Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eksamen i Historie

No description
by

Marthe Karoline

on 16 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eksamen i Historie

Eksamen i Historie
Tema: Industrielle Revolusjon
Problemstilling:

Gjør rede for den industrielle revolusjon og drøft hvilken betydning den fikk for næringsutviklingen og sosiale forhold i det norske samfunnet.
Årsaker til revolusjonen
Startet i England i ca. 1750

Stor befolkningsvekst -> økende marked

Mer effektiv landbruk

Kolonier

Rike godseiere

Teknologiske utviklinger
Jernindustri -> steg etter 1783
Dampmaskinen -> James Watt
Transportmidler og transportveier

Økonomisk liberalisme


Industrielle Revolusjonen
Norges befolkning
Befolkningsvekst:

- 900 000 (1800) -> 2,2 mil (1900)
-Lavere barnedødlighet
- Bedre levevilkår
- Vaksinasjon og bedre hygiene

Vanskelig å sysselsette
- Mange flyttet til byene, kysten og Nord-Norge
F.eks Kristiania : 9 000 (1800) -> 230 000 (1900)

Høy utvandring:
- 800 000 nordmenn -> USA (1860-1910)
-Push-mekanismen og Pull-mekanismen

Industrisamfunnet i Norge

Skip og Jernbane -> viktige transportmidler
-opphevelse av
navigasjonsakten
i 1849
Økonomisk liberalisering
-vedtatt fattet - friere handel

Tekstilindustrien vokste fram
- 1960-årene: eksporterte produserte varer: papir, fiskehermitikk

Ved århundresskiftet : kjøp av fosser
Konsensjonslovene:
fosser og kunstige dammer states eiendom etter 60-80 år

Industrien skapte miljøproblemer:
Sykdommer: kolera - koleraepidemier (1832-1870)
Røyk fra pipene
Utslipp av farlige miljøgifter og skadelige stoffer

Arbeidsklassen
Lang og hard arbeidsdag-> Kvinner 50% av mannslønn
Vanlig at kvinner var i arbeid, men måtte også ha ansvar for mann og barn

1875 - nesten 10% av industriarbeidere barn under 15 år
1892 - nedre grense 12 år og maks 10 timer for dem under 18 år
Konklusjon
Bondesamfunn:
- Arbeid i mindre grupper
- Dekker eget behov
- Muskelkraft og enkle redskaper
Industrisamfunn:
-Hundrevis av mennesker
-Produserer til et større marked
-Mekanisk drivkraft
Utvandrere, av Gustav Wentxel (1903)
DS "Constitutionen"
Norges første dampskip, kjøpt fra England i 1826
Bondesamfunnet i Norge
Inge Krokann:
utviklingen av det norske bondesamfunnet etter 1850:
Hamskifte: bygdene hadde fått nytt utseende

Før 1850: Ikke helt selvforsynte

Jordskifteloven
-> større jorder -> lettere å spesialisere seg og bruke maskiner
Mange interesserte i effektive maskiner

Husmenn:
Jordmangel ->økt husmannsvesen
-Leie og arbeidsplikt
-Underklasse
-Økt fram til 1860-årene
-Jordloven (1928) -> reduksjon

Fiskerne:
- Både fiske og bonde
-Kontaktinntekter av fiske -> pengesamfunnet


Flertallet levde i bondesamfunn på 1800-tallet

Mannsarbeid og kvinnearbeid:
-Menn mye borte fra gårdene


"Slåmaskinen var selveste symbolet på det store hamskiftet, for en slåmaskin jobbet like raskt som fem til ti mann som slo med ljå"

(Hentet fra H
istorie vg3.(2008), av
Libæk m.fl, Oslo: Cappelen Damm AS
Kilder:
Bøker:
Libæk Ivar, Stenersen Øivind, Sveen Asle, Aastad, Svein A., (2008)
Historie vg3
,
Oslo: Cappelen Damm AS
Libæk Ivar, Stenersen Øivind, Sveen Asle, Aastad, Svein A., (2007)
Historie vg2
,
Oslo: J.W. Cappelens Forlag AS

Nettsider:
http://snl.no/den_industrielle_revolusjon
Watts Dampmaskin:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Maquina_vapor_Watt_ETSIIM.jpgBilde:
Bilde:
DS "Constitutionen"
http://no.wikipedia.org/wiki/DS_%C2%ABConstitutionen%C2%BB
Bilde: Maleriet Utvanderere
http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_emigrasjon_til_USA
Bilde: Norske industriarbeidere (PS: må ha lokuskontro!)
http://www3.lokus.no/menu?marketplaceId=1000&method=logonGoToURL&requestedURL=content%2F%3FmarketplaceId%3D26866269%26contentItemId%3D31235937%26snId%3Dnull%26exerciseView%3Dnull
Bilde: Slåmaskin
http://www.eiker.org/Arkiv-OE/Nettutstillinger/Landbruksmuseum/4000/4321-slaamaskin.html
Bilde: Husmannsfamilie
http://cdn.dipity.com/uploads/events/2a77c1b00c0c05097799bd6fe1f6749e_1M.png


Norsk Husmannsfamilie
Gjør rede for den industrielle revolusjon og drøft hvilken betydning den fikk for næringsutivkling og sosiale forhold i det norske samfunnet.
Problemstilling:
Industrielle revolusjon: hurtig industrialisering England (1750)
Befolkningsvekst -> større marked -> mer effektiv landbruk og masseproduksjon av varer i fabrikker
Steinkull->jern->maskiner->dampmaskin->transportmidler
Bondesamfunn->industrisamfunn

Betydning for Norge:
Stor befolkningsvekst-> mindre sysselsatt-> flytting eller utvandring
Stortinget fattet en rekke vedtak-> frihandel -> jernbane&dampskip
Industrien vokste fram-> eksportering av varer
Stor klasseskille-> miljøproblemer og tunge arbeidsdager
Bondesamfunnet->hamskiftet-> interesse i effektive maskiner
Flertallet levde i bondesamfunnet på 1800-tallet


Industriarbeidere i Norge på 1800-1900 tallet
Watts dampmaskin
Full transcript