Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samoocena

No description
by

Alicja Gniewek

on 23 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samoocena

Samoocena
Autoweryfikacja (Swann, 1983)
Stabilność Ja -> spójność i ciągłość -> organizacja doświadczenia, przewidywalność i kontrola -> przewidywalność własnych zachowań -> stabilizacja relacji

Cel autoweryfikacji
: wzmocnienie poczucia psychologicznej spójności (epistemiczny) i/lub zapewnienie, że interakcje postępuja gładko (pragmatyczny)
Autowaloryzacja
Samopoznanie (Trope, 1975)
Poszukiwanie diagnostycznych, dokładnych informacji o sobie, niezależnie od znaku i niezależnie od tego czy potwierdzaja czy podważaja własny obraz siebie

Poszukiwanie pewności

Samoocena
Samoocena jako cecha:
długotrwały, chroniczny i charakterystyczny poziom, różnicujacy ludzi
Samoocena globalna <-> samoocena szczegółowych aspektów Ja
Skala Samooceny Rosenberga 1965
Pozytywne efekty, pozytywne cechy....?
(Baumeister i in. 1996) - agresja jako efekt zagrożonego wysokiego mniemania o sobie.
Wysoka vs. neutralna
Pozytywnie koreluje z satysfakcją z życia (Myers i Diener, 1995), pozytywnym afektem (Brockner, 1984)
Negatywnie koreluje z depresją (Tennen, 1987), bezradnością (Crocker i in, 1994)
Afekt jako przyczyna i skutek samoocenyOcena samego siebie, ewaluatywna reakcja - poznawcza i afektywna

Pewność i spójność samowiedzy a samoocena
Koncepcja spójności Ja (Campbell, 1990)
Wyższa samoocena współwystępuje z:
większą pewnością i skrajnością w poglądach na swój temat
większą stabilnością w poglądach na swój temat na przestrzeni czasu
dużą spójnością pomiędzy ogólnymi przekonaniami na swój temat, a przekonaniami dotyczącymi danej sytuacji
większą wewnętrzną spójnością w sposobie mówienia o sobie/prezentowania się.

aprobata innych
wyglad
miłość Boga
przyjaciele i rodzina
samodzielność
tożsamość społeczna
kompetencja
zaleta
władza
Samoocena ukryta
"
Introspektywnie niezidentyfikowany lub błędnie zidentyfikowany efekt postawy wobec siebie na ocenę obiektów związanych i oddzielonych od Ja
" Greenwald Banaji, 1995.
Dowody
: efekt posiadania, Feys, 1991, efekt grupy minimalnej, Tajfel i Turner 1986, efekt miłości do własnych liter, Nuttin 1985).
Metoda?
Torowanie symboli ja – czas reakcji na pozytywnie/negatywnie kojarzone słowa (częściowe rezultaty, Fazio, 1983)

Samoocena jako stan:
Bieżacy stan, myślenie o sobie tu i teraz, duże wahania, zmienna sytuacyjnie
Założenie podstawowe: jednostka jest motywowana do osiagania, podtrzymywania i wzmacniania swojej samooceny
Regulacja samooceny:
autowaloryzacją
autoweryfikacją
samopoznaniem-samonaprawą
Self-zoo (Tesser, Martin, Cornell 1996)
Porównania społeczne
Model utrzymywania samooceny (Tesser, 1988)

zmniejszyć/zwiększyć różnicę między wynikami swoimi i cudzymi
nasilić/osłabić bliskość w stosunku do innej osoby
zmienić spostrzeganie dziedziny jako istotnej/nieistotnej dla Ja

Druga strona medalu

Wpływ własnych filtrów na porównania:
"Mnie nie wychodzi, więc ludzie, którym też nie wychodzi są w porządku; Jeśli mnie się udaje, to ludzie, którym się nie udaje, są gorsi."
Lepiej jest być gorszym od geniusza niż od osoby przeciętnej
Osoby z zagrożoną samooceną wykazują większą dyskryminację wobec grup obcych - uprzedzenia.
Dysonans poznawczy (Festinger, 1957)
Niezgodności w zakresie własnych przekonań/postaw - zagrożenie dla Ja

