The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Žmogaus teisės

No description
by

Greta Česnaitytė

on 3 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Žmogaus teisės

ŽMOGAUS TEISĖS
Sąvoka
Žmogaus teisės- tai teisės, kurios individui priklauso dėl buvimo žmogumi priežasties. Jos susijusios su plataus spektro vertybėmis, kurios tam tikra prasme yra lygiai taip pat pripažintos visiems žmonėms.

Kas užtikrina žmogaus teises?
Valstybei paskirta svarbi užduotis - užtikrinti savo piliečių (ir ne tik) teises. Valstybė turi:
1.gerbti (pvz.: netrukdyti ginti teises, nekankinti sulaikytų ir uždarytų į areštinę asmenų);
2.saugoti (pvz.: nesiųsti asmenų į valstybę, kurioje jis gali būti kankinamas);
3.užtikrinti (pvz.: kankinimo aukų reabiliztacija).
Apie ką mes šiandien kalbėsime:
1. Žmogaus teisių raida;
2. Žmogaus teisių sąvoka;
3. Universalumas ir kultūrinis reliatyvizmas;
4. Teisių rūšys;
5. Žmogaus teises ginančios institucijos;
6. Teismų praktika.

1.
Tos teisės egzistuoja dėl buvimo žmogumi priežasties.
2.
Tose teisėse yra įtvirtintos vertybės, kurios yra universalaus pobūdžio.
3.
Tos vertybės yra pripažintos lygiai taip pat visiems žmonėms.
priežastis šioms teisėms atsirasti- paprasčiausiai būti žmogumi.
Priežastis dėl kurios mes turime teises
?
Human Rights Council
United Nations General Assembly
Universalumas v. kultūrinis reliatyvizmas
Istorija
Žmogaus teisių apsaugos vystymąsi galima suskirstyti į tris periodus.
1.
XVIII a. pab. žmogaus teisių apsauga pradėjo būti pripažinta kaip valstybės pamatas:
1789 m. priimta Žmogaus teisų deklaracija;
1787 m. JAV Konstitucija,
1791 m. Teisių bilis.

2.
Nuo XIX a. pab. iki 1939 m. (II pasaulinio karo pr.) buvo priimtos pirmosios tarptautinės sutartys, susijusios su žmogaus teisėmis.

Trys svarbios sritys:
Humanitarinė teisė (1864, 1906, 1929 Ženevos konvencijos ir 1899, 1907 Hagos konvencijos)
Mažumų teisių apsauga.
Pabėgėlių teisių apsauga (1933, 1938 Konvencijos dėl pabėgėlių teisių apsaugos.
3
Po II pasaulinio karo pab. (1945 m.) atsirado ir iki dabar tęsiasi trečiasis tarptautinės žmogaus teisių apsaugos periodas.

1945 m. Jungtinių Tautų Chartija
1948 m. VŽTD
1966 m. TPPTP ir TESKTP
ir kt.Teisės
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2013

Žmogaus teises Lietuvoje ginančios institucijos:
Lietuvos žmogaus teisių centras;
Lietuvos žmogaus teisių ir socialinių garantijų gynimo organizacija;
Žmogaus teisių stebėjimo institutas;
Lygių galimybių kontrolierių tarnyba
ir kt.
Žmogaus teisių pavyzdžiai:
teisė į gyvybę;
teisė į privatų gyvenimą;
teisė nebūti kankinamam;
teisė į religijos laisvę;
teisė į išsilavinimą
ir kt.


Žmogaus teisių rūšys
Pilietinės:
žodžio laisvė;
susirinkimų laisvė;
asociacijų laisvė;
ir kt.
Politinės:
teisė dalyvauti rinkimuose;
peticijų teisė;
įstatymų iniciatyvos teisė;
referendumo teisė;
ir kt.
Ekonominės:
teisė gauti teisingą atlyginimą;
ir kt.
Kultūrinės:
teisė į mokslą;
teisė priklausyti tautinėms bendrijoms;
ir kt.
Socialinės:
teisė laisvai pasirinkti darbą;
teisė į teisingą atlyginimą;
teisė į saugias darbo sąlygas;
teisė į socialines išmokas;
teisė į sveikatos priežiūrą
ir kt.

Vitalija Slušnytė
El.paštas: vitalija.slusnyte@gmail.com

Greta Česnaitytė
El.paštas: greta.cesnaityte@gmail.com

United Nations
http://www.un.org/
UNICEF
http://www.unicef.lt/unicef-veikla/
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
Teisės aktai, suteikiantys mums teises:
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (VŽTD)
Europos žmogaus teisių konvencija (EŽTK)
Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (TPPTP)
Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas (TESKTP)
Lietuvos Respublikos Konstitucija (LRK)
Ir kt...

Tarptautinės isntitucijos, ginančios žmogaus teises:
Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT)
Žmogaus Teisių komitetas (ŽTK)
Europos socialinių ir kultūrinių teisių komitetas (ESKTK)
Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas (MDPK)
ir kt.


Egidijus Kūris
EŽTT teisėjai
Danutė Jočienė
2012 m. į MDPK buvo išrinkta Lietuvos valstybės atstovė.

Dalia Leinartė
MDPK sudaro
23 ekspertai
Lietuva EŽTT
2012 m. EŽTT buvo 77 bylos, susijusios su Lietuva (iš jų 66 sprendimuose nustatytas bent vienas Konvencijos pažeidimas, 41 iš jų – teisės į trumpiausią bylos nagrinėjimą, pažeidimas

2013 m.

2013 m. liepos 19 d. duomenimis EŽTT yra priėmęs 84 sprendimus dėl bylos esmės (iš jų 71 sprendimuose nustatytas bent vienas Konvencijos pažeidimas, 12 – nenustatyta pažeidimų).

Plačiau: http://www.tm.lt/dok/EZTT/APZVALGOS_EZTT_spr_del_esmes_2013-07-19.pdf
Įdomios bylos
2013 m. spalio 10 d. EŽTT sprendimas Estija v “Delfi” (garbės ir orumo pažeidimas);
2007 m. EŽTT sprendimas L. v Lietuva (teisė pasirinkti lytį);
Lietuva pralaimi daug bylų dėl netinkamų įkalinimo sąlygų.

Klausimai?

Full transcript