Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Onze pool-expeditie

Samenvatting van de vorige keer en het vervolg
by

Jo Dijcks

on 12 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Onze pool-expeditie

Onze eigen pool-expeditie
The road to the top
Het heden
Resultaten na vorige keer
Krachteninventarisatie
team Sittard
Gefilterd resultaat
Prioriteiten (smart-doelen)
Tijdens elke overdracht bewust communiceren door:
actief luisteren
feedback geven en ontvangen
hulp vragen en aanbieden
elkaar bevragen
Iedere overdracht wordt 10 minuten ruimte gecreëerd voor reflectie gebruik makend van de tip en de top
Iedere teamvergadering wordt 5 minuten vrij gemaakt voor een evaluatie van de communicatie / reflectie binnen de overdracht

Individueel hartstikke goede medewerkers.
Maar wordt er samen aan / naar
ons doel toegewerkt?
ik wil eerst
de boel
verkennen
Kunnen ze me
nou weer niet volgen?!?!
Hee,
kalm aan
daar voren!
Ik zie
't allemaal
wel...
Verbeterpunten om de effectiviteit te versterken
Cirkel van invloed
Ruimte creëren voor reflectie tijdens overdracht (tip / top) en teamvergaderingen
Communicatie DURVEN aangaan, elkaar DURVEN bevragen, elkaar DURVEN aanspreken, kwetsbaar DURVEN opstellen
Uitgaan van goede intenties en elkaar bevragen (!) in plaats van (negatief) invullen voor de ander
werken
Benutten van elkaars kwaliteiten
Er moet sprake zijn van een "gun-factor" (gunnen van elkaars succes)
COMMUNICATIE
(bindmiddel)
Veiligheid en vertrouwen
Communicatie: actief luisteren, feedback geven en ontvangen, hulp vragen en aanbieden, elkaar (durven) bevragen
Elkaars kwaliteiten (beter)benutten, gunfactor: elkaar succes gunnen
Afspraken nakomen en verantwoordelijkheden nemen
Wat zijn de huidige krachten

wat willen wij


Welke krachten hebben wij in het verleden gebruikt
Wat zijn onze huidige krachten

Wat willen wij


Welke krachten hebben wij in het verleden gebruikt
WONEN
GEZONDHEID
we kunnen goed reke-ning houden met de gemoedstoestand van ind. collega's. Er wordt een luisterend oor gegeven wanneer iemand zich lich. of geestelijk niet goed voelt.
WERKEN
PERSOONLIJKE ZELFZORG
Iedereen is alert als het gaat om zijn of haar PB-schappen. Dit houdt in dat ieder teamlid goed op de hoogte is wat bij zijn of haar PB-schap speelt en neemt daarin wel verantwoordelijk-heid.

Wij vinden het belangrijk dat ieder individueel teamlid zijn of haar verantwoordelijk-heden neemt en de afspraken nakomtAls team zijn we er heel goed in om elkaars kwaliteiten te kunnen benoemen. Dit hebben we onlangs gedaan tijdens de vitaliteits-training aan de hand van de dierenopdracht. we geven elkaar dan ook vaak complimenten
Wij willen elkaars kwali-teiten beter benutten. Daarnaast moet er sprake zijn van een gun-factor. Dit houdt in dat we elkaar succes gunnen.LEREN
de afgelopen vitaliteits-training is het thema communicatie uitvoerig besproken. Doordat iedereen het benoemd als een belangrijke waarde blijkt dat het bij ons allemaal hoog in het vaandel staat en we allemaal gemotiveerd zijn hieraan te werken
We willen bewuster worden van de manier van communiceren. onder communiceren verstaan we o.a.: actief luisteren, elkaar feedback geven en ontvangen, hulp vragen en aanbieden en elkaar durven te bevragen

VRIJE TIJD
RELATIES
Het team staat er open voor om aan veiligheid en vertrouwen te werken.


Wij willen dat veiligheid en vertrouwen 2 kern-woorden zijn die de leidraad vormen voor een goed team. Het gevoel van veiligheid en vertrouwen maakt reflectie makkelijker.


ZINGEVING
Leidraad voor een goed team:
veiligheid
vertrouwen
Hierdoor is reflectie toegankelijker
Nakomen van af-spraken
Nemen van verant-woordelijkheden
Ieder teamlid
relaties
persoonlijke
zelfzorg
Bewustvormingsproces van de manier van communiceren
Communicatie:
actief luisteren
elkaar feedback geven
feedback ontvangen
hulp vragen
hulp aanbieden
elkaar durven te bevragen
Haagsittard
Haagsittard
Sittard-Centrum
Integratie
Integratie
Wat betekent de integratie:
Tot welk niveau ga je?
Helemaal integreren?
Op onderdelen? (ziekte etc.)
Is integratie nodig?
Kan integratie wel? (andere doelgroep / werkwijze)
Ten koste van wat?
Full transcript