Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az online kommunikáció szerepe és jellemzői

Kommunikáció a partnerekkel, ELTE PPK Pedagógia BA (3.év)
by

Misley Helga

on 25 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az online kommunikáció szerepe és jellemzői

Az emberi kommunikáció fejlődése
Az online kommunikáció modellje és műfajai
Az új kommunikációs helyzeteket nem csak a szigorúan vett tanulási-tanítási folyamatban lehet alkalmazni. Az
iskolák közötti horizontális együttműködés digitális kommunikáció által támogatott rendszere
számos lehetőséget rejt magában, így elősegítve a jó gyakorlatok terjedését, felmerülő kérdések szakszerű és gyors megválaszolását.
Online kommunikáció iskolák között, az eTwinning lehetősége
Az online kommunikáció eszközei
Az online kommunikáció szerepe és jellemzői a partnerekkel való együttműködés során
8-9.óra
Olyan tevékenység, amely a vevők igényeinek kielegítése érdekében:

- elemzi a piacot,
- meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat,
- megismerteti azokat a vevőkkel,
- megszervezi az értékesítést
- befolyásolja a vevőket.
Online marketingkommunikáció
1.
Páronként húzzatok 1-1 kártyát!

2.
A húzott online kommunikációs eszközt és a szereplőket felhasználva készítsetek:

-1 db 4-5 mondatos anyagot amiben egy általatok választott, a szereplők és az eszköz függvényében releváns téma kerül feldolgozásra! (10 perc)

3.
Mutassátok be az elkészült anyagokat, indoklással (Miért ezt a témát választottátok?) kiegészítve azzal, hogy hol tennétek közzé az anyagotokat!
Feladat
(20 perc)
Igény a kommunikációra= Ugyanúgy az őskorban, mint a mai korban.

Eleinte a szóbeli információcserére korlátozódott (
Heller
2010), majd a könyvnyomtatás, végül a tömegkommunikáció megjelenése erőteljes változást eredményezett.

Az információ sokszorosítható, szállítható és tárolható volt.

Ugyanakkor a kommunikáció még mindig vertikálisan zajlott, a befogadó passzív szerepben tűnt fel.
Passzivitás vége: 60-as 70-es években az internet segítségével megvalósuló közösségi média megjelenése.

Eleinte az egymásnak küldhető e-mailek, majd az üzenőfalak megjelenése lehetővé tette a többirányú információcserét (
Ohler
, 2010. 36.).

Új strukturális elemként jelennek meg a hálózatok, és alakul ki a hálózati társadalom, vagy más néven az információs társadalom.

Információs társadalom:
Olyan online szféra, amely lakhelyet ad a digitális állampolgároknak.

Ebben a világban kis költséggel, egyszerűen és gyorsan tud egyszerre több ember is kapcsolatba kerülni egymással és ezáltal a
kommunikáció jelentősége felértékelődik.
Mi a különbség az offline és online kommunikáció között?
Mik lehetnek a hátrányai?
Még több zaj és redundancia
(mikor valaki egy üzenetet egyszerre több csatornán is megoszt, és az olvasó mindenhol szembesül vele)
kíséri, mint a szóbeli közlésnél
Ha nem megfelelő csatornát választunk, akkor a beszélgetésünkbe mások is beleszólhatnak
Mások közléseit is el kell olvasnunk ahhoz, hogy a nekünk szóló üzenetet megtaláljuk
Disszociált tevékenység
(melléktevékenység)
Továbbosztás veszélye
A címzett nem ismert az üzenet megfogalmazásakor, és nem feltétlenül érkezik visszacsatolás az üzenet elolvasása során.

MI LEHET EZ?
1. Weboldalak
2. Emai
3. Fórum
4. Chat
5. Levelezőlista
6. Hírlevél
7. Videókonferencia
8. Web 2.0
9. Közösségi médiafelületek
How Parents Want School News?

E-mail from the district/school
Online parent portal
District/school e-newsletters
District/school website
Telephone/voice messaging system
What News They Want?

Updates on their child's progress or insight on how they improve
Timely notice when performance is slipping
Information on what their child is expected to learn during this year
Homework and grading policies

Curriculum descriptions and information on instructional programs
A calendar of events and meetings
Information on student safety (and quality of teaching, at the elementary level)
Educational program changes and updates (elementary level)/curriculum updates and changes in instructional programs (secondary level).
http://www.edutopia.org/blog/parent-involvement-survey-anne-obrien
22 állam, 43.310 szülő (NSPRA -National School Public Relations Association )
"Régi" és "új" kommunikáció
Tömegkommunikáció


- egyirányú kommunikáció
- az üzenet kibocsátójának és befogadójának szerepe nem felcserélhető
- egy kiterjedt közönség alkotja a befogadók táborát


Online kommunikáció


- megjelenik a kétirányú kommunikáció, megvalósul az üzenetek váltakozó vagy kétirányú cseréje
- felcserélhető a az üzenet kibocsátójának és befogadójának személye
- kisebb célcsoportokat vagy személyeket is ellehet érni pl. hírlevéllel