Zmiana postaw jako najczęstsza forma redukcji dysonansu

W oryginale - brak odniesień do samooceny
Autoafirmacja (Steele, 1988)
Koncentracja na własnych wartościach - przeniesienie uwagi na pozytywne aspekty siebie

Źródła samooceny w globalnym poczuciu spójności - czyli poczuciu, że "(...) Jednostka jest kompetentna, dobra, koherentna, unikalna, stabilna, zdolna do własnych wyborów, do kontrolowania ważnych efektówitd. " (Steele, 1988, s. 262)
Cel: utrzymanie samooceny
Środki: różne jakościowo
ZASTĘPOWALNOŚĆ
MUS
Autoafirmacja
Redukacja dysonasu
Wyjaśnienia teoretyczne
Ewolucja - hierarchiczność grup, dażenie do przewagi, motywacyjny mechanizm
Teoria opanowywania trwogi (Pyszczynski, Greenberg i Solomon, 1997):
Świadomość śmierci - niepokój
Bycie członkiem jakiejś kultury zapewnia nieśmiertelność - redukuje napięcie
Samoocena - wynik spełniania standardów otoczenia - bufor przed lękiem (bohaterowie i "przestępcy kulturalni")

Socjometr (Leary i Downs, 1995)
Samoocena jako mechanizm na unikanie wykluczenia społecznego:
1) monitoruje środowisko w poszukiwaniu dezaprobaty, odrzucenia 2) informuje o tym jednostkę przez negatywne reakcje afektywne
Obraz siebie
Budowanie środowiska społecznego
1. Selektywne interakcje
2.Ukazywanie wskazówek tożsamościowych
3.Poszukiwanie sprzymierzeńców albo ujawnianie wskazówek interpersonalnych
Tendencyjne przetwarzanie informacji
1. Selektywna uwaga
2. Selektywne kodowanie i wydobywanie
3. Selektywna interpretacja
Samonaprawa (Taylor, Neter, Wayment, 1995)
Motyw koncepcyjnie różny od pozostałych
Skutek samonaprawy: poczucie wzrostu, zmiany, postępu, nadziei
Kiedy który?
Samopoznanie a autoweryfikacja
Pewność przekonania
Wybór partnera: potrzeba weryfikacji + potrzeba rozmowy z wnikliwym, spostrzegawczym partnerem
Autoweryfikacja a autowaloryzacja
Podłoże poznawcze vs afektywne
Warunki zagrożenia Ja
Dostępność
Przeciażenie poznawcze
Torowanie
Natura relacji i długość jej trwania
Zaangażowanie - ważność, pewność przekonań, konsekwencje
Symultanicznie: w relacjach autowaloryzacja w zakresie cech ważnych dla relacji i niespecyficznych dla Ja, poza relacja autoweryfikacja w zakresie nieistotnych cech dla relacji, ale ważnych dla Ja
Samopoznanie a autowaloryzacja
Nastrój
Możliwość modyfikacji cech
Contingencies of worth, Crocker i Wolfe, 1998
niewarunkowa warunkowa
samoocena samoocena
______________________________________

pewni tego kim są zależni od posiadanych
ich ewaluacja siebie się nie zmienia atrybutów, kompetencji
wysoka i niska samoocena tożsamości społecznych
Warunkowa (contingent) Kernis, Deci i Ryan
Złożoność Ja Linville (1985, 1987)
Niska złożoność Ja (mała ilość słabo zróżnicowanych powiązań) - rozlanie negatywnego afektu, większe wahania nastroju, ALE!
Szufladkowanie (Showers, 1992)
Szufladkowanie: Zdolny, ambitny, pracowity menedżer <-> leniwy, złośliwy, i łatwo wpadający w złość małżonek
Integracja: leniwy i ambitny student oraz zazdrosny i ciepły partner
Po co nam samoocena?
http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability
Full transcript