Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Belastingwijzigingen 2013

Presentatie bij ZZP Event Netwerk Gelderland
by

Marina van Rossum

on 20 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Belastingwijzigingen 2013

Belastingactualiteiten 2013
Roger Prins
MKB winstvrijstelling
Meewerkaftrek
Speur- en ontwikkelaftrek
Verdwenen regelingen
Fiscale Oudedagsreserve
Pensioen- of lijfrentepremie
De nieuwe verlofregels
Een nieuw boekjaar
Nieuwe renteregeling
De auto: zakelijk of privé
MKB vrijstelling
- in 2013 14%
- Let op bij verlies!

Zelfstandigenaftrek
- niet meer winstafhankelijk: € 7.280
- startersaftrek € 2.123
Wijzigingen auto

Belangrijkste wijzigingen in
1. Omzetbelasting
2. BPM
Voorbeeld:
- Verlies 2011 € 10.000
- Zelfstandigenaftrek € 0
= resultaat: € -10.000

Echter: MKB-vrijstelling = 12% van -€10.000
bedraagt dus -€ 1.200
Dit resulteert in een verlies van -€ 8.800 en
betekent dus € 1.200 minder verliesverrekening
in komende jaren
Wisselende inkomens bij overgang van loondienst naar onderneming:
1 Middeling
2 Verliesverrekening
3 Aanpassen inkomen voor de toeslagen
Middeling: inkomstenbelasting betalen over gemiddeld inkomen van 3 jaren
Voorbeeld:
-Te middelen inkomens over de jaren
2007 t/m 2009:
Jaar Belastbaar inkomen in box 1 Verschuldigde belasting
2007 100.000 € 45.162
2008 € 0 € 0
2009 € 20.000 € 6.879
Totaal € 120.000 € 52.041

Belasting na middeling van de inkomens:
Herrekende belastbare inkomen in box 1 Herrekende belasting

2007 € 40.000 € 15.269
2008 € 40.000 € 15.300
2009 € 40.000 € 15.279
Totaal € 120.000 € 45.848

Het bedrag van de middelingsteruggaaf is: € 52.041 - € 45.848 - € 545 = € 5.648.
Speur- en ontwikkelaftrek: innovatie stimuleren

1. Ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting, dus niet alleen verrekening in loonheffing!
2. Vermindering aftrek loonheffing:
Loonheffingen: 38% (2013) tot € 200.000 en daarboven 14%
Aftrekpost zelfstandigen (Inkomstenbelasting): € 12.310 (2013) en € 6.157 extra voor starters

Let wel: altijd melden bij agentschap.nl voor de S&O-verklaring
Verdwenen regelingen:
- Kleine banenregeling
- Levensloopregeling
- Spaarloonregeling
- Loonheffingen alleen nog digitaal doorgeven
(ontheffing vervallen)
- Maandelijks bericht loonheffingen

N.B. De levensloopregeling en de spaarloonregeling
worden per 1-1-2013 vervangen door de vitaliteits-
regeling
Vitaliteitsregeling:
- Maximaal € 20.000 totaal
- Maximaal € 5.000 per jaar
- Voor werknemers en zelfstandigen
- Maximale opname vanaf 62 jaar van € 10.000 per jaar

Saldo levensloop kan worden gestort tot 31-12-2013.
Als inleg > € 20.000 geldt dit als maximum.
12% winst reserveren voor de oude dag met maximum van € 9.542: aftrekpost voor inkomstenbelasting

Let op: In toekomst inkomtenbelasting betalen bij uitkeringen
Verlofregels vanaf 2012
- werknemers bouwen minimaal wettelijke vakantiedagen op
ongeacht of ze ziek zijn of gezond
- wettelijke verlofdagen (20 dagen) vervallen 6 maanden na
afloop van de opbouwperiode
- bovenwettelijke verlofdagen blijven 5 jaren geldig

