Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kibontakozó felnőttkor és identitás stílus

No description
by

Márton Dóra

on 4 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kibontakozó felnőttkor és identitás stílus

Kibontakozó felnőttkor és identitás stílus
Arnett: Kibontakozó Felnőttkor
"Arnett alapján Tanner: Findings from life span research point to emerging adulthood as a critical era in human development when marker life events are most likely to occur (Grob et al. 2001). Events experienced in the late teens and twenties are integrated into individuals' identities and memories more so than those events occurring during younger and older life stages."
Arnett: "A key feature of emerging adulthood is that it is the period of life that offers the most opportunity for identity explorations in the areas of love, work, worldviews."

Kulturális különbségek
Kulturális különbségek
Flamand fiatalokhoz képest:

-Anyagi függetlenség sokkal ritkább, ott 47%, itthon 16%!
-Érzelmileg szorosabb a kötődés itthon a szülőkhöz: ott 20% mondja, hogy NEM kötődik mélyen, itthon 7%.
-A flamand fiatalok 68% szülői hatás nélkül dönt értékeiről, a magyaroknál ez a szám csak 32%.
-Kevesebb jogsink vank, monogámabbak vagyunk és szegényebbek :S

Egy érdekeség
Kulturális összehasonlítás
A felnőttéválás és az
identitás stílus
Berzonsky: Identity Processing Style:


Az ISI5 Magyar Adaptációja
Plusz 1 kísérlet(?)

Mégis a serdülőkorhoz kötik, és ekkor vizsgálják
az identitás kialakulását!
A mód, vagy stílus, ahogy feldolgozzuk az én-releváns (identitás-releváns) információkat. Szociális-kognitív stílus, megküzdési módszer.fordítottam le, a commitment skála elhagyásával.
A Berzonsky professzor által elküldött,ISI5-öt
Az eredeti ISI5 cronbach alfái: 0.79, 0.79, 0,83
Példaként az Iráni adaptáció esetén: 0.83, 0.72, 0,56
Az én adaptációm esetén: 0.77, 0.71, 0.75

Az eredeti 2 hetes test-retest reliabilitása: 0.81, 0.78, 0.77
Az én mintámban: összesített:
(N=177) M SD
info-orientált: 4.04 .56
norma-orientált: 2.77 .63
diffúz-elkerülő: 2.51 .7
Berzonsky:
A kibontakozó felnőttkor irodalmában, a javasolt további kutatási iránynál rendszeresen felhívják a figyelmet a kulturális összehasonlító vizsgálatokra!
A kibontakozó felnőttkor, mint olyan, konkrét társadalmi, gazdasági és kulturális változások hatására jött létre, ezek a változások a különböző országokban különbözőképpen mennek végbe (ha egyáltalán).
Mediterrán (olasz) példa: A házasságon kívüli együttélés nem igazán elfogadott -> később költöznek el otthonról (30 év körüli az átlag a
férfiaknál)...
"Arnett-Kins" Adaptáció
Arnett azt vizsgálta az eredeti kérdésekkel, hogy mit tartanak a fiatalok fontosnak a felnőttéválásban, milyen kritériumok alapján számít valaki felnőttnek. Kins-ék ezt a kérdőívet változtatták meg, ami már azt mérte, hogy a fiatok mennyire teljesítették ezeket a kritériumokat. Én ezt vettem alapul.
Elvettem és hozzáadtam kérdéseket, nagyrészt Kins eredményei alapján: azokon a kérdéseken változtattam, amik nem bizonyultak elég jónak az eredeti vizsgálatban. Ilyen volt például az "Elértem a maximális magasságomat" kérdés, amit Kins-nél 91%-ban válaszoltak meg igennel, vagy a "Saját házat vásároltam", amiről valószínűsítettem, hogy a magyar mintában még az eredeti 11%-nál is kevesebben válaszolnák meg igennel.
Ezeket a kérdéseket az eredetinek megfelelő
kategóriába soroltam, de a kérdések
önmagukban is vizsgálat tárgyai.
A vizsgálat célja
A magyar kibontakozó felnőttkorú fiatalok vizsgálata az identitás stílus paradigmában.

