Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kasaysayan ng Wikang Pambansa

Fil11-Ms. Alma Catacutan / 2ndTrim SY 2012-2013/
by

Patricia Schroth

on 31 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kasaysayan ng Wikang Pambansa

Kasaysayan ng Pag-unlad ng Wikang Pambansa Ang Wikang Pambansa sa Saligang Batas 1987 1973 Artikulo XV Seksyon 3.1 : Ang Saligang-Batas na ito ay
dapat ipahayag na opisyal sa English at
sa Pilipino, at isalin sa bawat diyalektong
sinasalita ng mahigit sa limampung libong
taong-bayan, at sa Kastila at Arabic. S
Sakaling may hidwaan, ang tekstong English
ang mananaig. Seksyon 3.2 : Ang Pambansang Asamblea ay dapat gumawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at pormal na adopsiyon ng panlahat na wikang pambansa na makikilalang Filipino. Seksyon 3.3 : Hangga't walang ibang itinatadhana
ang batas, English at Pilipino ang dapat na
mga wikang opisyal. Artikulo IV SEKSYON 6. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika.

Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang Pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. SEKSYON 8. Ang Konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing
wikang panrehyon, Arabic, at Kastila. SEK. 3.1 Ang Saligang-Batas na ito ay dapat ipahayag na opisyal sa English at sa Pilipino, at isalin sa bawat diyalektong sinasalita ng mahigit sa limampung libong taong-bayan, at sa Kastila at Arabic. Sakaling may hidwaan, ang tekstong English ang mananaig. (2) Ang Pambansang Asamblea ay dapat gumawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at pormal na adopsiyon ng panlahat na wikang pambansa na makikilalang Filipino. (3) Hangga't walang ibang
itinatadhana ang batas,English at Pilipino ang dapat na mga wikang opisyal. Ang Kalikasan ng Wikang Pambansa Nobyembre 9
Bunga ng ginawang pag-aaral sa
Komonwelt Blg. 184, ang Surian ngWikang Pambansa
ay nagpatibay ng isang resolusyon ay siyang halos nakakatugon sa mga hinihingi ng batas ng Komonwelt. Kaya,dineklara ng presidente ng Pilipinas na iyon na ang wikang pambansa. 1937 1959 1996 Disyembre 30
Pormal na inideklara ni Pang. Quezon na ang Tagalog ay ang wikang pambansa ng Pilipinas. Ito ay ayon sa pagalin-sunod sa Komonwelt Blg. 184 Agosto 13
Pinalabas ni kalihimJose E. Romero ng kagarawan ng Edukasyon ang kautusang Pangkagawarang Blg. 7,na nagsasaad na kailanman tutukuyin ang wikang pambansa, ang salitang PILIPINO ang siyang gagamitin. Commonwealth Act No. 184
AN ACT TO ESTABLISH A NATIONAL
LANGUAGE INSTITUTE AND DEFINE
ITS POWERS AND DUTIES. Pormal na Deskripsyon ng Filipinong Bilang Isang Wikang Pambansa
Ang Filipino ay katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo, katulad pa ng iba pang wikang buhay, ang Pilipino ay dumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan sa panghihiram ng mga wika sa Pilipinas at mga di-katutubong wika at ebolusyon ng iba't ibang barayti ng wika para sa iba't ibang saligang sosyal at para sa mga paksa ng talakayan at eskolaring pagpapahayag. Ang S.W.P.
Hanggang
sa
K.W.P. Nobyembre 1936
Lumikha ng isang Surian ng Wikang Pambansa at itinakda ang mga kapangyarihan at tungkulin nito. Marso 1971
Pagpapanauli ng Suiran ng Wikang Pambansa at nililiwanag ang kanyang mga kapangyarihan at tungkulin. 1987
Dapat magtatag ang Kongreso ng isang Komisyon ng Wikang Pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Filipino at iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili Komisyon ng Wikang Filipino / K.W.P. ika-7 ng Hunyo 1940
