Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lesedidaktikk

No description
by

Elin Stromman

on 2 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lesedidaktikk

Historikk
Hvordan kan vi vurdere lesing?
Den videre leseopplæringa
Historikk
Lesestrategier
Den gode leselærer
Vurdering
Leseprøver
Konkrete øvelser
Før 1960: lesing knytta til intelligens.
Avkoding
. Lite vekt på leseopplæring etter begynneropplæringa.
1970-t.: begrepet "studieteknikk" inn.
Teknikker
. Lesing på ulike måter (referat, notere, skumlesing...), men fortsatt løsrevne øvelser som ikke var knytta til øvrig undervisning.
1980-t.: fokus på lesing som kognitiv prosess.
Forståelse
. Lesekompetanse handler om å aktivisere tidligere kunnskap.

Durkin (1979) fant at elever fikk lite opplæring i leseforståelse, men ble satt til å løse oppgaver som igjen ble kontrollert. Lite rom for refleksjon og tolkning, og trykk på å lære fakta og komme gjennom pensum. Oppl.i lesestrategier!
Fagfelt:
kognitiv psykologi og skjemateori
: kunnskap om teksters strukturer og innholdselementer vil lette forståelsen.
Metakognisjon
: evnen til å overvåke og reflektere over egen lesing og læring.
Resepsjonsteori
: mening oppstår i interaksjon mellom tekst og leser, og vil påvirkes av leserens tidligere kunnskap og erfaringer. (Roe:75-76)
Resiprok modell (flere skaper mening sammen)
elevene blir utfordret til å delta aktivt i dialog omkring det de leser og involvere seg i medelevenes tanker/lesning.
Samtale, stille spørsmål til tekst, svare
. Gruppearbeid. Tilbaketrukket lærer.
Transaksjonell modell (samhandl. mellom lærer og elever)
læreren har ansvar for å involvere seg i elevenes leseprosess og offensivt utfordre dem til å tenke over det de leser. Tydelig lærerrolle,
instruksjon, veiledning og vurdering.
konstruktivistisk
læringssyn
Vygotsky og Bruner
Hva kjennetegner den gode leselærer?
Lesestrategier: en rekke aktiviteter som sammen er til hjelp for å fremme leseforståelse. (Roe:87) Noen strategier brukes FØR lesning, andre UNDERVEIS i leseprosessen og noen ETTER lesing.
Strategier brukes ikke en av gangen; gode lesere
bruker en rekke strategier fleksibelt og automatisk
underveis i leseprosessen.
forberede lesingen
foregripe
visualisere og organisere
overvåke (V, -, +, ?)
stille spørsmål
trekke slutninger, oppklare
lese selektivt
skille ut viktig informasjon
fokusere på språk/begreper
fokusere på tekststruktur (fagtekst og skjønnlitt.)
vurdere og
oppsummere
begrep + definisjon
Målet med vurdering av lesing:
at elevene skal utvikle seg som lesere,
at de skal bli i stand til å vurdere sin egen lesekompetanse, og
at de skal lære å reflektere over egen utvikling og læring
Spørsmål til tekst
finne informasjon
tolke og reflektere
gi sp.mål på forhånd
Prestasjonsvurdering
vurderingsskjema som beskriver måloppnåelse på ulike nivåer
Å lese tabeller/diagram: "under utvikling" - "oppnådd" -"eksemplarisk"
mens de leser
se hvordan de angriper teksten
observasjon av samtale
stille spørsmål
notere underveis
Metakogninsjon
kartlegge elevenes bruk av lesestratgier
"Hva gjør du hvis du leser noe du ikke forstår?", "Hvordan går du fram når du møter et ord i teksten du ikke forstår?"
Til dette brukes gjerne
spørreskjema
eller
logg
, som blir utgangspunkt for samtale
høytlesing
mest vanlig for de yngste elevene
kan vise ordavkoding, lesehastighet, flyt
(cc) image by nuonsolarteam on Flickr
Elevene vurderer seg selv
Hadde du en god leseperiode i dag?
Greide du å konsentrere deg? Var det noen ord eller begreper du ikke forsto?
Klarte du å finne ut hva de betydde?
Slike sp.mål vil elevene huske, og ta med seg videre
HOLDNINGER til lesing (PISA)
observasjon
Fullfør fortellingen:
Så snur jeg meg rundt, spinner på venstre tåball og strekker høyre vrist, ballen spretter så vidt i bakken før læret bretter seg rundt foten min og ballen skyter fart. Jeg kan spille fotball. Jeg vet hvor og hvordan ballen skal behandles for å gå dit jeg vil den skal gå, og nå klemmer jeg til. Kjenner ballens tyngde forplanter seg opp gjennom leggen og låret, og med den følelsen vet man at det er et klokkeklart treff. Venstre arm strekkes ut for å holde balansen, alt er kalkulert, jeg vet hva jeg vil og hvor ballen skal gå, og ballen suser, i tretti centimeters høyde, rett som en strek, og mengden rundt meg trekker pusten, den sanser noe, (…)
Den sanser noe,
Og du kjenner forventningen, det er som om du skjønner at noe skal hende, som om du vet hva som vil skje, og derfor, nettopp derfor, snur du deg mot meg, og i et ørlite sekund kan jeg se hvordan pupillene dine utvider seg, hvordan den sorte og hvite ballen reflekteres i øynene dine og blir større og større.
Hodet ditt rykkes bakover av treffen og kroppen følger etter, du blir kastet rundt og lander på ryggen. Idet bakhodet ditt treffer asfalten, ser jeg en blodsprut som slår opp fra neseroten din, som kastes til værs og skitner til ansiktet og klærne dine, som kleber seg sammen med snørr og tårer og skitt, mørkebrunt og rødt. Glinsende rødt. Og gjennom massens unisone jubelbrøl kan jeg høre en dyp og langtrukken jamring.
Så snur jeg meg rundt igjen.
Lesemappe
- Aktuelle mål i lesing fra læreplanen
- Elevens eget mål for leseutvikling
- Leselogger
- Lyd- eller video-opptak av lesing
- Kartleggingsprøver i lesing
- Lesekort (antall + titler)
- Liste over favorittbøker
- Notater fra samtale med lærer(e) om lesing
- Oversikter over de lesestrategiene som eleven bruker
- Korte referater fra samtaler med foreldre og elev
Leseprøver
Diagnostiske prøver (avdekke lesevansker) Carlsten
Udirs obligatoriske kartleggingsprøver (1., 2. og
3.trinn
+
vg1
, fra 2010/2011)
Nasjonale prøver (5. og 8.trinn)
PIRLS (fra 2001, gjentas hvert 5.år, 4.trinn) 500
PISA (fra 2000 i lesing, 10.trinn. Hovedvekt på den funksjonelle og kritisk reflekterende lesekompetanse + lesing på Internett fra 2009.) Forbedring fra 2006!
PISA: har også med vurdering av motivasjon og holdninger til lesing.
Spørreskjema
.
OPPGAVE


