Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Een gezond en groen 2016

Departement Leefmilieu | Provincie Antwerpen
by

Prezify.nl

on 5 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Een gezond en groen 2016

MILIEU EN GEZONDHEID
JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
percentage
digitale milieu-
vergunningen
per maand
33%
33%
48%
52%
63%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PIME
Kunstzinnige vissen aan de Koude Beek
Op vraag van de provincie werkte
de kunstacademie van Boechout rond
enkele bijzondere vissen. Tijdens een toon-
moment aan de Koude Beek kwamen mensen
meer te weten over leven in het water en provinciale maatregelen ter bescherming van kwetsbare soorten.
Vistrappen in de Wamp
LANCERING
EUROPEES
PROJECT
Samen met andere provincies uit de grensregio Vlaanderen-Nederland, de Vlaamse overheid en diverse bedrijven
werkt DMN de komende drie jaar aan meer biodiversiteit
op bedrijventerreinen.
Het eerste provinciale Natuurfeest lokt tal van
nieuwsgierigen!
Een 250-tal nieuwsgierigen volgden op 28 en 29 mei
één van de vele workshops, lezingen, excursies & demo's
tijdens het Natuurfeest. Folkmuziek bracht extra sfeer op
de bezoekersmarkt. In het kasteel Vrieselhof toonden we
natuurfilms en foto's over de biodiversiteit van de regio.
PERSLANCERING 3 JULI 2016
De Vlaamse provincies hebben samen met
vzw Tuinhier een gratis brochure gemaakt over
hoe je begint met een eigen moestuin. Want er zijn
steeds meer (jonge) mensen met een moestuin/volkstuin.
Record aantal geïnteresseerden voor groepsaankopen energie
Voor de zesde keer
op rij organiseerde de
provincie een groeps-
aankoop
groene energie
(elektriciteit + aardgas)
en een groepsaankoop
zonnepanelen
(2e editie).
Vriend van de thermostaat
Tijdens de winter 2016-2017 roept de provincie samen met gemeenten haar inwoners op om hun thermostaat zuinig in te stellen. 14 gemeenten gaan een stapje verder en sturen vrijwilligers op pad om de thermostaat bij mensen thuis in te stellen.
Eerste provinciaal
klimaatadaptatie-
plan goedgekeurd

Samen met een studieconsortium, meerdere interne
provinciale diensten en externe actoren maakte de
provincie Antwerpen een eerste klimaatadaptatieplan.
Het beschrijft de (verwachte) effecten als gevolg van
de klimaatverandering; de risico's, kwetsbaar-
heden en kansen. In het plan zijn verder
oplossingsgerichte strategieën m.b.t.
klimaatadaptatie uitgewerkt.
Provinciale Milieudag
focust op duurzame
energie uit lokale
biomassa
Lokale biomassa kan dienen voor energieproductie. Het lokale landschap is
hierin belangrijk. Met ruim 80 aanwezigen
op de provinciale Milieudag gingen we uit-
gebreid in op de vraag hoe energie uit houtver-
branding toch een heel duurzaam verhaal kan zijn.
Scholen lenen onze
koffer over klimaatchaos
Met de nieuwe uitleenkoffer

'Klimaatchaos in het Zuiden'
ondersteunt het PIME leerkrachten
om klimaatverandering ook
op school bespreek-
baar te maken.
Sterke resultaten bosgroepen en
regionale landschappen
Als partners van de provincie
realiseerden de regionale land-
schappen en bosgroepen in 2016
belangrijke natuur- en landschapsdoelen.
Beheerplan provinciaal domein d'Ursel
Samen met diverse deskundigen en de provinciale domeinbeheerders maakte DMN het beheerplan op
voor het kasteeldomein te
Hingene. Daarin vormen
natuur en cultuurhistorie
de inspiratie voor een
duurzame toekomstvisie.
LEES
Samen met regionaal landschap Kleine en Grote Nete en TPA, Kasterlee, maakte de provincie een toegankelijk publieksboek van de landschappelijke en toeristische visie op de Kempense Heuvelrug.
belangrijke mijlpalen
gerealiseerd

