Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nykyajan eettisiä kysymyksiä

No description
by

Antti Kilpijärvi

on 1 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nykyajan eettisiä kysymyksiä

Nykyajan eettisiä kysymyksiä
Maailma on absurdi
Eläimet ja ympäristö
Tiede ja tekniikka
Seksi ja seksuaalisuus
Lapset ja vanhemmat
Ekosentrismi
ja syvä ekologia
Biosentrismi
Sentientismi
Antroposentrismi
Moraalin piiriin kuuluvat ensisijaisesti
ihmiset
Luonnolla ja eläimillä on arvoa vain jos ihminen antaa sen
Luonto on
välinearvo

Moraalin laajeneva piiri
Moraalin piirin kuuluvat kaikki
tuntevat
(engl. sentient) olennot
Etiikassa ensisijaista on
kärsimyksen välttäminen
lajista riippumatta
Moraalin piiriin kuuluu
kaikki elävä
Jokainen elävä olio on arvokas, riippumatta siitä hyödyttääkö se ihmistä tai voiko se kärsiä
Elämä on
itseisarvo
Moraalin piirin kuuluu myös
eloton luonto
Eloton ja elävä luonto muodostavat yhdessä kokonaisuuden,
ekosysteemin
Etiikan tehtävä on varjella tätä kokonaisuutta
Ympäristöetiikka
Soveltavan etiikan osa-alue
Tutkii esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
Onko luonnolla oikeuksia?
Mikä on ihmisen ja luonnon suhde?
Miten eläimiä saa kohdella?
Ketä tai mitä moraalin piiriin kuuluu?

Onko eläimillä oikeuksia?
Filosofi
Peter Singerin
teos
Animal Liberation
(1975)
Teoksen keskeinen väite: syyllistymme jatkuvasti
lajisortoon eli spesismiin
Räikeimpinä esimerkkeinä eläinkokeet ja eläinten tuottaminen ruoaksi
Monilla eläimillä on samoja ominaisuuksia kuin ihmisellä, esim. kyky kärsiä, ajatella, kokea empatiaa, olla sosiaalinen…
Haaste:
Miksi ajattelemme, että eri lajiin kuuluminen oikeuttaa hyväksikäytön?

Kasvissyönnin puolesta!
Eläinten oikeus elämään
Tuotantoeläinten elinolot ja kohtelu
Eläintuotannon ympäristövaikutukset
Kasvissyönnin terveysvaikutukset

TEHTÄVÄ

1. Etsi tai keksi esimerkkejä
ylläolevista perusteluista
(Esim. IDEA II s. 163 teht. 4)

2. Etsi tai keksi vastaavat perustelut lihansyönnin puolesta

3. Arvioi kummalla kannalla on vakuuvammat argumentit
Seksi ja seksuaalisuus etiikan näkökulmasta
Millaisia normeja seksiin liittyy?
Millainen seksi on sallittua tai tuomittavaa?
Mitä seksillä tavoitellaan tai tulisi tavoitella?
Onko seksi vain yksityisasia?
Seksikumppanien itsemääräämisoikeus?
Seksikumppanien tasa-arvo?
Miten seksuaalisuus liittyy identiteettiin?
Entä hyvään elämään?

Homoseksuaalisuus
Suomessa homoseksuaalisuus oli rikos vuoteen 1971 asti

Erilaista seksuaalista suuntautumista on pidetty moraalittomana seuraavista syistä:
Luonnottomuus
Poikkeuksellisuus

Tutustu
ja
ota kantaa
oppikirjan luvussa 14 esitettyihin argumentteihin (s. 128)

Miksi seksualisuus on koettu moraalittomattomaksi?
Seksivalistus ennen ja nyt
Tutustu 1893 vuoden sukupuolivalistukseen:

https://urly.fi/OFa

Vertaa lähteen antamaa valistusta omaan kokemukseesi nykyajan seksuaalikavatuksesta?
Harrasta aikalaiskritiikkiä:

Mistä aiheista nykyvalistuksessa vaietaan tai esitetään puolueellista tietoa?
Oppis:
Luo nykyaikaiset valistusohjeet

PORNO
Perhe-etiikka
Perhe ja kasvatus kiinnostaa etiikkaa esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

Lapsen oikeudet
Vanhemman velvollisuudet
Perheen, yhteiskunnan ja kulttuurin vuorovaikutus
Erilaiset perhemuodot
Kasvatuksen keinot ja tavoite
Kuka on sopiva vanhemmaksi?