- vakantiedagen die het eerst vervallen moeten ook het eerst
worden afgeschreven. Dat betekent een aangepaste
registratie van verlofdagen.
Een nieuw boekjaar: waaraan te denken!
- Prijsaanpassingen doorvoeren
- Vaststellen bestaande voorraad
- Controleren bank- en kassaldi
- Vaststellen dubieuze debiteuren
- Verzamelen missende administratie
- Optimalisering investeringen (in december!)
- Toekennen omzet/kosten aan oud of nieuw boekjaar
Heffingsrente wordt belastingrente
- geldt voor belastingen over 2012 en gaat
in vanaf 2013
- rentedatum is 1 juli van het kalenderjaar
- rente wordt alleen nog gerekend als belastingdienst
langer dan 13 weken doet over opleggen aanslag

Dit betekent dat er niet langer kan worden "gespaard" bij de fiscus
Auto
1. Wijzigingen omzetbelasting

In de basis is een kilometerregistratie verplicht (en voordeliger!)
Let wel op: voor de omzetbelasting zijn woon-werk kilometers privé!!!

Op basis van de registratie wordt de verhouding privé/zakelijk bepaald.
Deze verhouding wordt ook toegepast op de vooraftrek van de BTW

Wat nu als er geen kilometerregistratie wordt bijgehouden?
De auto kan worden betiteld als privé of zakelijk.

Om het complex te maken: dit kan zowel voor de inkomstenbelasting als voor de omzetbelasting en
deze hoeven niet gelijk te zijn!

Voorbeeld:
Inkomstenbelasting privé, omzetbelasting zakelijk
2 mogelijkheden:
a. Bij aanschaf is BTW verrekend
--> correctie BTW per jaar 2,7% van cataloguswaarde

b. Bij aanschaf geen BTW verrekend of auto ouder dan 5 jaar
--> correctie BTW per jaar 1,5% van cataloguswaarde
Conclusie:

Hou bij voorkeur een kilometerregistratie bij!

Hierbij kan voor een paar euro per maand gebruik gemaakt worden van "slimme kastjes" voor in de auto
Rekenvoorbeeld:
- Auto met BTW gekocht
- Cataloguswaarde: € 30.000
- Zakelijke kilometers per jaar: 22.000
- Privé kilometers per jaar: 5.000
- Woon-werk kilometers per jaar: 9.000
- In aftrek gebrachte BTW: € 1.400

Met km-registratie: (5.000 + 9.000) / 36.000 x € 1.400 = € 544 correctie

Zonder km-registratie: 2,7% x € 30.000 = € 810 correctie
2. BPM
- Invoering 60 maands periode
- Niet van belang bij 25% bijtelling, maar wel bij lager %

- Introductie 60-maands periode: vanaf 1 juli 2012
gedurende 60 maanden na aankoop blijft aftrek hetzelfde
- Bij wisseling eigenaar: opnieuw vaststellen bijtelling
- Complexe bepaling
- Bij voornemen aanschaf auto: doe dit voor 1 juli 2012!
Voor meer info over belastingzaken:

roger.prins@oamkb.nl
Lijfrentepremie storten bij bank of verzekeraar
Maximale premie afhankelijk van winst vorige jaar verminderd met pensioenopbouw bij werkgever
Pensioen ZZP
Voortzetting pensioen ex-werkgever
- Maximaal 17% van winst (minus AOW-inbouw) aan lijfrentepremie per jaar
- Reserveringsruimte: maximaal circa 7.000 euro extra lijfrentepremie bij pensioentekort afgelopen 7 jaar of circa 14.000 euro als ondernemer maximaal 10 jaar jonger is dan AOW-leeftijd en pensioentekort;
Zzp’ers die ex-werknemer zijn, kunnen de pensioenregeling van hun voormalige werkgever vrijwillig voortzetten, als hun pensioenregeling deze mogelijkheid biedt. Sinds 1 januari 2012 is de pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting tot maximaal 10 jaar na ontslag aftrekbaar. Voorheen was dit maximaal 3 jaar.
Werkplezier voor ondernemers!
1,5% of 2,7% van cataloguswaarde
Auto 5 jaar of ouder of marge-auto: 1,5%1,5% of 2,7% van cataloguswaarde
Auto 5 jaar of ouder of marge-auto: 1,5%
Bijtelling BTW
Werkplezier voor ondernemers!


Vrijstelling motorrijtuigenbelasting oldtimers vervalt per 1-1-2014
Vragen?
Overig
Werkplezier voor ondernemers!

