Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introductiecollege Veld en de Spelers

No description
by

Inger Quanjel

on 5 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introductiecollege Veld en de Spelers

Introductie 't Veld en de Spelers
- duidelijkheid inhoud OWE
- inzicht in definitie sport en bewegen
- kennis van de verschillende settingen voor een SBE-er

'Op oriënterend niveau inzicht krijgen
in de markt van een SBE-er;
die sport als middel inzet om de sportparticipatie van verschillende doelgroepen in Nederland te vergroten'
- De SBE'er in Beeld (70%), deadline: week 9
- Tentamen (30 %), dinsdag (3-11) week 9
- presentatie rol van SBE-er voorwaardelijk
Een verslag
rollen van SBE-er
het werkveld van de SBE-er
de beroepsbekwaamheden
waar sta jij ten aanzien van deze bekwaamheden?

1. Het begrip ‘sport’
2. Beweegcultuur
3. Maatschappelijke ontwikkelingen in de sport
4. Functies en betekenissen van sport en bewegen
5. Sportieve recreatie
6. Sport en gezondheid
7. Sport- en beweegbeleid
8. Sport- en beweegdeelname

De exacte stof staat vermeld in modulehandleiding
Leeractiviteiten gedurende 8 weken:
- 1 uur hoorcollege p.w.
- 2 tutoruren p.w.
- 3 uur werkcollege p.w.
- zelfstudie

- 3 x casusbijeenkomst
- informatie over bronnen zoeken en verwijzen
- presenteren rol van SBE-er
- proeftentamen
- werken aan de SBE'er in Beeld
Product voldoet niet aan taalnorm en wordt niet nagekeken: herkansing volgt
Taalalarm
Pas op voor plagiaat!Ephorus programma helpt plagiaat op te sporen.
Competenties
- samenwerken
- kennisontwikkeling
- professionele ontwikkeling
SBE Werkveld: 3 settingen:
Benodigde verplichte boeken:
Doelen hoorcollege:
Beroepsproducten:
Tentamen (3-11):
1. Zorg en Welzijn
2. Georganiseerde sport
3. Toerisme en recreatie
Setting Zorg en Welzijn
“Een bewegingsproject in samenwerking met het ziekenhuis, speciaal voor mensen die diabetes hebben, zoals ik. Ik voelde me niet alleen fitter, maar hoefde ook minder insuline te spuiten. Na het programma van een half jaar, ben ik gewoon door blijven zwemmen. Ik zwem nu één keer per week en dat bevalt me uitstekend.”
Voorbeeld:
Zorg en Welzijn:diabetesproject Zonnewater
Onderzoek:
- hoe ziet de doelgroep eruit?
- waar dien ik rekening mee te houden?
- welke partijen spelen een rol?
Georganiseerde sport
Voorbeeld:
Ladyfit en het project Ladybusiness
Onderzoek:
- Wat kenmerkt deze doelgroep?
- Welke drempels ervaren zij?
- Welke randvoorwaarden zijn nodig om deze groep te begeleiden en te stimuleren om aan sport te doen
Ladyfit: sportvereniging voor vrouwen in Kanaleneiland
Sport als doel en als middel
Toerisme en recreatie
Onderzoek:
- welke beweegactiviteiten sluiten aan bij deze doelgroep?
- sport en bewegen binnen vrije tijd
- waar liggen behoefte van de recreant (algemeen)?
- welke trends zijn er op gebied van sport en recreatie?
Voorbeeld:
Victory Camps
vakantiekamp voor tieners met overgewicht waarbij door sport en spelactiviteiten aan een gezonde leefstijl wordt gewerkt.
Wat is Sport?
Er is geen eenduidige definitie van sport
Sport heeft een dubbelkarakter:
essentialistisch
instrumenteel/ operationeel

alleen lichamelijke activiteiten en spelvormen?
competitie en strijd noodzakelijk?
verband tussen sport en spel?
organisatiegraad?
gewelddadig handelen?

(De Leeuw, 2014)
Voorbeelden van definities:
'Sport is een vaardigheidsspel gericht op het bereiken van een bepaald doel, waarbij fysieke kwaliteiten van mensen worden getest in wedstrijdvorm en waarbij gespeeld wordt volgens regels, binnen institutionele kaders. (De Leeuw, 20141)

'Een menselijke activiteit die veelal plaatsvindt in een specifiek organisatorisch verband, maar ook ongebonden kan worden verricht, doorgaans met gebruikmaking van een specifiek ruimtelijke voorziening en/of omgeving, op een manier die is gerelateerd aan voorschriften en gebruiken die in internationaal verband ten behoeve van prestaties met een competitie- of wedstrijdelement in de desbetreffende activiteit of verwante activiteiten tot ontwikkeling zijn gekomen' (Diopter, 2000)
Wat is bewegen?
Van Dale:
'het van plaats, stand of houding veranderen'
licht intensief bewegen (bv Tai Chi; yoga)
matig intensief bewegen (fitness, wandelen, fietsen)
intensief bewegen (bv aerobics, hardlopen)
Vragen?
Volgende week:
Maatschappelijke ontwikkelingen &
de beweegcultuur
Beroepstaak
Sport Stimulering & Sportparticipatie
Opbouw beroepstaak:
- propedeuse: werkveld verkennen
- hoofdfase 1: integraal samenwerken bij oplossen van problemen
- hoofdfase 2 SBA: werken aan duurzame relaties
- hoofdfase 2 SLM: oplossen van integrale vraagstukken
Sportstimulering & sportparticipatie
Beroepstaak
opbouw beroepstaak
- propedeuse: verkennende module
- hoofdfase 1: integraal samenwerken bij oplossen van problemen
- hoofdfase 2 SBA: werken aan duurzame werkrelaties
- hoofdfase 2 SLM: oplossen van integrale vraagstukken
-
SBE'er in Beeld?
Werkcollege:
Welkom bij SBE!!
Doelstelling OWE:
intrinsiek versus extrinsiek
SBE'er in Beeld
Sport is afgeleid uit het Latijn:
Wanneer het doel van bewegen lichamelijk van aard is spreken we over sportief bewegen (De Leeuw, 2014)
Wedstrijdelement is hier weggelaten!
check je modulehandleiding voor de vereiste inhoud.
MET-waarden
sport is commercie, sport is politiek, sport is bindmiddel voor de samenleving etc.
Theoretische kennis over o.a.:
Modulehandleiding Veld en de Spelers (2015-2016!)
http://jacksfrontpage.wordpress.com/2011/10/31/plagiaat-hou-alsjeblieft-op-met-het-jatten-van-mijn-werk/
desportare
Verschillende dilemma's over het wezen van sport:
(Breuker & Joustra, 2004)
Metabool Equivalent
bart.vangastel@han.nl
Full transcript