Mihin kasvastus pyrkii?
Pedagoginen paradoksi:
Kuinka yksilö pakotetaan vapaaksi kasvatuksella?
Immanuel Kant:
Kasvatuksen tavoite on tehdä kasvatettavasta
vapaa
Ei pelkkää eläimellisten vaistojen ja ulkoisen auktoriteetin seuraamista
Moraalisesti täysi-ikäistä
ihmistä ohjaa itsenäinen järjenkäyttö!
Lapsen ja vanhemman oikeudet
Lapsen oikeudet
Oikeus huolenpitoon
→ Jos vanhemmat eivät pysty toteuttamaan tätä oikeutta yhteiskunta etsii lapselle sijaisperheen

Miten kasvattaa?
Ottakaa pöytäryhmissä kantaa seuraaviin kolumneihin:

Liikkamaikan kuperkeikka:
Kilpailu opettaa, että vain vahvat pärjäävät – Maailma kaipaa vähemmän empatiaa ja enemmän vaativaa rakkautta
https://urly.fi/V2V

Vastine lukijalta:
Empatiaa tarvitaan maailman ymmärtämisessä – historialla on opetuksensa siitä, mitä seuraa, kun toiset ihmiset nähdään alempina
https://urly.fi/V2W

Oppis:
Kirjoita oma vastine toiseen tai molempiin kolumneihin
Mikä on hyvä peruste vanhemmuudelle?
1. Kyky hankkia biologisia lapsia.

2. Kyky tarjota lapselle riittävästi huolenpitoa ja rakkautta
Vanhemman oikeudet
Oikeus päättää lapsen uskontokunnasta, harrastuksista ja kasvatuksesta
ks. IDEA s. 137 ajatuskoe Terosta ja Iisasta
Voiko vanhempi käyttää oikeuksiaan väärin?
Missä vaiheessa yhteiskunnan tai muiden ihmisten tulee puuttua väärinkäyttöön?
Tiedonpuu
Tiedonpuussa asuu kyy.
Joka sitä lähestyy,
ikuisesti onneton
epäilyksen uhri on.
Autuas, ken omin päin
elää, kuolee lailla täin!

- Lauri Viita:
Betonimylläri,
1961

Tieto, epäily ja tiede on esitetty monissa myyteissä hyvin ikävässä valossa: Paratiisin kyy, Frankenstein, Terminator...
Kuitenkin tiede ja siihen perustuva tekniikka on parantanut elämänlaatua suunnattomasti

Uhkakuvia
Tekniikan kehitykseen liittyviä uhkakuvia
Ympäristöongelmat
Ihmisten vieraantuminen luonnosta ja toisistaan
Valvonnan kehittyminen
Aseteknologian kehittyminen ja ydinaseet
Supertekoälyn uhkaTekniikka muuttaa elämäntapaa
Katso musiikkivideo
Toby:
Are you lost in the World like me?

Pohtikaa pöytäryhmässä seuraavia kysymyksiä:
Mitä ongelmia videolla esiintyi?
Arvioikaa kuinka vakavia ongelmat ovat
Huom. sekä oma näkökulma että yleisempi elämäntapa
Edessä loistava tulevaisuus
Haasta itsesi olemaan positiivinen!
Millaisen maailman haluat jättää perinnöksi?
Mitkä nykyajan ilmiöt tukevat unelmaasi?
Etsi muutama positiivinen tieteeseen, ympäristöön tai tulevaisuuteen liittyvä uutinen, unelmasi tueksi

Syvennä osaamistasi
Postmoderni elämä
Tekniikka ja tulevaisuus
Aikalaiskritiikki
Kenellä on oikeus vanhemmuuteen?
Millä perusteilla samaa sukupuolta olevien oikeutta avioliittoon on rajattu?
(syvennä oppikirja s. 130-132)

Avioliiton tarkoitus on perheen perustaminen
Uskonnot kieltävät samaa sukupuolta olevien avioliiton
Samaa sukupuolta olevien avioliiton laillistaminen johtaa myös moniavioisuuden ja vääristyneen seksuaalisuuden hyväksymiseen

Selvitä perusteiden taustaa ja ota kantaa
Mikä on pornoa?
Pornon määritelmästä
Yläkategoria:
eroottinen esitys
Tuotannollinen:
valmistettu kiihottamaan
Funktionaalinen:
käytetään kiihottamaan

Medioiden ja saatavuuden kirjo:
kuva, video, ääni, teksti, internet, tv, dvd, lehti, pornokauppa, esitys, klubi, bordelli, live-show, virtuaaliseksi, pelit, chatit, interaktiiviset esitykset

