Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kildekritik i 2010'erne (2013)

Oplæg til bachelorstuderende om kildekritik af internetkilder og den legitime brug af disse i akademisk skrivning.
by

Morten Philipps

on 12 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kildekritik i 2010'erne (2013)

Kildekritik og internetkilder
For bachelorstuderende på læreruddannelsen
Hvad er kildekritik
Hvad står der i teksten?
Hvad kan jeg bruge det til i min opgave?
Hvad er sigtet med teksten?
Hvem har skrevet den? En kanon eller hr. hvemsomhelst?
Hvem er forfatteren i forhold til det faglige område?
Hvilken faglig skole/tradition tilhører han?
Hvad har andre sagt om ham og/eller det han har skrevet? Har forfatteren mødt opposition?
Hvor gammel er teksten (og er det den nyeste udgave)? Kunne man forestille sig at der var kommet nyt vand i åen?
Hvad siger andre (autoriteter) om teksten?
Hvor solide og vægtige er de undersøgelser teksten bygger på?
Hvor velunderbygget er argumentationen?
Hvorfor skal vi (ikke) stole på teksten?
Hvor er den publiceret? Er det et bredt anerkendt fagligt tidsskrift, en inferiøer selvbestaltet gruppes lokale tidsskrift på internettet eller i Det Bedste?

(Rienecker og Jørgensen – 2005, s. 241)
Hvad kan man tage udgangspunkt
i ved kildekritik?
• Forfatterens troværdighed, fx nærhed til genstand eller begivenhed.
• Forfatterens faglige autoritet.
• Kildens faglige status.
• Kildens (ofte: teoretikerens/undersøgerens) forklaringskraft.
• Forklaringernes grundlag (metoder og dokumentation).
• Analysens konsistens.
• Kildens objektivitet.
• Kildens forhold til andre kilder.
(Rienecker og Jørgensen – 2005, s. 248)

Bias: Skævvridning eller fordom
Spørgsmål til litteratur
Internettekster og kildekritik
Wikipedia - Web 2.0's leksikon
Wikipedia redigeres af unavngivne redaktører
”Robotter” rydder jævnligt op i vandaliserede sider
Wikipedia har historik og diskussion
Visse artikler bliver peer-reviewet
2007 – på top 10 over mest besøgte side
Tyskland anvender offentlige midler til at vedligeholde Wikipedias tyske sider
Wikipedia og ”Encyclopedia Britannica” er i 2007 stort set lige faktuelle
Wikipedias artikler har større tendens til at være ufuldstændige og for komplicerede for lægmand, men oftere mere korrekte end andre anerkendte encyklopædier.
Artiklerne kan opnå forskellig status som fx "forsidekandidat", "forside" eller "peer reviewet"
Redigeringer fra anonyme brugere viser sig bedre end fra registrerede brugere
(Nielsen, 2008)
Praktisk
Om kildehenvisning til internetkilder findes vejledning i ”Kort og godt om opgaveskrivning” under Fredsnyt --> Årets gang
--> eksamen.
Internetkilder kan være flyvske, overvej om du skal lægge din literaturliste online med funktionelle links eller ligefrem bilag.
Din vejleder er ekspert på vurdering af kilder.
Biblioteket er eksperter på at finde litteratur.
En kilde kan være hvad som helst der giver os information
Kildekritik er forskellig fra fag til fag, men bygger på nogle grundlæggende ligheder
At forholde sig kritisk til sin kilde gør dig i stand til at vurdere hvad du kan bruge kilden til
Kildekritikkens vigtigste spørgsmål er: ”kan jeg bruge denne kilde til at besvare min problemformulering?”
Hvorfor internetkilder
De kan bidrage med nyere teknologi, empiri eller politiske vinkler.
De kan præsentere en kritisk vinkel til øvrig anerkendt litteratur
De kan understøtte ellers sparsom litteratur på specielle områder
Internetkilder kan være fx video og lyd, som kan bære visse budskaber bedre.
Studerende, undervisere, elever og lærere bruger internetkilder. Lærerstuderende bliver nød til at arbejde med dem for at opnå den fornødne kritiske tilgang til dem.
Hvem er forfatteren?
Er artiklen tilknyttet en organisation?
Er der kildehenvisninger og litteraturliste?
Er materialet også udgivet med redaktion?
Hvornår er materialet fra?
Hvor ofte bliver siden opdateret?
Er der nogen form for redaktion på kilden?
Hvilken internetadresse er kilden på?
Rienecker og Jørgensen 2005, s. 218

