Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Metodolohiya ng Pananaliksik

No description
by

Karen Velasco

on 10 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Metodolohiya ng Pananaliksik

Mga Kalahok sa Pag-aaral
Ito ay ang mga taong sumasagot sa mga ilang katanungan ng mananaliksik patukol sa kanyang pinagaaralan
Kabanata iii
Disenyo ng Pananaliksik
-Tumutukoy sa gagamiting metodolohiya ng Pananaliksik.
-Nililinaw nito kung anong uri ng pananaliksik ang pinagaralan
Mga uri ng Disenyo ng Pananaliksik
Palarawang Pananaliksik
-Ayon kay Best(1993) ang palarawang pananaliksik ay isang imbestigasyon na naglalarawan at nagbibigay kahulugan sa isang paksa


Pangkasaysayang Pananaliksik
-Nakapokus sa mga pag-aaral sa mga nakaraang pangyayari na inuugnay sa pangkasalukuyan at panghinaharap na panahon
Pananaliksik Eksperimental
Tumutukoy sa kaugnayan ng sanhi at bunga sa isang baryabol o pag-aaral

Metodolohiya ng Pananaliksik
Ito ay mga paraan o stratehiyang ginagamit ng mga mananaliksik upang mapatunayan at maipakita ang mga suliranin sa kanilang pag-aaral.
Paraan ng pagpili ng Respondent o Kalahok
Random- Isang paraan kung saan lahat ng tao sa isang lugar ay may pagkakataong mapabilang at mapasama sa pag-aaral
Controlled- Isang paraan na kung saan pili lamang ang mga napapabilang sa pag-aaral sa isang lugar
Lokasyon ng Pag-aaral

Dito nagaganap ang ilang mga hakbangin sa pananaliksik tulad ng pagpili ng mga kalahok at pagkuha ng iba't ibang datos sa pag-aaral.
Pagpili ng Lokasyon ng Pag-aaral
Kinakailangang ang lokasyon ay may kaugnayan sa paksa na pag-aaralan


Instrumentasyon ng Pag-aaral
Sa pag-aaral na ito, gumamit ng journal o mga artikulo at ilang pag-aaral mula sa internet o sa mga silid aklatan at iilang mga libro patungkol dito.

Paraan ng Pagsasagawa

Ginamit sa pag-aaral ang mga sumusunod na paraan:

1. Naghanap sa internet ng ibat-ibang artikulo ayon sa paksa.

2. Nilikom ang mga artikulo at binasa ng maigi hanggat sa makakuha ng mga mahahalagahang impormasyon at mas pinatibay pa ito.

3. Nilimitahan ang saklaw ng paksa at gumawa ng istorya simula sa pinagmulan ng idea mula sa nagdaang panahon hanggang sa kasalukuyang panahon.

4. Nagsagawa ng ilang mga katanungang ayon sa paksa.

5. Inilahad ang importansya ng pananaliksik na ito.

6. Binigyang diin ang idea upang mas lalo pa itong tumibay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kahulugan na ginamit sa pananaliksik na ito.

7. Naghanap pa ng ibat-ibang impormasyon ukol sa kahalagahan ng ideang ito mula sa ibang lugar o bansa na nakaapekto sa bansang pilipinas.

8. Dinagdagan ang mga impormasyong nakalap mula sa iba’t-ibang artikulo ng mga impormasyong galing sa sariling pagkaunawa sa paksa
Paraan ng Pangomgolekta ng Datos
Pamamaraang Obserbasyon- Ito ay
kinapapalooban ng obserbayon ng mananaliksik sa sitwasyon ng pinag-aaralan

Apat na elemento na dapat sa paggamit ng obserbasyon bilang isang pamamaraan

a. Mga desisyon sa pagtiyak ng mga resulta at obserbasyon
b. Pagdedevelop ng gabay sa pagmamasid
c. Interaksyon ng tagamasid at respondent
d. ang pagkakakilanlan ng mga tagamasid
Paraang Pagtatanong
Kung ang layunin ay humanap ng impormasyon sa panlabas na antas
Katangian ng epektibong tanong
-Malinaw na lengwahe
-Tiyak dapat ang nilalaman o paksa ng tanong
-Nagpapakita ng isang layunin
- Dapat malaya ang tanong sa anumang palagay
Pakikipanayam (Interbyu)
-Naisasagawa kung posible ang interaksyong personal

Dalawang uri:
Balangkas: ang mga tanong ay nakalahad ng tiyak . Ang Interbyuwer ay nagtatanong ng walang labis walang kulang ayon sa pagkakasunod ng mga tanong sa listahan
Di Balangkas: Hindi kinakailangan sundin ang mga tanong sa listahan.

Talatanungan: Kung hindi posible ang personal na interakson.
Tseklist: Binabalangkas na instrumento para sa pagtatanong.

Critical Incident technique:
Nagpapahintulot sa mga respondent na pumili ng mga pangyayari na kritikal o mahalaga sa kanya.
Pananaliksik na Pamamaraan:
Pangongolekta ng datos sa pamamagitan ng tuwirang pasalitang interaksyon ng kumakapanayam at kinanakapanayam
Tala (notes):
Maaring maikling pangungusap, parirala o mga salitang isinulat upang magsilbing tagapagpaalala ng mga mahahalagang kaalaman kaisipan at pangyayari.
Dapat tandaan sa pagkuha ng tala:
a. Sa isang panayam
1. Dapat ihanda ang mga kinakailangang kagamitan bago dumalo sa isang panayam.
2. Makinig nang mabuti upang maisulat ang mahahalagang kaisipan.
3. Ayusin ang mga kinuhang mahahalagang kaisipan.
b. Sa aklat o babasahin
1. Kinakailangang may handang kard na pagsusulatan ng mga pinakamahalagang kaisipan.
2. Huwag kalimutan itala ang pinagkunan, may-akda, pamagat ng lathala, paksa, petsa, at lugar ng pagkakalimbag, palimbangan, at pahina.

Tatlong uri ng Tala:

Tatlong Uri ng Tala
1. Tuwirang sipi
- ito ay tiyak at tuwiran ang pagkuha ng pahayag ng awtor
- nakapaloob ito sa panipi (" ")
2. Hawig
- pagbibigay opinion o kahulugan sa pahayag ng iba, maaring ipaliwanag dito ang isang bahagi ng teskto.
3. Lagom
- isinusulat ng maiki at sa sariling pangungusap ng manunulat ang teksto ngunit hindi nababawasan ang tunay nitong kahulugan.
Full transcript