0,19 cent per km aftrekbaar voor inkomstenbelasting

Voor IB-ondernemer (eenmanszaak of VOF): BTW op onderhoud en brandstof aftrekbaar in verhouding zakelijk gebruik / totaal gebruik (tenzij BTW-vrijgestelde prestaties)
Woon-werkverkeer is privé voor de BTW
Privé auto
Werkplezier voor ondernemers!
Voordelen zuinig auto
Werkplezier voor ondernemers!
0%: elektrisch en hybride met uitstoot lager dan 50 gram
14%: zeer zuinig
20%: zuinig
25%: rest
35% van dagwaarde: Youngtimers van 15 jaar of ouder

Van cataloguswaarde incl. BTW en BPM
5 bijtellingspercentages
Werkplezier voor ondernemers!
Personenauto’s
• ter beschikking
• > 500 km privé
• rijbewijs B
Bijtelling inkomsten- en loonbelasting voor auto van de zaak
Werkplezier voor ondernemers!
Co2-uitstoot steeds belangrijker voor autobelastingen
Er komt geen kilometerheffing
Autobelastingen
Werkplezier voor ondernemers!


Kenteken op naam voor 1 juli 2012: bijtellingspercentage blijft gelijk tot eigenaarswissel en gebruikerswissel (bij wisseling dan bijtellingspercentage tot 1 juli 2017)
Kenteken op naam na 1 juli 2012: bijtellingspercentage blijft 5 jaar gelijk vanaf moment van aankoop nieuwe auto
Wisselt de auto van eigenaar of gebruiker?
Géén invloed op het percentage
Na 5 jaar bijtellingspercentage opnieuw bepalen aan de hand van de dan geldende tabel
5 jaar periode vanaf 1 juli 2012
Werkplezier voor ondernemers!
Personenauto’s
• ter beschikking
• > 500 km privé
• rijbewijs B
Bijtelling inkomsten- en loonbelasting voor auto van de zaak
Werkplezier voor ondernemers!
Personenauto’s
• ter beschikking
• > 500 km privé
• rijbewijs B
Bijtelling inkomsten- en loonbelasting voor auto van de zaak
0%: elektrisch en hybride met uitstoot lager dan 50 gram
14%: zeer zuinig
20%: zuinig
25%: rest
35% van dagwaarde: Youngtimers van 15 jaar of ouder

Van cataloguswaarde incl. BTW en BPM
5 bijtellingspercentages
1,5% of 2,7% van cataloguswaarde

Auto 5 jaar of ouder of marge-auto: 1,5%

Of: aan hand van kilometeradministratie: zakelijke km's / totale km's
Bijtelling privé gebruik BTW
asfsfasfgasgs
Verliesverrekening box 1 inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
Inkomstenbelasting:
Verlies 2013 verrekenbaar met positief box 1-inkomen van 2010-2012 of met positief box 1-inkomen van 2014-2022
Vennootschapsbelasting
Verlies 2013 verrekenbaar met belastbaar bedrag van 2012 of met 2014-2022
Aanpassen inkomen voor toeslagen
Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag
Denk aan termijnen: toeslag 2012 voor 1 april 2013 aanvragen of uitstel vragen voor doen van aangifte: dan uiterlijk voor einddatum uitstel
(voor zorgtoeslag geldt 1 september 2013 of einddatum uitstel)
(voor kinderopvangtoeslag 2012 is termijn verruimd)
Werkruimte in de eigen woning
Verschil in behandeling koopwoning en huurwoning
Verschil in behandeling voor inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting en BTW
Huurwoning
Huurderslasten aftrekbaar voor inkomstenbelasting mits woning voor meer
dan 10% voor onderneming wordt gebruikt
en huurrecht als ondernemingsvermogen
wordt gekwalificeerd;
Correctie van 1,3% WOZ-waarde voor prive
Correctie ontvangen huurtoeslag
Rekenhulp op site belastingdienst
BTW: kosten zakelijke inrichting aftrekbaar,
bij privé gebruik correctie voor % privé gebruik
Koopwoning
Alleen aftrek voor inkomstenbelasting als er sprake is van zelfstandige werkruimte:
- Aan derden verhuurbaar
- Aparte ingang werkruimte
- Eigen sanitaire voorzieningen
BTW: kosten zakelijke inrichting aftrekbaar, bij privé gebruik correctie voor % privé gebruik
Full transcript