Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vejledere - skolens krumtap for skoleudvikling

No description
by

Winnie Henriksen

on 12 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vejledere - skolens krumtap for skoleudvikling

Vejledere
- skolens krumtap for pædagogisk udvikling
Udvikling af pædagogisk praksis
Praksisnær kompetenceudvikling
Vejledning i forhold til egen undervisning
Sætte ind der, hvor der er behov /udfordringer
Skoleudvikling
Understøtte skolens indsatsområder
Radar for nye indsatser (spotte "huller")
Sætte pædagogik og didaktik til debat
Puffe, skubbe, udfordre det eksisterende
Reducere kompleksitet
Læremidler
Nøgler til en succesfuld vejlederkultur
Tydelige rammer
Funktionsbeskrivelser
Vejlederne, ledelsen, kolleger
Skoleledelsens legitimering
Tydelighed om vejledningens karakter:
1.
Netværk
Løbende kompetenceudvikling
Videndeling og sparring på tværs
Sammen om fælles opgave
Understøtte kommunale indsatser
Dele vejledere mellem skolerne
2.
3.
Udspil til ny bekendtgørelse
Fælles projekter og indsatser
Legalisering
Komptenceløft i fht. kommunens indsatsområder
5.
"De udvalgte"
Fagligt dygtige
"Vejlederpotentiale"
Respekterede
Diplomatisk sans
Lyttende
Modige
4.
Samarbejde og teams
LC-teamet indbyrdes
LC-teamet og ledelsen
LC-teamet og kollegerne

Formaliseret (professionelt)
Afstemte forventninger
Winnie Henriksen
Læringskonsulent Horsens Kommune
Indsatser - udfordringer - succeser
Hvorfor vejledere?
Nøgler til succesfuld vejledningskultur
Vejlederkultur i Horsens Kommune for 7 år siden

Skolebibliotekarer
It-vejledere

Kommunale netværk (materialer og teknik)
Stor viden om litteratur og it-teknik
Tydelig forståelse af opgaven
Manglende fokus på didaktik
Rådgivning frem for vejledning
Uddannelse af læsevejledere og naturfagsvejledere

Etablering af netværk
Løft af læsning og naturfag
Ingen forventninger til, hvorledes de nye kompetencer skulle sættes i spil
Selv definere arbejdsopgaver
"Banke døre ind" hos kolleger

Flere vejledere sprang fra efter uddannelsen - fokus på det fagfaglige og ikke vejlederrollen
Læringscentre

EVA-rapport om skolens ressourcepersoner (2009)
Vigtigt med synergi mellem skolens ressourcepersoner
Organisering i LC-team understøtter kvaliteten i ressourcepersonernes arbejde

Fælles kommunal beslutning om oprettelse af læringscentre på skolerne

LC-teamet minimum skolebib., læsevejleder, it-vejleder

Medinddragelse i processen
Udviklingsplan (vision, mål, evaluering)


Rådgivning
Vejledning
Forskning
Pædagogiske "trends"
Implementering af læringscentrene
Ændring af vejlederkultur
ekspert -> vejleder
rådgivning -> vejledning

Usikkerhed om LC-teamets fælles opgave

Manglende legalisering
Netværk

Løbende kompetenceudvikling gennem
Netværksmøder
Temaeftermiddage
Konferencer, facebookgrupper m.v.
Eksempler på temaer
Vejlederrollen
Inklusion
Undervisningsdifferentiering
Multimodalitet
Genrepædagogik
Kreativitet
Digitale læremidler
Målstyret læring
Kompetenceudvikling gennem projekter og indsatser

It-støtte i almenundervisningen (CD-ord)
Læring og multimodalitet
Skolernes Krimimesse

Fælles for alle tre projekter var, at vejlederen havde en særlig rolle i projektet
Tydelig "spillebane" og forventninger (kolleger, ledelsen og vejlederen selv)

Projektets karakter legaliserer vejlederens rolle
Uddannelse af læringsvejledere

"De mange veje" (UCC 2010) - inklusion
Kompetence i klasseledelse
Didaktisk kompetence
Relationskompetence

PD-moduler og læringsuger med observation og supervison
De rette vejledere udvalgt

Aktionslæringsforløb
Aktionslæring

Projekter, hvor vejlederen udelukkende er i vejlederfeltet

Aktionslæringsforløb, hvor lærerne prøver at omsætte teori til praksis i deres egen undervisning gennem observation og supervision fra en vejleder
Lærerne er begejstrede, fordi det virker

Vejlederne er begejstrede, fordi deres indsats legitimeres via projektets organisering
Vejsøgning
Spørgsmål
Svar
Vejvisning
Vejledningsspektret
LC's opgaver og funktioner
->fælles forståelse

Vejlederrollen
->Rådgivning vs. vejledning
->Subleder

Legalisering
->Ledelsens rolle og ansvar tydeliggjort

Vejlederkursus (1 uge)
LC-teams og skoleledelser
-> Præsentere udviklingsplanen
-> Skabe fælles afsæt

Kick-off af læringscentre
Henvisninger
"Særlige ressourcepersoner i folkeskolen" (EVA 2009)
"De mange veje" (UCC 2010)

www.tel.horsens.dk
Full transcript