Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kristendomens utveckling (i korta drag)

No description
by

Jon Nyström

on 7 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kristendomens utveckling (i korta drag)

Kristendomens utveckling (i korta drag)
Jesus offer
Jesus tid
30-talet (e.kr.)
Romerska riket kontrollerar Israel och det judiska folket.
Jesus
(Bar Josef) från staden
Nasaret
börjar utforma en ny tolkning av judendomen.
Jesus får hjälp i detta av
Johannes
"döparen"

och hans rörelse som predikar om en stundande undergång och den kommande "messias".
Johannes "döparen" menar att Jesus är denna messias och döper honom i Guds namn till Guds son.
Jesus budskap
En radikal ny lära som vinner honom många följeslagare och lärjungar men också många fiender.
Utmanar det romerska styret och det judiska prästerskapet.
Ett budskap om
Ovillkorlig kärlek
till Gud och till sin nästa.
Syndernas förlåtelse.
Pacifism
– ”vänd andra kinden till”
En kommande
"Apokalyps"
och de dödas återuppståndelse.
Under
pesach
-firande i
Jerusalem
grips Jesus av romerska soldater och en domstol dömmer honom till döden genom korsfästning.
Jesus är fullt medveten om hotbilden men väljer att offra sig för människorna och bli en
"martyr"
.
Han menar att han ska bli det sista "
offerlammet
" till Gud.
Och genom detta så ska mänskligheten befrias från synd och få tillträde till Guds rike.
Lärjungarna och "uppdraget"
Detta offer "firas" med högtiden
påsk
.
När Jesus varit begravt i tre dagar upptäcker man att hans "klippgrav är tom".
Jesus återuppstår från de döda och börjar visa sig för sina
lärjungar
.
Han ger dem uppdraget att fortsätta spridandet av den nya läran.
Alla människor ska "
döpas i faderns och sonens och den helige andens namn" för att räddas.
Jesus ber sig sedan till himlen för att anslutas sig med sin "fader". Detta firas 39 dagar efter påsk med
"kristihimmelsfärdsagen"
Pingst
Till sin hjälp så ska lärjungarna få den "
helige anden
"
- Guds kraft med vilken underverk kan uträttas.
Den helige ande ger lärjungarna förmågan att
"profetera", "missionera",
och
"tala i tungor"
.
Detta är starskottet för kristendomen och den första församlingen.
Detta firas med högtiden
Pingst.
De första "kristna"
Kristendomen sprids sedan med lärjungarna genom hela det romerska riket.
Område efter område tar till sig den nya läran och lärjungarna blir viktiga auktoriteter.
Religionen ses mest som en judisk sekt och förbjuds i hela riket.
"Martyrskap"
Den nya religion strider starkt mot den romerska religonen och hotar kejsarens makt och finanser.
Kristna likställs med brottslingar och saknar rättigheter i riket.
När de kristna ertappas så döms de till döden på spektakulära sätt.
Ofta väljer de att möta döden som martyrer, för att bevisa styrkan i sin tro.
Paulus
Från en av lärjungarnas största fiender till en av kristendomens egentliga grundare.
Den första som sprider Jesus lära till personer som inte är judar.
Religionen går från att vara en gren av judendomen till att bli en egen religion!
Petrus
Ledare för lärjungarna.
Beger sig till hjärtat av det romerska riket för att sprida Jesus budskap.
Grundar den första kristna församlingen i Rom.
En hemlig och mystisk religion
De kristna tvingas "gå under jorden" och sprida sin religion i hemlighet.
De erbjuder folket en hel ny livsåskådning och värvar hela tiden fler och fler medlemmar från alla skikt i samhället.
En religion för alla, till och med kvinnor och slavar.
En religion som hjälper de utsatta. Svaga och sjuka tas om hand.
En religion som värnar om hela samhället.
En religion där de troende är beredda att dö för sin to.
En religion som lovar ett evigt liv efter döden.
Kejsar Konstantin den store
År 313 försöker
kejsar Konstantin
ena det romerska riket under en mäktig kejsare.
För att vinna folkets tillit så utropar han religionsfrihet i hela riket.
Han går till och med ut med att han själv ska döpas till kristen och anser sig vara kristendomens beskyddare.
Han använder
Chi-Ro
som sin stridsfana och grundar en helt ny huvudstad tänkt att bli kristendomens centrum i världen.
Kristendomen används som en enande kraft som ska hålla riket i ordning
Religionen måste också målas ut som mäktig. Gigantiska kyrkor och katedraler byggs och rikedommarna flödar.
Men konstantin konverterar inte riket till kristendom istället så "konverterar han kristendomen till romerska riket".
Allt som ses som svagt och går emot rikets framgång skalas bort och den ursprungliga läran glöms bort mer och mer.
Religionen blir byråkratiserad och en viktigt kontrollverktyg för staten.
Med tiden så måste man vara döpt kristen för att räknas som medborgare i Rom och andra religioner utrotas brutalt.
Biskopar och kyrkomöten
Under åren som följer blir kristendomen en självklar del av riket.
För att hålla ihop det stora rikets religion tillsätts "
biskopar
" i alla viktiga städer.
Dessa biskopar sägs vara ättlingar till lärjungarna och har till uppgift att leda de kristna församlingarna.
Alla rikets hörn uppfattar dock det kristna buskapet på olika sätt och för att "bestämma" vad kristendom egentligen ska vara så kallar kejsaren samman "
kyrkomöten
".
Det är dessa kyrkomöten som kommer att forma det vi kallar kristendom idag!
Här bestämms "vad" och "hur" man ska tro och här sätts tillslut en kanon samman.
Bibeln - Den kristna kanon
EN religiös textsamling som ska definiera vad kristendomen är.
