Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Smart City

No description
by

Núria Sanchez

on 23 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Smart City

Smart City
Millora de la qualitat de vida urbana.
TIC
Gestió Intel·ligent
Economia
Medi Ambient
Ciutadania
Qualitat de Vida
Smart City
Smart Economy - Economia Intel·ligent
Govern
Mobilitat
Àmbits Ciutat
Criteris
Innovació
Desenvolupament Sostenible
Eficiència
Participació
Les ciutats al món
2012
50%
població mundial ciutats
2030
2050
60%
70%
consum energia
emissions carboni
consum recursos del planeta
60-80%
75%
75%
Planificació. Definició de les actuacions que es volen desenvolupar.

Per a cada actuació, cal definir:
Objectius.
Descripció Actuació (projecte).
Equip treball i partners.
Termini, temporització i prioritat.
Cost, pressupost, finançament.
Indicadors.
Quick wins.
Concretar les Línies Estratègiques i factors a desenvolupar.
Execució del Pla d'acció.

Seguiment, coordinació i avaluació.

Estratègia de màrketing.
Assoliment dels objectius.

Anàlisi dels indicadors.

Estat Smart City.

Proposta de noves actuacions i/o línies a desenvolupar.
Línies Estratègiques
Model Estratègic
Laboratori d'idees
E-commerce
TIC empreses
Oficina Virtual d'emprenedors
Targeta Ciutat
Net-working
Co-working
RECI
Smart City Expo World Congress
1. Esperit Innovador
2. Emprenedoria
3. Promoció Econòmica
4. Productivitat
5. Capacitat de Transformació
6. Internacionalització
Telegestió del reg
Captadors dades ambientals
2. Qualitat de l'aire
Smart Environtment - Medi Ambient Intel·ligent
1. Condicions Ambientals
3. Consciència Ecològica
Educació Ambiental
Tecnologia Verda
4. Gestió Sostenible dels Recursos
4.1. Eficiència Energètica
4.2. Gestió Residus Urbans
Smart Grid
Smart lighting
Optimització servei de recollida
e-garbage
Smart Governance - Govern Intel·ligent
1. Participació
2. Serveis Públics i Socials
3. Transparència
Enquestes on-line
Participació Xarxes Socials
Administració Electrònica

Open Data
App Govern Obert
Smart Mobility - Mobilitat Intel·ligent
1. Accessibilitat Local
2. Accessibilitat Nacional/Internacional
3. Infraestructura IT
4. Sostenibilitat Sistema de Transport
Trànsit
Xarxa Autobusos
Aparcament
App xarxa autobusos
Optimització xarxa
Panell digitals
App Aparcament
Apparkb Bcn
Xarxa control trànsit
Foment i millora transport públic intermunicipal.
Xarxa Fibra òptica
Xarxa de comunicacions
Bicing
Vehicles Elèctrics
Compartir Cotxe
Smart Living - Qualitat de Vida Intel·ligent
Smart People - Ciutadania Intel·ligent
1. Anàlisi Situació
Grau, viabilitat i prioritat de desenvolupament de les línies estratègiques.
(identificar projectes iniciats, punt de partida, objectius...)
2. Pla d'acció
3. Implantació
4. Avaluació
1. Instal·lacions Culturals
Guia Virtual de Museus
Codis QR
2. Condicions de Salut
3. Seguretat Individual
4. Qualitat de l'habitatge
5. Centres Educatius
6. Atractiu Turístic
7. Benestar Econòmic
Teleassistència
Videovigilància, PDA
App Safety GPS
Domòtica
Campus virtual
e-learning
App Ciutat
Itineraris Virtuals

Noves ocupacions Smart City
1. Nivell de Qualificació
2. Aprenentatge Permanent
3. Pluralitat
4. Ment Oberta
Ciutat Universitària
Centre Tecnològic
Curs aprenentatge TIC
Assistència Tècnica
e-Inclusió
Plataforma Smart Citizen
VNG Card
Gestió d'aparcaments
Gestió Residus Urbans
e-Inclusió
Codis QR (Cultura)
Apparcar
ApparkB
Itineraris de Ciutat
App Govern Obert
Full transcript