Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Judendomen

No description
by

Carina Söderberg

on 4 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Judendomen

Judendom
Heliga böcker
Högtider
Födelse:
Judendom
Den minsta av alla världsreligioner
ca 15 miljoner judar i världen(USA,Israel)
Vem räknas som jude?
Vad innebär det att vara jude?
Den judiska trosuppfattningen
Tron på en Gud
Israel(det judiska folket) är Guds utvalda folk
Gud har gett det förlovade landet(Israel/Palestina) till det judiska folket
Jerusalem är en helig plats
Guds folk
Ingen lätt uppgift
Judarna har inte gjort något för att bli valda
Gud valde dem av kärlek
Judarna ska visa vem Gud är och vad han vill
Hårdare krav
YHWH(Adonai)
Shema:
Hör, o Israel, Herren är er Gud, Herren är en
YHWH
Adonai=Herren
-för heligt för att uttalas
, Elohim=Gud
Gud är Allsmäktig och skapare av allting
Gud får inte avbildas
Barmhärtig, förlåtande, nådig, rättfärdig...
Gud har valt det judiska folket, de tillhör honom
Messias
Gud kommer en dag skapa fred och harmoni på jorden
Kommer att göra detta genom Messias=den smorde
Fridsfurte
Alla judar kommer bo i Israel
Människans relation med Gud kommer att bli bra
Messianska tiden
Gud kommer döma världen
Messias/Messianskt rike
TanaK
TaNaK-Torah, Neviim, Ketuvim
Torah: =Lagen, läran
Neviim=profeterna
Ketuvim=Skrifterna
Viktigaste delen
I Torahn finns:
Talmud
Torahn-både skriftlig och muntlig
Diskussioner och tankar kring olika regler
En bok för rabbiner
Muntlig: Tolkning av Torahns regler
Skapelseberättelsen
Berättelserna om hur Gud gör Israel till sitt folk
De viktigaste reglerna
Etnisk-
släktskap med det judiska folket
Begreppet jude
Religiöst
-när man tror och tillhör den judiska religionen
Kulturellt
-
Inte bara en religiös tillhörighet
En etnisk tillhörighet också
man följer de judiska traditionerna men är inte religiös
Judendomen: Religion och kultur
Den som föds av en judisk mamma
Den som konverterar till judendomen
Begreppet jude
Heliga platser-Jerusalem
Gudstjänstlokal-Synagoga
Helig Skrift- TaNaK, Talmud
Monoteistisk religion
Verkar i människans historia
Rabbin=
lärare i den judiska tron
Historia
Den judiska historian är mycket viktig
Genom att se på historian, går det att förstå vem Gud är
Abraham
Levde i Ur i nuvarande Irak
Polyteistiskt samhälle
Gud kallar Abraham och befaller honom att flytta till Kanaan(nuvarande Palestina)
Gud sluter ett förbund med Abraham
Ska få en son och bli stamfader till ett stort folk
Folket ska få ett eget land, Kanaan
Gud ger honom två löften:
(förbund=en överenskommelse med skyldigheter och rättigheter)
Abraham lyder får en son
Omskärelsens tecken
Mose
Abrahams ättlingar blir slavar i Egypten
Gud väljer en person som ska befria dem
Mose
Gud befriar folket genom Mose (Pesach)
Börjar leda dem till Kanaans land, det förlovade landet
Gud ingår ett förbund med folket.
Gud lovar att vara deras Gud och de hans utvalda folk om de följer de regler han ger dem.
Historia enligt TaNaK och nutids historia
Abraham och hans barn
Isak
Ismael
I det förlovade landet
Israel bildas och styrs av domare och kungar
De viktigaste kungarna heter David och Salomo
Israel är olydiga mot Gud
Ett tempel byggs åt Gud
Hamnar i fångenskap i Babylon(nuvarande Irak) men återvänder
År 70 e Kr
-diasporan
Tiden efter år 70
Levde i kristna och muslimska länder
Förföljda och diskriminerade
Antisemitism
Hitler och Förintelsen 1939-1945
1948 staten Israel bildas
"Nästa år i Jerusalem"
Sabbat-
vilodagen
Inte arbeta
Umgås med släkt och vänner
Gå till synagogan
(Fredagkväll-lördagkväll)
Påsken (Pesach)
-firas till minne av uttåget ur Egypten
Rosh ha-shana-
Nyår-
Yom kippur
-Försoningsdagen
Världens skapelse
(Fasta)
(Tio botdagar)
Sukkot-
Lövhyddefesten
Chanukka
-tempelinvigningsfesten
-ökenvandringen
-befrielsen från templet
Att leva som jude
Födelse
Pojkar omskärs efter åtta dagar
Ska visa att pojken tillhör Guds folk
(Brit mila)
Flickor omskärs inte
Namngivningsceremoni
Att bli vuxen:
Vuxen
Religiös mognad
- får vissa religiösa plikter och skyldigheter
Pojkar:
13 år och 1 en dag
Flickor:
12 år och 1 dag
Bar mitzva
-läser bl.a. ur Torahn
Fest i synagoga och i hemmet
Bat mitzva-
får i vissa inriktningar läsa ur Torahn
Fest i synagoga och i hemmet
Giftermål:
Giftermål
Äktenskapet är något mycket viktigt
Utförs oftast av en rabbin
Äktenskap med icke judar?
Beror på inriktning
Vigsel mellan par av samma kön?
Skilsmässa?
Begravning:
Begravning
Livet efter döden?
Begravning inom tre dagar
Chevra Kadisha= begravningssällskap
Jordbegravning, inte kremering
Matregler:
Matregler
Torahn innehåller regler för hela livet
Maten som äts behöver vara rituellt ren
Kosher=
rituell ren mat som tillagats enligt judiska matregler(rätt mat, tillåten mat)
Torahn förklarar vad man får äta (kosher) och vad man inte får äta(teref)
T.ex. ko (kosher) Gris(terefa)
Blanda kött och mjölk (terefa)
Fisk(kosher)
Skaldjur(terefa)
Olika syn mellan inriktningarna på hur hårt man ska hålla vid matreglerna
Judendomens inriktningar
Ortodoxa
Konservativa
Reform judendom
Håller fast vid den traditionella judendomen
Ortodox=renlärig
Guds bud förändras inte
Två inriktningar
Judendom
Moderna ortodoxa judar
Ultraortodoxa judar
(isolerar sig)
Vill anpassa judendomen till det moderna samhället
Torahns bud är för en annan tid, måste anpassas
Det viktigaste är att göra världen till en bättre plats inte hålla hårt vid en massa regler
Står mitt i mellan ortodox och reform judendomen
Regler för högtider och gudstjänster är viktiga och ska bevaras
Andra regler behöver anpassas till det samhället man lever i
T.ex. hålla hårt på matreglerna
Traditionell kvinnosyn. Kvinnor får inte bli rabbiner
T.ex.
Matreglerna måste inte följas så strängt
Kvinnor kan bli rabbiner
Judendomen måste till viss del bevara sina traditioner men också anpassas
t.ex. synen på kvinnan och mannens roll
Full transcript