Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

хичээл төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил

No description
by

Nergui Tuyasaikhan

on 22 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of хичээл төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил

судалгааны зорилго
ОРШИЛ
Хүн төрөлхтний ирээдүй ширээний ард сууж байна, тэд одоогоор маш гэнэн, итгэмтгий, үнэнч шударга байгаа. Тэд насанд хүрсэн бидний гарт байна. Бид тэднийг, өөрөөр хэлбэл бидний хүүхдүүдийг хэрхэн хөгжүүлж төлөвшүүлнэ, тэд тийм хүмүүс болон өснө. Энэ үүднээс багшид тавих шаардлага өндөржиж байна.
Сургалт хүмүүжлийн ажлыг тэдний бие даасан бүтээлч үйл ажиллагаа дотоод эрэлт хэрэгцээ нас болон хувийн онцлогт тохируулан явуулж үр дүнг нь дүгнэн тооцох хүүхдийн зан үйлийн хөгжил сэтгэл зүйд тухай бүр зөв онош тавихгүйгээр сурган хүмүүжүүлнэ гэдэг боломжгүй юм.
үндсэн хэсэг
Хүүхдийн хөгжил
гэдэг нь бие, оюун ухаан, сэтгэц, мэдлэг, чадвар, дадал болон биеэ авч явах байдал, аливаа юмс үзэгдэлд хандах харьцаа хандлага нэг түвшингээс дараагийн дээд шат уруу шилжих хөдөлгөөн, чанарын өөрчлөлт гарах үйл явц юм.
бие хүн төлөвших үйл явц
бие хүний хөгжил төлөвшлийн явцыг түүний хөгжил, үндсэн шинжүүд хэрхэн бүрэлдэж буйг үзүүлбэл:
судалгааны явц үр дүн
хүүхдийн насны онцлогт тохируулан хичээл төлөвлөлтөө хийх.
судалгааны зорилт
судалгаанд нийт 8-11 насны
8
хүүхэд, 12-16 насны
278
хүүхэд, 16-18 насны
108
хүүхэд хамрагдлаа.
судалгаанаас харахад:
Бие хүний төлөвшилд нөлөөлөх хүчин зүйлийг байгалийн болон нийгмийн гэж хуваана. Хүүхэд нь байгалийн бүтээгдэхүүн болохын хувьд хүнээс төрж өсөн торниж, үр удмаа залгамжилж, байгалийн шалгарлыг туулсан дээд зэргийн хөгжилтэй уураг тархи, мэдрэлийн систем бүхий амьд бодгаль (организм) юм. Иймд хүүхдийн хөгжил төлөвшилд удамшил зохих үүрэг гүйцэтгэнэ.
Нөгөөтэйгүүр хүүхдийн хөгжилд хүрээлэн байгаа байгаль болон нийгмийн орчин, өөрийн идэвхтэй үйл ажиллагаа хичээл сургалт нөлөөлнө.

судалгааны асуулт:
мэдээлэл зүйн хичээлийг

ямар хэлбэрээр явуулбал илүү үр дүнтэй вэ?
багш сурагч харилцан ярилцах
сурагч сурах бичиг ашиглан унших
сурагч сурагчтайгаа хамтран ажиллах
сурагч өөрөө бие дааж судлах
хичээл төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
Хүүхдийн төлөвшил
гэдэг нь дээрх хөгжлийн үр дүн, амьдралын бүхий л үйл ажиллагаагаар олж авсан мэдлэг чадвар дадал, туршлага бие хүний хөгжлийн цар хүрээ, түвшин, ерөнхий соёл юм.
Хүүхдийн нийгэмшил
гэдэг нь хүүхэд байгаль-нийгмийн бүтээгдэхүүн мөн болохын хувьд хүмүүн төрөлхтний хөгжлийн хуульд захирагдан нийгмийн харилцаанд орж нийгэмд тодорхой байр суурь эзэлж нийгмийн гишүүн, иргэн-бие хүн болон төлөвших үйл явц юм.
Үүнээс үзэхэд
бие хүн
гэдэг нь хөгжин төлөвших, нийгэмших үйл явцаар дамжин өөрийгөө танин мэдэж, хөгжүүлэх чадвартай, ертөнцийг үзэх өөрийн үзэлтэй болсон нийгмийн харилцааны субьект юм.
1-3 нас
Би өөрөө
4-7 нас
Даган дуурайх
8-11 нас
Өөрийгөө эрж хайх
12-16 нас
Өөрийгөө бий болгох
16-18 нас
Өөрийгөө илэрхийлэх
18-25 нас
Иргэн болох
нийгмийн хөгжлийн хэтийн төлөв байдал нь хүүхдийн хөгжил төлөвшлөөс ихээхэн шалтгаална.
хүүхдийн хөгжлийн хэрэгцээ нь:
Орчиндоо дасан зохицох ашиг сонирхол
Ёс суртахууны өв тэгш иргэнийг бэлтгэх нийгмийн хэрэгцээ
нэг талаас:
нөгөө талаас:
хоёрын нэгдэл юм.
хүүхдийн хөгжлийн хэрэгцээг
Биологийн хөгжлийн хэрэгцээ
Нийгэм, соёлын хөгжлийн хэрэгцээ
Сэтгэл зүйн хөгжлийн хэрэгцээ
компьютерийн ард
буруу суух
компьютерийн ард
зөв суух
PC тоглоомын
газар
мэдээлэл зүйн
кабинет
асуудал
тулгарсан
амжилт
гаргасан
мэдээлэл зүйн хичээлийн
дадлага ажлыг

яаж гүйцэтгэвэл илүү үр дүнтэй вэ?
багштай хамтарч
бие дааж
сурах бичиг болон тараах материал ашиглаж
сурагчтай хамтарч
Хичээл нь сурган хүмүүжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх зориулалттай тогтоосон цаг хугацаанд тогтсон бүрэлдэхүүнтэй явагддаг, багш сурагчдын хамтын үйл ажиллагаа билээ. Иймээс багш хүүхдийн насны онцлогт тохируулан хичээлд бэлтгэж чадвал хичээл сонирхолтой, үр дүн сайтай, сурагчдыг идэвхтэй оролцуулах нөхцөл бүрдэнэ.
дүгнэлт
Full transcript