”Internetsiders kildeværdig afhænger bl.a. af, om der findes en kolofon eller anden oplysning om forfatter, udgiver udgivelsestidspunkt og evt. udgivelsessted. Findes der ikke oplysninger om disse forhold (som fx i Wikipedia og andre helt eller delvist brugergenererede tekster), er sidens kildeværdi i forbindelse med akademisk opgaveskrivning tvivlsom.”
Fogt og Hansen – 2005, s. 5


”En eller flere populærvidenskabelige artikler kan ikke stå alene som forklaringsramme i en opgave på de videregående uddannelser. […] (men de) kan gøres til genstand for refleksion, analyse, kategorisering osv. og kan sammen med andre teori-bidrag udgøre en forståelsesramme.”
(Rienecker og Jørgensen 2005, s. 241)

= Basér jeres bachelorteori på anerkendt akademisk litteratur
(Rienecker og Jørgensen – 2005, s. 243)
Her er et bud på hvilke kilder der kan stå i pentagonens hjørner:
Litteraturliste
Sekundær litteratur
Brand, Pernille [2008]: Wikipedia: Artiklernes troværdighed og pålidelighed, Bachelor på Danmarks biblioteksskole, vejldeder Birger Hjørland.
Fundet d. 18/8-2011 med Google Scholar på: http://pure.iva.dk/files/30773165/Bachelorprojekt_-_Wikipedia._Artiklernes_trov_rdighed_og_p_lidelighed.pdf

Fogt, Jan og Hansen, Kenneth Reinecke [2009] ”Opgaveskrivning kort og godt” 2. udgave

Nielsen, Finn Årup [2008] ”Wikipedia – nørdernes sejr over vandalerne?”, DTU
http://www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/edoc_download.php/5652/pdf/imm5652.pdf

Rienecker og Jørgensen [2005]: Den gode opgave 3. udgave, Forlaget Samfundslitteratur – 3. udgave 2005
Flyvbjerg, Bent [2006]: “Five Misunderstandings About Case-Study Research”. Aalborg University.
http://qix.sagepub.com/content/12/2/219.full.pdf

"Gomi": Critisism of Wikipedia - A compendium
http://wikipediareview.com/blog/20080104/criticisms-of-wikipedia/

Kildekritik 2/3 [2010], video fra Studieportalen
http://video.studieportalen.dk/video/583597/kildekritik-23

Kildekritik (tværfaglig), Wikipedia
http://da.wikipedia.org/wiki/Kildekritik_(tv%C3%A6rfaglig)

Modul 3: Kildekritik, SydDansk Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet – og Syddansk Universitetsbibliotek
http://www.binko.sdu.dk/Modul_3/
Læg litteraturlisten online. Se vejledning/eksempel:
http://tinyurl.com/mophlitteratur
Lønnede journalister med redaktion (Politiken, dr.dk, osv)
Opgavebaser (Google Scholar, Pure osv.)
Forskellige interesseorganisationer
Kommercielle sider
Brugerdrevne uden nævneværdig redaktion (Blogs, Fora)
Brugerdrevne med redaktion (Wikipedia)
Kategorisering af internetkilder
http://google.com
http://scholar.google.dk/
http://www.wikipedia.org/
http://www.apple.com/education/itunes-u/
http://i-bog.dk/
http://www.ted.com/talks
https://www.phbibliotek.dk/index.html/da/page/e-ressourcer
https://www.coursera.org/
http://goo.gl/QHLN4A (10 sites for MOOCs)
Eksempler på internetkilder
Man kan ikke umiddelbart citere Wikipedia for faktuelle informationer, da
det hverken er en primærkilde eller en autoritativ kilde, og man aldrig kan vide, hvilke
kompetencer og motiver forfatterne har for at skrive om emnet.
Brandt - 2008, s. 48

”Det er stadig en god regel at de bedste og mest indsigtsbringende artikler om et givent emne formentlig står i de anerkendte kilder, dvs. dem der købes adgang til på dit uddannelsessted”
Rienecker og Jørgensen 2005, s. 217
Bedre brug af internettet
Større diversitet af medietyper
Større udvalg af kilder
Tættere på kilden og forskningen
Opbrud med litterær konservatisme
"Mere forskningslitteratur" LU13
http://www.jydskatomkraft.dk/
Full transcript