Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ethiek

No description
by

harmjaap ribberink

on 26 March 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ethiek

een deugd is een kwaliteit die iemand tot een goed mens maakt een goed mens doet goede dingen gaat over: menselijke handelingen Ethiek: wat is goed? op welke manier gebruiken mensen het woord 'goed'? waarom vinden wij de dingen goed die wij goed vinden? is er een algemene basis waarop wij baseren wat goed is? doden is verkeerd:
is dat een feit of een mening? wat is het goede leven? hoe wordt de mens gelukkig? ethiek (van het Grieks èthos of ethos = zede, gewoonte).

wat is rechtvaardigheid? bestaat het goede? 2012 600 v Chr 0 1000 verlichting middeleeuwen klassieken moderne tijd 1600 deugdethiek Immanuel Kant Jeremy Bentham Aristoteles plichtethiek gevolgethiek existentialisme emotivisme intuitionisme naturalisme deugden als moed en leiderschap waren in de oorlog belangrijk de mens is een politiek wezen met politieke kwaliteiten goed zijn voor de Ander "behandel de mens als doel op zich en nooit alleen als middel tot een ander doel" een goede pen? een goede scooter? een goed mens? elk mens is gericht op eudaimonia (geluk)

hoe bereik je dat volgens Aristoteles:

nastreven van goede eigenschappen, deugden, waarin de mens zijn mogelijkheden volmaakt realiseert

deugden zijn bijvoorbeeld eerder genoemde dapperheid, leiderschap, verstand, matigheid etc.
een deugd is de gulden middenweg tussen overmaat en ondermaat

te dapper (roekeloos)

dapper (deugd)

te weinig dapper (laf) "secundam naturam vivere" was de ethische stelregel van de stoicijnen. een invloedrijke romeinse stroming. volgens de natuur leven. je eigen wil laten samenvallen met de redelijke natuurwet, dat was het hoogste wat je kon bereiken volgens de christelijke leer die in de Middeleeuwen dominant was, waren - overdreven gesteld -gevoelens slecht en moest de rede heersen over het gevoel. je was nu eenmaal opgezadeld met kwade gevoelens en een zondige natuur. de bedoeling was om je eigen natuur te temmen met je verstand. Stoa Christendom - tegenstelling tussen ratio en gevoel
- wantrouwen ten opzichte van gevoel
- er is een universeel plan met het leven van een mens
- ratio is nodig voor het vinden van het hogere plan van je leven
- evenwichtig leven
overeenkomsten Stoa en Christendom empirisme die handeling is goed die het meeste geluk (meeste nut) oplevert voor de meeste mensen ook wel: utilisme utility is nut verschillen: - de christelijke deugd nederigheid heeft geen plaats in het stoicijnse denken
- bij de Stoa zijn trots en waardigheid belangrijker functionaliteitscriteria mens als individu mens als schepsel van God par. 4 paragraaf 4 paragraaf 4 tijdbalk
Ethiek Hoofdstuk 3: Ethiek Casus:

Je bent chirurg in een ziekenhuis en je het drie patienten die allemaal een nier transplantatie moeten ondergaan. Je hebt alleen maar 1 donor nier tot je beschikking en dus moet er een keuze gemaakt worden.
Patient 1 is een vrouw van 39 met 2 kinderen in de leeftijd 12-15 jaar. Ze heeft een goede baan.
Patient 2 is een man van 67. Hij is net met pensioen en heeft kinderen en kleinkinderen.
Patient 3 is een man van 54. Hij is burgemeester van een middelgrote stad en functioneert goed. Hij heeft geen kinderen.


Opdracht 1 Als je de casus puur financieel bekijkt. Welke overwegingen spelen dan mee?

Opdracht 2 Mogen financiele overwegingen een rol spelen bij medische beslissingen vind je?

Opdracht 3 Welke patient moet je helpen als je het bekijkt van uit de plicht ethiek, en vanuit de deugdethiek, en vanuit de gevolg ethiek?
"volg die regel, waarvan je zou willen dat het een algemene wet is" "wat gij niet wilt..` hiernaast 3 manieren om de algemene regel van Kant te verwoorden: het komt er op neer dat je een mens moet behandelen als waardig individu, als iemand die zelf beslissingen kan nemen en die een waardevol persoon is... je maakt dus een rekensom van alle negatieve en alle positieve gevolgen van een handeling. zo bepaal je wat het beste is. je moest niet alleen het aantal mensen optellen, maar ook opletten op de kenmerken van het geluk: zekerheid, intensiteit, nabijheid, duur etc. van het geluk moeten in rekening gebracht worden. http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1120131 bedoelingethiek
= plichtethiek
(= deontologie)
(= non-consequentialistisch) gevolgethiek
= utilisme
(=consequentialisme) deugdethiek
= deugdethiek 3 vormen van ethiek Immanuel Kant JS Mill
Jeremy Bentham Aristoteles 3 manieren om de algemene regel van Kant te verwoorden: 1 2 3
Full transcript