http://manifestanalyse.no/-/bulletin/show/726938_testing-testing?ref=mst
LUS (LeseUtviklingsSkjema) er et kartleggingsverktøy som brukes til vurdering av leseferdigheter og leseutvikling. Verktøyet er utviklet i Sverige, basert på forsking og erfaringer fra klasserommet om hvordan barn lærer å lese. LUS brukes av mange grunnskoler i Sør-Trøndelag. Bibliotekene i fylket opplever at det refereres til LUS når foreldre, lærere og elever skal låne bøker.
Verktøyet kan nyttes til å plassere alle lesere, uavhengig av alder, inn på et ferdighetstrinn, pedagogisk kalt utviklingstrinn. LUS-skjemaet er delt i 19 progressive trinn, der trinn 18 er delt i tre nivåer.
Økt fokus på bokstavene når de leser.
- Lyderer ord der de normalt skulle kunne lese ordbildet.
- Leser med hensikt langsomt og nøyaktig.
- Kan så mange bokstaver og lyder at han/hun kan lyderer mange vanskelige ord.
- Tekster eleven velger å lese må inngå i en kjent sammenheng, men behøver ikke å være kjent tekst.
- Overgeneraliserer lyderingen. Trenger påminnelse om at de kan ordet.
- Leser enkle tekster på egenhånd også ukjent tekst
Hva handler denne teksten om?
Hva vet jeg om emnet fra før?
Hva får jeg vite når jeg leser?
Hvilke begreper forstår jeg ikke?
Hvordan skal jeg huske på det jeg leser?
Hvordan skal jeg lære det?
I dag: lesing i alle fag
lesing og begrepsforståelse
lesing og motivasjon
veiledet lesing ("scaffolding")
Roe, s.81
Metakognisjon
- å overvåke sin
egen leseprosess
Full transcript