Via deze planmatige aanpak realiseerden we
de mijlpaal van 50% duurzame aankopen
tegen 2015 en reduceerden we onze
provinciale CO2-uitstoot reeds met 50%!
Onze knowhow werd naast die van andere
overheden en deskundigen voorgesteld op
25/10 tijdens de studiedag duurzame aankopen.
Milieuvergunning
gaat digitaal
Sinds maart 2016 kunnen alle info en bijlagen bij de vergunningsaanvragen
ook digitaal ingediend worden.
63 % van de milieuvergunningsaanvragen
Onze voertaal is en blijft digitaal. Nu reeds digitaal indienen, is een goede
Provincie deelt
kennis over nieuwe
omgevingsvergunning
Tijdens een 3-daags opleidingstraject kregen
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren meer
informatie over het milieuluik. Ook het jaarrapport van de
dienst zoomde al in op de aankomende omgevingsvergunning.
Vooruitblik op de
omgevingsvergunning
Vanaf april stond 2016 in
het teken van aanpassing
van onze processturing en
dossierbehandeling, zodat
straks bedrijven kunnen
rekenen op een efficiënte
en kwaliteitsvolle
vergunningverlening.
Internationale uitwisseling
Educatie voor Duurzame
Ontwikkeling
MOS Antwerpen en basisschool
De Wereldreiziger maken binnen
Erasmus+ werk van EDO in de schoolcultuur. We ontvingen
in oktober bezoek uit Finland, IJsland en Engeland. Gedurende
2 jaar gaan we nu actief aan de slag om een Ecoroadbook te maken.
Jongeren krijgen
meer zeggenschap
binnen MOS-werking
MOS verwelkomde op 16 februari een afvaardiging van
leerlingen en leerkrachten van 6 basis- en 6 secundaire
scholen op de nascholing leerlingenparticipatie.
Onder de vleugels van experts en door te leren
van elkaar krijgen kinderen en jongeren
voortaan meer eigenaarschap binnen
de MOS-werking.
Global Goals
In mei bogen een twintigtal educatieve
en beleidsmedewerkers zich over de
'Sustainable Development Goals’
van de Verenigde Naties
Groen is goed voor de gezondheid!
De provincie Antwerpen financiert nieuw onderzoek van de UA afdeling huisartsen-geneeskunde naar de baten van groen voor de gezondheid. De kennis
uit dit onderzoek wordt ook
geïntegreerd binnen
de huisartsen-
opleidingen.


PIH helpt
gemeenten met
het inventariseren
van risicogronden
Het PIH nam extra
deskundigen in dienst
om gemeenten uit Antwerpen en Limburg te helpen met de inventarisatie van mogelijk vervuilde risicogronden.
Met deze inventarisatie kan
de OVAM haar sanerings-
beleid aanvullen.
Het mobiel
vaccinatieteam
van PIH
PIH wordt door Vlaanderen als
mobiel vaccinatieteam
ingezet om moeilijk
bereikbare doelgroepen te vaccineren.
Kempense baby's hebben minder
cadmium in het bloed
dan vroeger
Het langlopende 3xG
onderzoek waarbij 300
kinderen vanaf de geboorte
gevolgd worden, komt met
PIH meet lood
Uit het jaarlijks bloedonderzoek van het
Steunpunt Milieu en Gezondheid
verlengd
Het vierde steunpunt
Milieu en Gezondheid
loopt van 2016 tot 2020. Ook ditmaal staat
het PIH in voor het veldwerk en zullen
600 jongeren in heel Vlaanderen
gerekruteerd worden.
Het PIH-labo
onderzoekt elk
jaar ±20.000 stalen;
hier worden >200.000
analyses op uitgevoerd.
Ruiming van de
onbevaarbare
waterlopen
Naar jaarlijkse gewoonte start de provincie met de najaarsruimingen van ca. 2.400 km waterlopen.