Mi lehet a különség a tömegkommunikáció
és az online kommunikáció között?
Pl.: Mitől más az internet mint a tévé?
Az internetes (online) kommunikáció legfontosabb elméleti tulajdonságai
1. Annak ellenére, hogy nagymértékben technikailag determinált, az internetes kommunikáció mégis alapvetően társadalmi folyamat
az információk emberek közti szándékos cseréjén alapszik
, ahol a kommunikáció alapfeltétele az üzenetátadás megvalósulása, aminek megtörténtéről a korábbiaknál könnyebb visszajelzést kapni.
2. Az internetes kommunikáció megosztott jelentést feltételez. Bár
minden kommunikátor egyéni módon értelmezi a szimbólumokat és fejti meg a jelentést
, az online közösség által használt
szimbólumrendszer
minden eddiginél
egységesebb
, példa erre az emotikonok (smiley-k) megjelenése és gyors elterjedése, mivel ezek az online írott beszélgetés során az arckifejezéseket, gesztusokat képesek helyettesíteni, és egyben eltérő nyelvet beszélő felhasználók által is könnyen értelmezhető jelek.
3. Az internetes kommunikáció
számos kontextusban
létrejöhet. A kommunikáció alapelemeinek viszonya alapján megkülönböztethetünk:

• interperszonális (e-mail, chat)
• csoportos (e-mail, hírlevél, chat, fórum, blog, MUD)
• szervezeti (e-mail, hírlevél, chat, fórum, blog)
• közéleti (honlap, blog, fórum, online televíziózás)
• tömegkommunikációs (honlap, blog, fórum, online televíziózás) formákat.

4. Az internetes kommunikációt a transzmisszió (szállítás, közevetítés) és az interakció jellemzi.


Szinkrón

- feltétele, hogy a résztvevők valós időben legyenek jelen a kommunikációs folyamat során
- Műfaj: chat

Aszinkron

- nem feltétele, hogy a résztvevők vas időben legyenek jelen
- Műfajok: e-mail, fórumok, honlapokMűfajok:
Feladata:

- megkülönböztetni,
- kitűnni,
- fenntartható versenyelőnyt biztosítani,
- elősegíteni a jobb piaci pozíció elérését,
- a „vevő mindenek előtt” alapelvet tartva profitot termelni .

Kiindulópontok, tanácsok:

- szűkítsük a célcsoportot, ne akarjunk tömegeket elérni
- keressük meg a célcsoporton belül a véleményvezéreket
- figyeljük meg, kik ők, és mi a fő érdeklődési körük
- egy kisebb csoportjukat be is vonhatjuk a kommunikációtervezésbe
- ne a márkát kommunikáljuk, hanem készítsünk olyan tartalmakat, ami leköti a célcsoport figyelmét, és ezt vegyük körül a márka arculati elemeivel
- biztosítsunk igényes, könnyen kezelhető, esztétikus platformot
- figyeljük a reakciókat, mérjük az eredményeket
- maradjunk kapcsolatban a felhasználóval.

Hozzatok egy iskolai példát a marketingkommunikációra!
A gyakorlati feladatról
Formai követelmények
- 12 betűméret
- Times New Roman
- 1,5 sörköz és 2,5 margó
3-5 oldal + mellékletek+bibiliográfia
Borító
név
email cím
kurzus neve
oktató neve
év, félév
Szerkezet
BEVEZETŐ
- szakirodalmi bevezető, bemutató
- miről szól a kutatásod, miért ezt választottad, mi a célja, mi
lesz a várható produktum
- az intézményről röviden + miért ezt választottad
TÁRGYALÁS
- az intézmény bemutatása (csak a Te szempontodból lényeges adatok!)
- a kutatásod módszerének, konkrét lebonyolításának és relevanciájának bemutatása, az elemzési szempontok rövid bemutatása, indoklása
- a kutatásod eredményeinek bemutatása, összefüggések levonása, következtetések megfogalmazása (miért EZT és EZT választottam EHHEZ az intézményhez?)
- a konkrét terv kidolgozása a megadott szempontok alapján

ÖSSZEGZÉS
- milyen eredmények születtek?
- mi az, ami gátló tényező volt?
- mit lehetett volna másként/ jobban csinálni és az milyen lehetséges végkimenetelt jelentett volna?
- hogyan tudja a kapott eredményeket az iskola hasznosítani?
- én mit tanultam ebből? számomra mi a tanulság?
- milyen további lehetőségek vannak?
PREZENTÁCIÓ
Hogyan?
Feladat 1.
10 perc
1. Melyik intézményben kerül sor a feladat megvalósítására?

2. A választott feladat hogyan köthető össze az intézménnyel, azaz miért a választott feladat illik leginkább hozzá?

3. Melyek lesznek a legfőbb forrásaid, amiből felépül a végleges produktum? (pl. beszélek az igazgatóval, megnézem a PP-t stb.)

4. Mi lehet a folyamatterve a munkádnak? (ehhez készíts egy rövid folyamattervet, akár ábrát)

Feladatválasztás átgondolása, közös megbeszélése:
egyéni
Full transcript