Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

WERKELIJKHEID-WENSELIJKHEID-WERKBAARHEID

'T PALET, DEN HAAG
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 5 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of WERKELIJKHEID-WENSELIJKHEID-WERKBAARHEID

OP ZOEK NAAR DE WERKBAARHEID
DINSDAG 3 APRIL 2018 - STUURGROEP
WERKBAARHEID
WERKELIJKHEID
Eigen talenten ontwikkelen/ ontdekken door breed aanbod
(Leren) reflecteren op zichzelf/ eigen ontwikkeling.


PR8 samenwerking tussen groepsleerkrachten / LKP / externe vakleerkrachten

Reflectie met rubrics in 7-8 bij beeldend vormen
Lessen beeldend vormen, techniek, ICT, muziek, theater, gym: LKP!

Nog te veel afhankelijk van de leerkracht en de juiste begeleiding

Kunst en cultuur:
Input is vrij groot en aanwezig, ruim aanbod.
LKP
Kwink
Leren leren
doorgaande lijn in het dagelijks aanbod
OOL
Coöperatief
werken
creativiteit
creativiteit
Startblokken
sociaal-culturele
context
stoplicht, blokje, leren reflecteren met rapport-reflectie.
de cyclus is zelfregulerend.
(leren) samenwerken
WOGO
Cultuurschakels
ontwerpsessies
Groep 8 weektaak en kindgesprekken. Dan bepalen per kind en met het kind wat het doel is voor die periode.
Hoe ga je dat dan bereiken? En wat heb je van mij nodig om dat te bereiken? Ze leren reflecteren.
(leren) communiceren
(leren) communiceren
(Leren) communiceren
OOL kritisch kijken verdiepen
ICT
Cultuurschakel biedt mooie complete pakketten die de vakoverstijging goed aanpakken; Cultuuronderwijs op zijn Haaghs!
ICT niet onzichtbaar, maar vanzelfsprekend.
Roosterruimte om keuzevrijheid
te creëren (leren leren).
Open houding (+tijd) om projecten aan te gaan LKP <--> groepsleerkrachten
Communicatie: in alle lkp-lessen, meer coöperatief leren toevoegen in LKP-lessen en OOL-activiteiten, maar ook in met name instructiemomenten van de reguliere lessen. maak er schoolprincipes van die we samen opmaken en nakomen; maak het werkbaar.
Coöperatief leren is een principe waar vanuit we werken, lessen voorbereiden, instructie geven, leren en ontwikkelen.
Talenten ontwikkeling waarbij er keuzevrijheid is en verschillende vakgebieden met elkaar verbonden worden.
Onzichtbaarheid van ICT/digitale middelen
Ontwikkelen van divergent denken en convergent denken
De communicatieve vaardigheden komen terug in de dagelijkse bezigheden/ lessen en worden gekoppeld aan de anderen vaardigheden. Geen los aanbod, maar het wordt gebruikt bij de anderen dagelijkse bezigheden.
Leerkrachten zijn bewust bekwaam in het aanleren van communiceren (voor diverse situaties). Zij observeren en stimuleren leerlingen binnen de activiteiten in de naaste ontwikkeling.

Kinderen leren communiceren met op diverse manieren: non verbaal, digitaal, een op een en in een groep.
Werken met leerlijnen waaruit persoonlijke doelen gevormd worden. Geen vaste methodes en lessen.
Kinderen leren om zelf doelen te stellen en op zichzelf te reflecteren. Ze worden hierbij begeleid (coaching vd leerkracht).


Kindgesprekken (eigen doelen bepalen) schoolbreed. Kinderen bepalen samen met de leerkracht (coach) aan welke doelen gewerkt wordt en op welke manier ze dit gaan doen.


Doelen formuleren op zowel kennis als sociaal vlak. Reflectie en 'toetsing' wordt belangrijk ook op de sociale vlakken. Kinderen krijgen de kans zich op verschillende gebieden te ontwikkelen en te laten zien.
Een weektaak invoeren voor alle groepen met als doel om het zelf kunnen plannen te oefenen.
Geen losse stukjes; samenhang en verbinding: RELEVANTIE
Formatief 'toetsen' bijvoorbeeld dmv rubrics
Verbinding tussen de LKP lessen en de klassen. Wat wordt er aangeboden tijdens de LKP les en hoe kunnen we dit toepassen/ gebruiken in de klas. Belangrijk is TIJD!
De LKP vakken worden geen losse uren/ lessen meer, maar het wordt geïntegreerd in het anderen onderwijs.
Ik wil als lkr. in mijn vraagstelling niet vragen naar 1 specifiek antwoord dat correct zou zijn. Alles is goed, omdat je het bedacht hebt.
Uitbreiden van OOL en LKP-vakken, we willen op enig moment meer vrijheid geven om producten te maken naar eigen inzicht en minder een product maken dat moet voldoen aan een vooraf vaststaand ding. Geef ruimte aan transfer om dingen zelf te maken, maar je moet echt wel ruimte maken om de vaardigheden aan te bieden.

Creatief denken: kids meer vrijheid geven in het maken van het product.

Netwerken is een belangrijk in de toekomst; daar willen we de kids wat bieden.
Een mooi doel zou zijn om de kinderen buiten de school ook samen te laten werken aan een opdracht oid.

Wat voeg ik toe aan de samenwerking zodat ze met en van elkaar kunnen leren. Van elkaar leren heeft een andere structuur dan met elkaar leren. Je rol herkennen is belangrijk, dialoog aangaan.
Hoe kunnen we kinderen beter begeleiden in het samenwerken en wat hebben ze hierin nodig?
(socialisatieproces van Biesta)
Cultuuronderwijs is samen met natuuronderwijs de basis die ligt onder al het andere onderwijs. Kinderen cultureel vormen in de brede zin is belangrijk. Leren reflecteren op hun positie in de wereld.
Wij al school bepalen onze eigen koers en laten onze richting niet bepalen door het VO en de belemmeringen van buitenaf. We zorgen dat we de écht benodigde voor de leerlingen leveren, maar richten ons eigen onderwijs in.
Als je er voor kiest om een musical of pracht te doen, dan is het raadzaam om in de lagere groepen ook al mee te beginnen; musical in groep 2 t/m 7 kan toch ook als bijvoorbeeld thema-afsluiting.

Kunst en cultuuraanbod; inzetten van projecten nog meer in een doorgaande lijn vormgeven en borgen. Het moet iets zijn dat geen losse activiteit is, maar het moet aansluiten aan en iets toevoegen aan het thema van dat moment. Er moet ook een vakoverstijgend belang zijn.
WENSELIJKHEID
LKP
Kwink
Leren leren
OOL
Coöperatief
werken
Startblokken
WOGO
OOL kritisch kijken verdiepen
DAGELIJKSE PRAKTIJK
Thema over wereldreligies zou mooi zijn. Kinderen hierin zelfkritisch laten denken.
Goede doelen stellen en samenvatten wat we willen aanleren in zelfregulering etc.
Presentatie van Maarten en Debbie sluit hier mooi op aan: Natuur is de grote basis die ten grondslag ligt aan kunst en cultuur.
VANUIT VISIE
2) droompositie
3) succesformule
TRAJECTOVERZICHT

1) ambitie - waar ligt ontwikkelruimte

2) inhoudelijke verdieping op vaardigheden

3) wenselijkheid vs werkelijkheid

4) werkbaarheid op basis van visie

5) plan van aanpak 2018-2019
1) omgevingsbeeld

uitgangspunten
Full transcript