Az identitás stílusok hatása a magyar (kibontakozó felnőttkorban lévő) fiatalok felnőttéválására.
Berzonsky ISI5 adaptációja magyar nyelvre.
Esetleges kulturális különbségek feltárása, mind a felnőttéválásban, mind identitásstílusban.
Az identitásstílusbeli különbségek és a felnőttéválás folyatama, eredményessége közötti további összefüggések feltárása.

Néhány eredmény:
a
norma
-orientáltság korrelál a
függetlenség
gel: r=-0.27; a
normakövetés
sel: r=0.266; szülőktől való
érzelmi függés
sel: r=0.305; a
szülők erős hatás
ával az értékekre: r=0.334
a
diffúz
-elkerülő orientáltság korrelál: kritériumok teljesítettségével: r=-0,24, szubjektív felnőttség érzettel: r=-0.23; jól-léttel: -0.2
a
függetlenség
negatívan korrelál a
normakövetés
sel: r=-0,182;
a
jól-lét
tel együtt jár a
kapcsolatok
ban: r=0.282 és a
normakövetés
ben elért pontszámmal: 0.216; a szubjektív felnőttség érzettel r=0.271 az együttjárása
az
észlelt felnőttség
leginkább a "képes lennék fenntartni egy háztartást" válasszal korrelál: r=0,392;a kritériumok alcsoportjai közül pedig a családi kapacitással és a függetlenséggel és alapvetően nem az életkorral, hanem a teljesített kritériumokkal r=0.477 jár együtt. Érdekes, hogy nem az életkorral, hanem a teljesített
kritériumokkal
jár együtt: r=0.477!

Számos várt együttjárás mutatkozik, amiket feltártak már korábbi vizsgálatok, ez igazolja, hogy az adaptáció jól sikerült.
A jól-lét, a felnőttéválás kritériumainak teljesítettsége és a szubjektív felnőttség érzet mérése lehetővé teszi, hogy eddig kevésbé vizsgált összefüggésekre is fény derüljön.
Azonosítani lehet néhány kulturális/gazdasági különbséget a magyar mintán.


-Az életkor együtt jár a több teljesült kritériummal. A több teljesült kritérium a jólléttel, de az életkor enyhén negatívan korrelál a jólléttel!
Ha megnézzük partiális korrelációval, az életkor és a teljesített kritériumok kontrolljával:
-a jóllét a kritériumok teljesítettségével pozitívan az életkorral negatívan jár együtt!
Úgyanígy az is kiderül, hogy az életkortól önmagában nem függ a szubjektív felnőttségérzet, csak a kritériumok teljesítettségétől!
E-mail cím megadásával ("áldozat"), részletes információt kap a saját eredményéről. Ezzel igazolhatom, hogy az info-orientáltak, tényleg jobban törik magukat, az én-releváns infoért.
Ez így főleg az információ-orientáltak és a diffúz-elkerülők között tud különbséget tenni, de mi lesz a normatívokkal?
ISI5 online kérdőív, majd lehetőség:
https://docs.google.com/forms/d/1STkSCe0zUOvGiSe8K72ID_aXCcBzct_Al-Z8wxaX3Eo/viewform
Szemben: Identitás állapot (Marcia, vagy bárki más), ami az identitás kialakítás folyamatának már az eredménye.
A serdülőkor végére, mind a 3 identitás stílust használjuk, de jelentősek az egyéni különbségek, abban, hogy melyik jellemzőbb ránk.
Ennek a Berzonsky által kidolgozott mérőeszköze a Identity Style Inventory (ISI). Amiben a három stílust egyenként 9, összesen 27 kérdéssel méri. Valamint további kérdésekkel az elkötelezettséget (commitment).
Full transcript