Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

EPS2016 - wzór

No description
by

Dawid Knara

on 27 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EPS2016 - wzór

FAQ
Prawa i obowiązki
0
+
-
=
9
8
7
1
2
3
4
5
6
c
A teraz savoir vivre :)
That's all folks!
Ja, student!
Szkoła, a uczelnia
Co teraz
Obowiązki
Prawa
Ochrona własności intelektualnej
Systemy antyplagiatowe
Akty prawne
Gdzie szukać?
Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta
Nie tylko nauka!
Organizacja studiów
Zajęcia
Koła naukowe
Organizacje studenckie
Nie zmarnujcie studiów
Pomoc dla studenta
Oceny i zaliczenia
S.E.S.J.A.
Status studenta
Studia
Rok Akademicki
Formy zajęć
Nieobecności
Plan studiów
Krajowe Ramy Kwalifikacji
i Programy Kształcenia
Egzamin
dyplomowy
Absolutorium
Etap Studiów
Egzamin
Zaliczenie
Kolokwium
Najważniejsze informacje:
Stypendium Rektora
Dochód nie może przekraczać 1043,90 zł netto
Stypendium Socjalne
Dom studenta

Zapomoga
Jest to jednorazowa pomoc materialna przyznawana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejciowej trudnej sytuacji materialnej.
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie Zdrowotne
Warto pamiętać, że do 26 roku życia jesteśmy "podpięci" pod ubezpieczenie rodziców i płacić za leczenie nie musimy.
NNW
Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na studiach, jest to fakultatywna forma zabezpieczenia, która jest bardzo korzystna dla studentów

Sekretariat / Dziekanat / Rektorat
Umowa Student - Uczelnia
Samorząd
Punkty ECTS
Wpisy warunkowe
Egzamin komisyjny
Legitymacja
prawastudenta.edu.pl
Kredyt Studencki
Starosta
Opiekun roku
Urlop dziekański*
Ocena procesu dydaktycznego;
Student jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów.
Ukończenie studiów
Wznowienie
Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym
Regulamin studiów
Szczegółowe zasady studiowania dla poszczególnych jednostek
Kodeks Postępowania Administracyjnego


Pamiętajcie o potwierdzeniu przyjęcia dokumentów/podania zwłaszcza w sytuacjach wrażliwych takich jak np. przywrócenie terminu egzaminu, czy wniosku o przyznanie stypendium
Kiedy decyzja administracyjna?
Droga odwoławcza
dknara@psrp.org.pl
www.psrp.org.pl
>>/10/2016
Student na zasadach ogólnych może ubiegać się o to stypendium najwcześniej na drugim roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, ale....
Przyznawane na wniosek studenta;
Do 10% studentów;
Średnia + Naukowe/Sportowe/Artystyczne;
Wyłącznie na jednym kierunku studiów;
Możliwy dodatek mieszkaniowy
Max 2 zapomogi na rok akademicki.
Jeżeli z jakiegoś powodu rodzice nie opłacają składek również za nas, mamy prawo ubiegać się o ubezpieczenie opłacane przez Uczelnię.
Prócz odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki (NNW) możesz otrzymać pakiet zniżek w lokalach gastronomicznych, księgarniach, pubach etc. Najpopularniejsze ubezpieczenia studenckie to Karta ISIC, Karta Euro 26, Karta IYTC
Niektóre kierunki studiów wymagają ubezpieczenia NNW w związku z zajęciami o wysokim współczynniku ryzyka
Student jest obowiązany w szczególności do:

Uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów;
Składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów;
Przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni.
Indywidualny tok studiów i program studiów;
Mobilność;
Pomoc Materialna;

Zniżki;
Przyjęcie na studia

Urlop
Skreślenia z listy studentów
Stypendia
Miejsce w domu studenta
Pytajcie!
Miejsce
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS!
Miejsce dla WAS!
Miejsce dla WAS!
... istnieje też stypendium dla studentów I roku :)
ZMIANA!
Ściąganie
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Komisja dyscyplinarna
Sąd koleżeński
Czytelnia czynna całą dobę
Czytaj, gdzie chcesz i jak chcesz!
Z każdego miejsca i na każdym urządzeniu
Szanowny Panie/Pani + tytuł... i przecinek ,
Pozdrawiam - rzadko
E-mail
Witam
Odpowiedni strój
Rozmowy na wykładzie
Jedzenie na zajęciach
Wycisz telefon
Nie spóźniaj się
*
Na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, weterynarii ostatni egzamin wymagany planem studiów
Uczelnia może ustalić inny próg, lecz nie większy niż powyżej wskazany
Inne Stypednia
Przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oraz inne podmioty
Warto sprawdzić
* urlop dziekański to coś innego niż urlop zdrowotny
mgr Justyna Rokita
www.helpdesk.psrp.org.pl

Rzecznik
Praw Studenta
Dawid Knara
Ocena zajęć
Miejsce dla Was
wypłacany co miesiąc w ratach
400
,
600
,
800
lub
1000
zł, udzialny na nie dłużej niż okres studiów
Tel. 22-100-62-94
preferencyjne warunki - dopłaty z budżetu Państwa
okres spłaty - dwuktorność okresu pobierania, można odroczyć spłatę max o 2 lata po ukończonych studiach
http://kredytstudencki.edu.pl/ oraz http://prawastudenta.edu.pl
ZMIANY WYWALCZONE PRZEZ PARLAMENT STUDENTÓW RP
Full transcript