
uit de middeleeuwen Particularisme De Bourgondiërs en Habsburgers Karel de Stoute (Bourgondië) Maria de Rijke (Maria van Bourgondië) Maximiliaan
van Oostenrijk Filips de Schone Johanna van Castilië (de Waanzinnige) Karel V Isabella
van Portugal Filips II Maria van Portugal 'Laat anderen oorlogvoeren, doch sluit gij huwelijken, gelukkig Oostenrijk.' Hertog van
Bourgondië Hertog van
Brabant Graaf van
Artois Graaf van
Holland Graaf van
Zuphen Koning van
Castilië en Leon Koning van Aragon
en Sicilië Keizer van het Heilige
Roomse Rijk Hertog van
Limburg Hertog van Lotharingen Hertog van Luxemburg Markgraaf van Namen Graaf van
Charlerois Graaf van
Vlaanderen Graaf van
Hainault Graaf van
Zeeland Hertog van
Gelre Koning
van Napels Aartshertog van
Oostenrijk 'Als Spanje beweegt, trilt de aarde.' Centralisatie Heer van Overijssel, Drenthe,
Wesse en Westerwoldingerland Rooms-Duits koning Heer van
Groningen Heer van
Friesland Prins van Asturië Hertog van
Württemberg Het streven van de Europese vorsten om de zelfstandigheid van edelen, maar ook die van gewesten en steden te beperken. Raad van State
Adviezen over 'alle belangrijke zaken betreffende
de regering, de veiligheid en de verdediging van
de lage landen' Raad van Financiën
Beheert de landgoederen van Karel V in de lage
landen en voerde het financiële beleid uit,
waaronder de belastingen. Geheime Raad
Hield zich bezig met de uitvoering van de
centralisatieplannen. Vergaderde dagelijks
over centrale wetten, het verlenen van
privileges en de controle op gewestelijke en
stedelijke instellingen. Stadhouder
In de tijd van Karel V en Filips II bestuurden de
stadhouders de gewesten uit naam van hun
vorst. Landvoogd(es)
Besturen de Nederlanden als
plaatsvervanger van de vorst. Staten-Generaal
Deze vergadering bood de vorst de kans met de
Nederlandse gewesten gezamenlijke afspraken te
maken, vooral over de inning van de belastingen.
Al door de Bourgondiërs opgericht. Gewestelijke Staten
Het zelfstandige bestuur van een gewest.
In de Staten waren de drie standen
vertegenwoordigd. Opstand van Gent
1540 De stad weigerde een extra belasting aan de
landvoogdes te betalen. Zij had dat geld nodig
vanwege binnenvallende Franse troepen.

Landvoogdes tegen Karel: 'het gaat er hier om of
Uwe Majesteit meester of knecht zal zijn.'

Karel trok met een leger de stad binnen, rekende
af met de opstandelingen en trok alle privileges
van de stad in. De Republiek in
een tijd van vorsten 1477-1555 Onvrede in de Nederlanden centralisatiepolitiek gevolg Meer burgers in dienst, zoals juristen Vorst minder gebonden aan de adel onvrede bij Adel Geheime Raad vergaderde dagelijks
over centrale wetten, het verlenen van
privileges en de controle op gewestelijke en
stedelijke instellingen. Zelfbeschikking en zelfstandigheid van gewesten en steden begint langzaam af te brokkelen. Gewesten en steden Raad van Financiën verhoogde telkens de belastingen Vermogensbelasting gaat omhoog, alsmede de accijnzen op bier, wijn, zout, haring en laken. Bevolking vorst adel burgerij centralisatie particularisme 1543: alle gewesten onder één bestuur
Full transcript