Man samlar ihop texter från de gamla judiska legenderna om den himmelska guden och profeterna.
Även 4 olika berättelser om Jesus liv samlas in. De så kallade "
evangelierna
".
Bibeln kommer att skapas i omgångar från de första kyrkomötena och en lång tid framåt.
Det romerksa riket faller och kristendomen splittras
Biskoparna i
Rom
och
Konstantinopel
har länge bråkat om vems kristendom som är den rätta och vilken stad som ska vara religionens centrum.
När det romerska riket faller så väljer de två kristna församlingarna att gå skiljda vägar.
Deras olikheter är för stora för att kunna mötas!
"
Påven
" i Rom och "
patriarken
" i Konstantinopel går till och med så långt som att bannlysa varandra.
Katolska kyrkan
i väst
Allierar sig med Europas nya kunga och härskare
Så länge kungarna är lojala mot påven får de Guds godkännande tillbaka.
Kyrkan växer i takt med kungarnas makt.
Biskopar placeras i alla hov som rådgivare åt härskarna.
Ortodoxa kyrkan
i öst
I öst lever det romerska riket kvar och patriarken hjälper till att hålla riket samman och blomstrande.
De ser sig som arvtagarna till den ursprungliga kristendomen och håller hårt på de gamla traditionerna.
Öst-Roms fall och ortodoxa kyrkans emigration
Östrom blir det första riket som får träffa på det muslimska riket.
Provins efter provins faller och tillslut erövras självaste Konstantinopel.
För att rädda "den ursprungliga kristendomen" flyttar ortodoxa kyrkan norrut och slår sig ner i Ryssland.
"Den mörka medeltiden" och ett ljus i mörkret
Under medeltiden så tar Europa stora kliv bakåt i utveckling, handel och hälsa. Krig, fattigdom och sjukdom blir en del av mäniskornas varda.
Här kliver den katolska kyrkan fram för att trösta folket. De kan erbjuda en räddning från mörkret om de bara följer Guds ord (och lyder påven).
Präster sätts i varje by för att vägleda folket och berätta om straffen som väntar de "ogudaktiga".
Kyrkan blir en supermakt
Katolska kyrkan blir också allt mäktigare ju längre tiden går.
Snart måste alla rikens kungar böja sig för påven och guds ord.
Enorma rikedomar bygger upp Europas kristendom och där Europa kolonialiserar "nya världar" följer kristendomen med för att rädda fler själar.
Men det finns de som ogillar vad som sker med kristendomen.
De som menar att det kristna budskapet gått förlorat och att religionen blivit byråkrati.
Dessa kristna drar sig från städerna för att leva i enskildhet och efter Jesus budskap.
De blir de första munkarna.
Ett liv som "Asket"
Som en reaktion mot kyrkans rikedom och överflöd väljer munkarna att leva som "asketer".
"- Vägen till guds rike går enbart genom tro"
Livet består av bön, meditation och fasta, ibland "späkning".
Lever som asketer och odlar idéen om att sexualitet och andlighet inte går ihop.
Kloster
Munkarnas liv och hängivenhet vinner mer och mer anhängare och snart växer det upp små samhällen där munkarna finns.
Under medeltiden kan man gå i lära i ett kloster och leva som sann kristen.
Klostren utvecklas till att bli centrum för kunskap och lärande. Mycket av den vetenskap, konst och litteratur vi har kvar idag är tack vare att klostren bevarat dem.
Mission
Munkarna är också de som är först på plats när kristendomen ska spridas till världens mörka hörn.
De vandrar till Europas utkanter och ser till att finnas på skeppen som reser till de nya världarna.
Att missionera var Jesus uppdrag till de kristna och munkarna tar detta på största alvar.
Även då de sätter sina liv på spel...
Världens största religion
Genom mission så har kristendomen blivit världens störst religion med över 2.2 miljarder troende.
Den protestantiska kyrkan
I slutet av medeltiden väck kritiska röster mot den katolska kyrkans makt.
Den katolska munken Martin Luther leder en proteströrelse som menar att katolska kyrkan blivit korrupt och maktgalen.
Luther får snabbt anhängare och hans tankar om en ny kristendom sprider sig som en löpeld genom Europa.
Luthers 95 "teser"
1517 spikar Martin Luther upp ett dokument med 95 teser på en kyrkdörr i Wittenberg, Tyskland.
I dessa punkter förklarar han allt som är fel med katolska kyrkan och hur den måste "reformeras"
Luthers lära kan sammanfattas som att: allt som inte finns i Bibeln är inte kristendom.
En förbjuden tro
Påven svarar snabbt med att bannlysa Luther från kristendomen.
Men protestantismens tankar har redan kommit ut och andra fortsätter sprida denna "nya kristendom".
"Protestanter", som de troende kallas, utlyses som brottslingar och straffet är döden.
Inga många länder startar en häxjakt på protestanter och de avrättas öppet.
Trots förföljserna dör inte protestantismen ut.
Snart börjar till och med kungar få upp ögonen för den nya kristendomen.
Det ses som en kristendom i vilken man inte längre behöver lyda påven.
Kungar som tidigare tvingats lyda påven blint kan nu gå emot hans vilja och fortfarande se sig som kristna.
Tillslut är Europa delat i två läger och endast ett krig kan avgöra vilken kristendom som är rätt.
Henrik VIII Tudor regent över England
Kriget kommer att vara i 30 år och räknas som en av Europas mest destruktiva konflikter. Europas befolkning sjunker med miljoner.
I fredsförhandlingarna 1648 bestäms det att varje rike själva ska få välja vilken kristendom man vill höra till.
Helgondyrkan.
Många av "sakramenten".
Den påtvingade celibaten.
Påvens stora makt.
Försäljningen av biskopsplatser, fribrev från skärselden och liknande.
Full transcript