Eroottiset aiheet läpäisevät kuvailmaisun koko historian
c. Tommi Paalanen
Ennen toimivaa ehkäisyä, seksi ja lapsen saaminen oli hyvin vaarallista
Neitsyyttä arvostettiin, koska muuten isyydestä ei ollut varmuutta
Asenne: seksi on vain lisääntymistä varten
Uusplatonismi ja kristinusko:
Ruumis on sielun vankila
Henki on lihaa tärkeämpää
Maallinen vs. tuonpuoleinen
Kaikki nautinto on moraalisesti arveluttavaa
Seksuaalisuuden vähemmistöjen sorto
Miksi seksuaalisuus on tärkeää?
Huom. kirjo on laaja ja sisältää paljon henkilökohtaisia eroja!

Seksi on...
nautinto
tärkeä osa parisuhdetta
mm. hellyys, jakaminen, ymmärtäminen ja kunnioittaminen
mahdollisuus hankkia perhe
osa omaa identiteettiä

Olennaista on ymmärtää ja kunnioittaa
seksuaalioikeuksia
Syvennä osaamistasi
Miten pornoon suhtaudutaan?
Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta pornografiaan:
https://urly.fi/UV0

Tutustu lähteeseen
Miten suhtautuminen pornoon on muuttunut vuosien aikana?
Miten pornoon suhtaudutaan nykyään?

Keskustelkaa
Miksi näin yleisestä asiasta on niin vaikeaa puhua?
Mitä haittaa julkisen keskustelun puutteesta on?
Liittyykö pornon käyttöön mielestänne ongelmia?

Mitä eettisiä ongelmia pornoon liittyy?
1. Tuotannon taso
epämääräiset sopimukset, perääntymisen vaikeus, ajautuminen alalle, riistotuotanto (esim. kehitysmaissa)

2. Kuvan taso
piiloviestintä voi sisältää arvoja, jotka eivät ole hyväksyttäviä

3.Katsojan taso
päätyminen vääriin käsiin, katsomaan pakottaminen, väärinkäyttö, kulttuurierot (Ope: vaikeneminen ja häpeä)

Huom. Miltei kaikki pornon haitat johtuvat väärinkäytöstä
c. Tommi Paalanen

Myyttejä
Kukaan ei esiinny pornossa vapaaehtoisesti
Porno antaa väärän kuvan seksistä
Porno on väkivaltaista
Porno esineellistää ja/tai alentaa
Porno tuottaa häiriökäyttäytymistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa
Porno on aina haitallista yksilölle (esim. haittaa nuoren kehitystä)
Porno on haitallista yhteiskunnalle
Yhteiskunta (yli)seksualisoituu pornon takia

c. Tommi Paalanen

Myyttien murtamisesta
Seksuaalirikokset eivät ole lisääntyneet pornon lisääntyessä, trendi on pikemmin päinvastainen. Pornon käytön vahingollisuudesta yksilöille tai yhteisöille ei ole tieteellistä näyttöä. (Milton Diamond)

Pornon aktiivinen käyttö korreloi aktiivisen seksielämän ja seksimyönteisen asenteen kanssa. Pornon vastustaminen korreloi seksin vähäisen merkityksen tai seksuaalikielteisyyden kanssa. (Osmo Kontula, Alan Soble)

Pornonvastustus on useimmiten ideologisesti värittynyttä (uskonnollisuus, radikaalifeminismi). (Alan Soble)

Pornon vaikutukset kulttuuriin ovat monimutkaisia, suoria yhdysviivoja ei voi vetää. (Susanna Paasonen, Linda Williams)

c. Tommi Paalanen
Pornon hyviä puolia
Tuottaa nautintoa ja kiihottaa
Helpottaa paineita, rentouttaa
Lisää seksitapojen monipuolisuutta
Lisää seksuaalista suvaitsevaisuutta
Mahdollistaa omien mieltymysten tutkimisen ja löytämisen
Mahdollistaa fantasioiden elävöittämisen (myös kiellettyjen)

Ope: parhaimmillaan porno voi toimia valistuksena ja kasvatuksena

c. Tommi Paalanen
Oppis
Pohdi miten tieteen ja tekniikan kehitys on muuttanut elämäntapaa
Arvioi tämän muutoksen hyviä ja huonoja puolia
Voit käyttää aineistona ja inspiraation lähteenä viereitä Docventures aineistoa
Full transcript