Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CÁC LOẠI HÌNH TƯƠNG TÁC XÃ HỘI

No description
by

bị đoàn

on 11 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CÁC LOẠI HÌNH TƯƠNG TÁC XÃ HỘI

CÁC LOẠI HÌNH TƯƠNG TÁC XÃ HỘI
Mối liên hệ XH giữa các chủ thể hành động
Sự tiếp xúc không gian
Phân loại theo các
Hoạt động cá nhân cùng nhau
Tương tác liên cá nhân

Phân loại theo
Tương tác theo dạng hợp tác
Phân loại dựa vào
Sự tiếp xúc tâm lý
Sự tiếp xúc XH
Sự tương tác
Quan hệ XH
dạng hoạt động chung
Hoạt động tiếp nối cùng nhau
HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN CÙNG NHAU
Các cá nhân cùng làm những công việc nào đó mà họ thực hiện thế nào cũng không ảnh hưởng đến tốc độ, công việc của người khác
HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI CÙNG NHAU
Công việc được thực hiện dưới dang tiếp nối. Sự thực hiện nhiệm vụ của mỗi người ảnh hưởng nhiều đến tốc độ, chất lượng công việc của người khác. Đây chính là công việc được thực hiện dưới dạng dây chuyền.
HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TÁC HỖ TRỢ CÙNG NHAU
Khi có sự tương tác cá nhân đồng thời với tất cả các cá nhân khác trong cùng hoạt động.
Phân loại theo
Mục tiêu, ý nghĩa xã hội cùng tương tác
Tương tác dạng cạch tranh
TƯƠNG TÁC THEO DẠNG HỢP TÁC
Biểu hiện tương tác mang tính chât tích cực, xây dựng, nhờ đó các chủ thể có thể tổ chức được những hoạt động chung.
TƯỚNG TÁC DẠNG CẠNH TRANH
Biểu hiện tương tác mang tính chất tiêu cực,phá hoại, đối kháng...và ngăn cản những hoạt động chung.
Tương tác cá nhân - xã hội
Tương tác nhóm - xã hội
Tương tác nhóm - nhóm
Tương tác trực tiếp
Tương tác gián tiếp
Tương tác giữa những các nhân với tư cách đại diện các nhóm
Tương tác liên cá nhân
Tương tác
Tương tác trực tiếp
giữa những cá nhân với tư cách đại diện các nhóm khác nhau
Tương tác
Tương tác
Tương tác
chủ thể hành động trong tương tác
Là tương tác giữa các cá nhân với nhau
Cá nhân - xã hội
nhóm - xã hội
nhóm - nhóm
gián tiếp
Tương tác
TƯƠNG TÁC XÃ HỘI
Tương tác xã hội
Là quá trình hành động và hành động đáp lại của một chủ thể này với một chủ thể khác
Hai cấp độ:
Vi mô:

Vĩ mô:
Nghiên cứu về sự tương tác của
Các cơ cấu xã hội
Hệ thống xã hội
Tôn giáo
Nhà trường
Gia đình
Nghiên cứu về đơn
vị tương tác nhỏ nhất
CÁC MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC HỆ GIÁ TRỊ ĐẶC THÙ
LÝ THUYẾT TƯƠNG TÁC BIỂU TRƯNG
Gắn liền với tên tuổi của G. Mead
Lý thuyết này cho rằng:
Các cá nhân trong quá trình tương tác với nhau, không phản đối với hành động trực tiếp của người khác mà "đọc" và lý giải chúng
Đặt mình vào vị trí của đối tác - đây là yếu tố quan trọng trong sự tương tác của chủ thế với môi trường xung quanh
Những hình ảnh, vật thể được gắn cho những ý nghĩa và trở thành các biểu tượng giao tiếp
Ngôn ngữ nói và chữ viết là hệ thống biểu tượng quan trọng bậc nhất trong quá trình tương tác giữa các cá nhân
Là lý thuyết quan trọng về tương tác xã hội nhưng vẫn còn điểm hạn chế
LÝ THUYẾT TRAO ĐỔI XÃ HỘI
Nguyên tắc:
Nếu một dạng hành vi được thưởng, hay có lợi thì hành vi đó có xu hướng lặp lại.
Hành vi được thưởng, được lợi trong hoàn cảnh nào thì cá nhân sẽ có xu hướng lặp lại trong hoàn cảnh như vậy
Nếu phàn thưởng và mối lợi đủ lớn thì cá nhân sẽ bỏ ra nhiều chi phí vật chất và tinh thần để đạt được nó
Mức độ hài lòng, thỏa mãn với những phần thưởng, mối lợi cá nhân giành được cao nhất ở lần đầu và có xu hướng giảm dần

LÝ THUYẾT KỊCH
Luận điểm then chốt trong lý thuyết này là sự kiềm chế biểu cảm, có nghĩa là cá nhân khi xuất hiện trước người khác cố gắng tạo và duy trì một biệu cảm phù hợp nhất trong một tình huống cụ thể
Hầu như không biến đổi
: Các chủ thể hầu như không thích ứng được với nhau, thậm chí xung đột.
Biến đổi ít
: Các chủ thể hành động có thể tìm thấy sự hợp tác, đồng tình tối thiểu nào đó.
Biến đổi nhiều
: Nếu một trong hai chủ thể biến đổi nhiều -> lệ thuộc. Ngược lại -> đồng tình, hợp tác ăn ý.
Biến đổi gần như hoàn toàn
: Một trong hai chủ thể tự động điều chỉnh cho phù hợp với chủ thể kia.
Hoạt động tương hỗ cùng nhau
Quy tất cả tương tác xã hội về tương tác cá nhân -> xem nhẹ tương tác ở cấp độ vĩ mô
Chưa phân tích những khó khắn trong tương tác khi cá nhân có nền văn hóa khác nhau
Theo Gofman tương tác kịch là chỗi các bước (chu kỳ):
Đeo mặt nạ -> Tháo bỏ mặt na -> Sự chân thành giả tạo -> Tháo mặt nạ
Đại diện tiêu biểu: Ervings Gofman
Lý thuyết kịch là quan điểm tiêu cực. Theo đó các cá nhân khi xuất hiện trước mặt nhau luôn không thành thật với nhau.
Nhóm 2 - K37BLH
Full transcript