Controleur Simon legt op ATV uit wat dat onderhoud precies inhoudt.
Welkom
Naar aanleiding van de verdubbeling
van het aantal provinciale waterlopen en
de toegenomen werkdruk in sommige dis-
tricten, wordt de provincie voor het waterbeheer niet langer in 5 maar in 6 districten onderverdeeld.
Nieuw
vuilrooster

De provincie plaatste
een nieuw vuilrooster aan
het pompstation waar de Lekbeek
uitmondt in de Nete. Het resultaat zijn
minder opstoppingen waardoor het over-
stromingsgevaar in Duffel weer kleiner wordt.
Nieuwe Burgemeesterloop houdt
de voeten in Mol (Gompel) droog
De Burgemeesterloop stroomde regelmatig over in de tuinen van haar buren. De waterloop wordt nu buiten
de gedupeerde woonzone verlegd.
Een boring onder de spoorweg
moest onder meer dit
ambitieuze plan
waarmaken.
Laarbeek

In Zwijndrecht heeft de provincie
de bodem en oevers van de Laarbeek
duurzaam hersteld,
en haar dwarsprofiel
verbreed. Zo kan de waterloop meer water afvoeren
vanuit probleemgebied Verbrandendijk naar het pomp-
station en het overstromingsgebied aan de Burchtse Weel.
Overstromingsgebied aan Wolzakkenleibeek
Als oplossing voor de wateroverlast
in Putte is de provincie gestart
met de aanleg van
2 hectare
overstromingsgebied
aan
de Wolzakkenleibeek.

Paaseierenjacht op
Aan de wijk Het Leeg-Rietbeemden heeft de provincie samen met de gemeente Brasschaat en het wijkcomité een zone getransformeerd tot een overstroombare groenzone, waar je trouwens ook heerlijk kunt
gaan wandelen en genieten van de natuur.
Als inhuldiging organiseerden we een paaseierenzoektocht met
drankjes en hapjes.
Drastische verlegging
Risschotseloop verlost
wijk in Zoersel van
wateroverlast
De wijk Goudveld in Zoersel
kende in het verleden water-
overlast door overstroming
van de Risschotseloop.

De provincie Antwerpen
maakte een aftakking van
de waterloop om het overtollige
water om de wijk heen te leiden.
2.100
11.400
INSCHRIJVINGEN
SYSTEMEN
GEPLAATST
78.000
GEZINNEN
OVERGESTAPT
104.000
INSCHRIJVINGEN
zijn bij indiening al digitaal
voorbereiding op de omgevingsvergunning. De dossierbehandeling
en aanvulling van een onvolledig dossier gaat een stuk
efficiënter bij een digitaal dossier.
Via amfibiepoelen en inheemse
beplanting krijgt ook de natuur extra ruimte.
van de VN leidraad voor opleiding
om van de
wereld een
betere plek te
maken in 2030
Nieuw innovatief onderzoeks-
De stierkikker is een invasieve exoot die een gevaar vormt voor inheemse soorten als de groene kikker.
Provincie Antwerpen cofinanciert een proefproject om de kikker diervriendelijker te bestrijden:
de mannetjes worden gesteriliseerd
en vrijgelaten.

Het proefproject loopt
in de vallei van de
Grote Nete.
Vissen
tellen
in de
Witte
Nete
In juni is een langlopend vismonitoringsonderzoek gestart.
Verschillende partijen, waaronder de provincie Antwerpen, willen weten wat hun maatregelen betekenen voor het
lokale visbestand in de Witte Nete.
2BConnect
En voor de kleine natuurmens was er natuurlijk
animatie op (kinder)maat.
Duurzaam tuinieren is gemakkelijk, goed voor
de natuur en een leuke, gezonde tijdsbesteding
VOOR
NA
In samenspraak met lokale landbouwers werden de stuwen
vervangen door vistrappen. Zo blijft het waterpeil
geschikt voor landbouw, én wordt de Wamp
vispasseerbaar gemaakt.
Ecosysteemdiensten in de kijker
Natuurlijke ecosytemen leveren tal van diensten aan de maatschappij, denk maar aan waterber-ging, bestuiving, verbetering van luchtkwaliteit...
En beelden zeggen meer dan woorden;
daarom heeft de provincie Antwerpen
symbolen ontwikkeld voor diverse ecosysteemdiensten waaronder
bestuiving, biobrandstof, gezond-
heid, koolstofopslag, verkoeling
en voedselproductie.
Ondernemen, erfgoed, natuur en landschap gaan er hand in hand.
Landschapsdag zet de Merode in de kijker
Tijdens de Landschapsdag op 27 september leerden
140 mensen (volzet) via lezingen en excursies de
Merode kennen. Dit landschap is een prachtig
gebied op de grens van 3 provincies.
De provincie blijft investeren in trage wegen die enkel gebruikt mogen worden door niet-gemotoriseerd
verkeer. Dit jaar openden we
nieuwe

