Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Дохиур

No description
by

Bondgor Bandgar

on 14 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Дохиур

Дохиур нь Латинаар “Нарийн утас” гэсэн утгатай ба шилбэ, тоосовч, холбоос гэсэн гурван хэсгээс тогтох цэцгийн нөхөн үржихүйн эр бэлгийн цогц юм. Мөн "Андроцей" гэх ба энэ нь грекээр aner-эр oikos-гэр гэсэн утга юм.Мөн дохиур нь нэг ёсны дүрс хувирсан найлзуур билээ.
Дохиур гэж юу вэ?
^^ Дохиур ^^

Цэцгийн суудалтай холбогдох нарийн утсан биеийг дохиурын
шилбэ
, түүний үзүүр дэх уут маягийн биеийг
тоосовч
гэнэ. Тоосовч нь хоёр хэсгээс тогтох бөгөөд тэдгээрийг хооронд нь холбогч шилбэний үргэлжлэл хэсгийг
холбоос
гэнэ.Тоосовчийн хоёр хэсэг тус бүр дотроо хоёр үүртэй, үүрийн дотор дохиурын
тоос
боловсорч бүрэлдэнэ.
Тоосовч олон давхар ханаар тоосны үүрээс тусгаарлагдсан, гадна талаасаа кутикул сайн хөгжсөн жижиг хавтгай эсүүдтэй эпидермсээр бүрхэгдсэн байдаг.
Тоосовч гэж юу вэ?
Тоос нь ургамлын үрийн эр гаметофит юм. Хальсгүй үрт (gymnosperm) болон бүрхүүл үрт (angiosperm) нь тоосыг үүсгэдэг. Хальсгүй үрт тоос нь microsporangiate cone-д үүсдэг, харин бүрхүүл үрт тоос нь тоосны үүтанцарт үүснэ. Тоосонцрын үр нь нэг ба хэд хэдэн эсээс тогтоно. Мөн тоосонцрын үрийн хана нь 2 давхраанаас тогтдог: экзин (гадна давхраа) exine, интин (дотоод) intine. Экзин нь жигд эсвэл өргөс, талст, нүх, сувагтай байж болох юм.
Тоос гэж юу вэ?
Цэцгийн эр бэлгийн эс буюу тоос дохиурын тоосовчинд үүсэж хөгждөг.Дохиур анх үүсэж байх үедээ цэцгийн суудал дээр жижиг товгор зүйл байгаад түүнээс тоосовч түрүүлж бий болоод дараа нь шилбэ гарна. Анх тоосовч үүсэх үед товгор нь гадна талаараа нэг үе эс бүхий эпидермисийн бүрхүүлээр хучигдсан адилхан хэмжээний олон тооны эсүүдээс тогтсон байдаг.

Тоосны үүсэл хөгжил микроспорогенез
Тоосовч нь: - эпидерм ширхэг -фиброзон давхраа
-дунд давхраа мезодерм
-тэжээллэг тапетум давхраа
-тоос микроспор гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүтнэ. Тоосовчны хананд гадна талаар нэг эгнээ эсүүдээс тогтсон бүрхүүл эд эпидерм хучиж байрлана. Түүний дотуур ширхэгт давхраа орших бөгөөд тэрээр хамгаалах үүрэгтэй.
Эпидермисийн доод талд энд тэнд тэгш бус зузаарсан хана бүхий дөрвөлжин хэлбэртэй шахалдсан эсээс тогтсон
фиброзын давхраа
үүсдэг. Хатахдаа их агшдаг тул тоосовч хагарч тоос тараах явдалд нөлөөлөх боловч тоосовчийг бараг эргэн тойрон хүрээлэн орших үүрүүдийн бие биерүүгээ харсан хананд байдаггүй.
Фиброзын давхрааны дотуур сунасан, үхсэн тогтсон үе байдаг нь доод талдаа орших
тапетумын давхраа
-с үүсэн гарчээ. Тапетумын давхрааны том эсүүд тоос үүсэхэд эвдрэн түүний сийвэн тоосны шим тэжээл болдог.

Дохиурын бүтэц
C- Холбоос
А - Тоосовч
F -Шилбэ
Электрон микроскопоор харвал
Дохиур нь тухайн цэцэг хийгээд амьдрах орчноосоо шалтгаалан ялгаатай хэлбэр дүрстэй болон өөр өөрөөр нээгддэг байх жишээтэй
Full transcript