Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Il-Malti : Ilbierah u llum

No description
by

james vella

on 5 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Il-Malti : Ilbierah u llum

Il-Malti : Ilbierah u llum
L-istorja tal-ilsien Malti
L-ilsien Malti żvillupa matul iż-żmien.
Jinghadd li xi skrizzjonijiet miktubin bil-puniku bħal xi dediki jew wegħdi lill-allat fis-sena 800QK kien l-eqdem saff tal-ilsien taghna.
L-ilsien tagħna baqa jifgi influwenzat minn ħakmiet differenti matul iż-żmien .
L-aktar lingwi u ħakmiet li ħallew efett fuq il-lingwa tagħna kienu is-semitku l-element Rumanz u l-Ingliz.
Il-ħtieġa tal-lingwi barranin mal-Malti fid-dinja tal-lum
Illum il-ġurnata ma tistax tgħaddi bil-Malti biss għaliex il-lingwi l-oħra jghinuk fq il-post tax-xogħol u niex tikkomunika mal-barranin.
Fl-oppinjoni tieghi l-lingwi barranin wed ikunu ta' għajnuna għalina il-Maltin ghax jgħinuna nieħdu opportunitajiet differenti barra minn xtutna.
Izda ma rridux inħallu lingwi barranin jiddominaw fuq il-lingwa tagħna f'pajjizna għax l-ilsien Malti huwa parti mill-identita' tagħna l-Maltin.
L-oqsma fejn il-lingwi barranin huma importani hafna huwa l-qasm tat
Thank you!
Test u kitbiet qodma bil-Malti.
L-ewwel kitba bil-Malti kienet il-poeżija kantilena ta' Pietru Kaxaru.
Jeżisti manuskritt wieħed ta' din il-poezija li jistab fl-Arkivju Nutarili fil-Belt.
Instab fl-1966 u għall-ħames sekli ta' qabel ħadd ma kien jaf bih.
Din il-poezija jew għanja Maltija inkitbet 550 sena ilu.
Il-poeżija għandha deskrizzjoni ta' persuna mġarfa li jistieden lill-ġirien biex ikantalhom l-għanja tal-kantilena.
L-istorja tal-Bilingwiżmu f' Malta
Għaqdiet li ħadmu favur il-Malti
L-għaqdiet principali tal-lum
L-għaqda tal-kittieba tal-Malti li hija magħrufa ukoll bħala l-akkademja tal-Malti hija l-aktar għaqda importanti tal-ilsien Malti.
Il-Kunsill Nazzjonali ta-ilsien Malti għandu l-għan li jadotta u jippromwovi politika u strateġija lingwistika xierqa għal pajjiżna u li jara li dawn jitwettqu u jiġu osservati f'kull qasam tal-ħajja Maltija għall-ġid u l-iżvilupp tal-ilsien nazzjonali u l-identità tal-poplu Malti. Il-Kunsill jaqa' taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni
L-Akkademja tal-Malti twaqqfet għax beda jinħass il-bżonn ta' ortografija Maltija.
L-għanijiet ta' din l-akkademja kienu li joħolqu alfabett fuq sisien xjentifiċi, li tiġbor il-kittieba fi ħdanha u li tnissel letteratura.
L-għaqda tal-Malti tal-Universita twaqqfet minn Ruzar Briffa u Guze Bonnici fis-26 ta' Jannat tal-1931.
Wieħed mill-aktar għanijiet importanti ta' din l-għaqda hi li taħdem għall-għarfien sħiħ tal-ilsien Malti u tal-kultura Maltija fl-oqsma kollha tal-ħajja Maltija, l-aktar fil-qasam tal-edukazzjoni
Il-bilingwiżmu hu l-użu ta' almenu żewg lingwi minn xi individwu jew minn xi komunita' .
Bilingwi bilancjat ikujn kapaci jħaddem kull lingwa ugwalment ghal kull ħila.
Idealment bniedem li jkun bilingwi juża żewg lingwi b'mod ugwali u separat skont fejn lingwa partikolari taqdiħ l-aħjar.
Iżda ħafna drabi il-kellima jħalltu bejn lingwa u ohra. Bl-ingliż, dan it taħlit jissejjaħ 'code switching'.
Full transcript