Itinadhana na bukod pa sa wikang pambansa ay magiging isa na sa mga wikang opisyal ng Pilipinas simula Hulyo 4, 1990 Agosto 6, 1968
Isinaad na lahat ng sangay ng pamahalaan ay gagamitin ang wikang pambansa ang wikang Pilipino hangga't maaari sa Linggo ng Wikang Pambansa at pagkaraan nito, sa lahat ng opisyal na komunikasyon at transaksyon sa pamahalaan. 1988
Lumagda si Pang. Corazon Aquino ng isang kasulatang kung saan ang lahat ng departamento ng kawanihan, tanggapan, ahensya at kaparaanan ng pamahalaan na gumawa ng mga kinakailangang hakbang para sa paggamit ng wikang Filipino sa mga opisyal na transaksyon, komunikasyon at transaksyon Setyembre 1989
Pinalabas ni Kalihim Lourdes R. Quisumbing ng Edukasyon, kultura at palakasan ang kautusang pangkagawaran Blg. 84 na nag-aatas sa lahat ng opisyal ng Dep Ed na isakatuparan ang kautusang tagapagganap blg. 355 na nag-uutos na gamitin ang Filipino sa lahat ng komunikasyon at transaksyon ng pamahalaan. Ang Wikang Opisyal 1987
Uko l sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay FILIPINO at hangga't walang ibang itinadhana ang batas, Ingles ang opisyal ng wika. Abril 12,1940
Pinalabas ng kalihimJorge Bocobo ng Pagtuturong pambayanan angisang kautusang pangkagarawan:ito’y ang sundan ang isang sirkularng Patnugot ng edukasyonCaledonioSalvador.Ang pagturo ng Wikang pambansa ay sinimulan muna sa mataas at paaralang normal. Abril 1, 1940
Ipinalabas ang Kautusang Tagapagpaganap na nagtadhana ng paglilimbag ng isang balarila at isang diksyunaryo sa Wikang Pambansa. Ipinahayag pa ring ituturo ang wikang pambansa sa mga paaralan sa buong Pilipinas na nagsimula noong Hunyo 19, 1940. Hunyo 19, 1974
Nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel ng
Kagawaran ng Edukasyon
at Kultura ang Kautusang Pangkagawaran
Blg.25 para sa pagpapatupad ng edukasyong
bilingwal sa lahat ng kolehiyo at pamantasan. 1987
Ang Filipino ay gagamiting wikang panturo sa lahat ng antas sa mga paaralan kaalinsabay ng Ingles na itinakda sa patakarang edukasyong bilinggwal. Hunyo 19, 1978
Nilagdaan ni Kalihim Juan L. Manuel ngEdukasyon at Kultura and Kautusang Pangkagawaran Blg.25 na nagtatadhana ng mga panuntunan sapagpapatupad ng patakarang edukasyong bilinggwal samga paaralan na magsisimula sa taong aralan 1974-1975. Ang kautusang ito ay alinsunod sa mga tadhana ngSaligang-Batas ng 1972. 1996 CHED Memorandum Order No. 59
Siyam (9) na yunit sa Filipino
1. Fil 1 (Sining ng Pakikipagtalastasan)
2. Fil 2 Pagbasa at Pagsulat sa Iba't Ibang Disiplina
3. Fil 3 (Retorika) Ang Wikang Pambansa Sa Edukasyon Ang Ortograpiya 1987 2006 2001 Kautusang Pangkagawaran blg. 81 (1987)
Nagtatakda ng bagong alpabeto bilang patnubay sa
pagbabaybay ng wikang Filipino. Tungo sa mabilis na istandardisyon at intelekwisyon ng Wikang Filipino, ipinalabas ng Komisyon sa Wikang Filipino ang 2001
Revisyon ng Ortograpiyang Filipino at Patnubay sa Isapeling ng Wikang Filipino Sa okasyon ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika, ipinabigay ng KWP ang pagsuspende sa 2001 Revisyon ng Ortograpiyang Pilipino at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino at samantalang gumawa ng pananaliksik sa pag-aaral , konsultasyon at hangga't walang nababalangkas na mga bagong tuntunin sa pagbabaybay, magsisilbing tutunin ang patnubay sa ispeling ng wikang Filipino ng taong 1987.
Full transcript