trage
wegen
in Kontich, Hove, Aartselaar,
Mortsel en
Edegem.
HET TRAGE
WEGENNETWERK
IN DE ZUIDRAND
GROEIT!
3xG toont aan
OPLOSSING GEZOCHT:
in zee per jaar is nefast voor het zeeleven en menselijke gezondheid. Samen met
Sea First Foundation
zochten 255 jongeren in het PIME oplossingen voor dit mondiale probleem.
5 miljoen ton plastiek afval
In het PIME namen
12.000 leerlingen en leerkrachten
deel aan workshops natuur
en milieu voor duurzame ontwikkeling.

Cel handhaving van het
PIH lanceert nieuw platform
voor besturen en politie
In het kader van het nieuwe zaakverdelingsreglement en de omgevingsvergunning werd een nieuwe overlegstructuur in het leven geroepen.
Het platform mikt op overleg, vormingen
en ondersteuning inzake handhaving met nauwe samenwerking met het parket.
GOEDGEKEURD
> 3/4 daarvan zijn waterstalen
Samenwerken rond milieu,
over de provincies heen

In 2016 zag het Interprovinciaal
Kenniscentrum (IPKC) het levenslicht.
Bedoeling is om elkaars acties en resultaten
te delen, te netwerken en te inspireren.

meer laten
renderen
het Landschap!
Het Departement Leefmilieu
van de Provincie Antwerpen


dat de hoeveelheid lood
in het bloed van Hobokense
kinderen niet gestegen is.
in bloed in Hoboken
PIH blijkt over het algemeen
PLASTIC SOUP
KALMTHOUTSE HEIDE
De Kalmthoutse Heide
is na
de geluidsmetingen van het PIH
officieel als stiltegebied erkend. De provincie Antwerpen wil er de natuur,
maar ook de stilte mee bewaken.
ERKEND ALS
STILTEGEBIED
aan Lekbeek
district Nete
nieuwe groenzone
aan Laarse Beek

De 5 provincies willen in de toekomst
ook meer werken aan gezamenlijke initiatieven
en projecten rond klimaat en leefomgeving.
Dankzij
beleeft TOPjaar
Symbolen voor iedereen beschikbaar!
bron: bospluspunt
de eerste resultaten naar buiten.
Het provinciebestuur
vermindert haar impact
via het ISO14001 milieu-
managementsysteem.
trekken opnieuw bijzondere vissoorten aan
Live op
Radio 2
Vlaams kraantjeswater
voldoet aan strenge
normen
In het radioprogramma
Hautekiet verdedigt het
PIH ons kraantjeswater
als gezond drinkwater dat regelmatig
gecontroleerd wordt door de provincie.

BLIKT TERUG OP EEN


2016

In de Wamp lagen een aantal stuwen die vissen verhinderden om naar
goede voedsel- en paaiplaatsen te trekken. De Wamp is een ecologisch
waardevolle waterloop waar heel wat bedreigde vissoorten huizen.

project voor de stierkikker
gezond en groen
LANDSCHAP
KLIMAAT
BIODIVERSITEIT
MILIEU
RUIMTE
VOOR WATER
Het MOS-team legde
200

schoolbezoeken
af om te werken aan een duurzame school:

EEN RECORDJAAR VOOR HET PIME EN MOS!
HET
Full transcript