Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Småkoms rikskonferens

No description
by

Mattias Bokenblom

on 27 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Småkoms rikskonferens

Investeringsbehov och finansieringsutmaningar
Småkoms rikskonferens
2015-04-24

Mikronivåanalys– riskvärdesmodellen

Makronivåanalys – rapportserier

Forskningssatsning – gemensamma forskningsprojekt

Analys
Hög men diffrentierad befolkningstillväxt
Snabb urbanisering
Åldrande befolkning
Infrastruktur i behov av upprustning
Trender
Ökande investeringar
Faktaruta 4

70 procent av kommunsektorns investeringar går till gator, service- och verskamhetsfastigheter, samt bostäder.
Ex 1: Växtvärk i en kommun (1)
Ex 1: Växtvärk i en kommun (2)
Faktaruta 1:

Befolkningstillväxten i Sverige är historiskt hög för tillfället.

Ett positivt födelsöverskott i kombination med hög immigration ger en befolkningsökning på drygt 1 procent per år under innevarande mandatperiod
Faktaruta 2:

En åldrande befolkning ökar kostnadstrycket för kommuner och landsting och ökar behovet av funktionella service- och verksamhetslokaler
Faktaruta 3:

En stor del av den infrastruktur som byggdes under 1970-talet är idag i nedsliten och behöver renoveras eller ersättas med ny.
Faktaruta 5:

Låneskulden ökar i sektorn med ungefär 7 % per år.

Det låga ränteläget gör att räntebetalningarna är lägre idag än före finanskrisen

Kommuner närmar sig sin limit hos Kommuninvest
Ökad låneskuld sektorsnivå
Frågor?
Småkom vs Trojkan

Befolkning: 700 000 inv vs 300 000 inv
Investeringar: 3,3 mdkr vs 2,8 mdkr
Låneskuld: 27 mdkr vs 22 mdkr
Finansiering: 90 % av Småkoms medlemmar har >90 % av lånen hos Kommuninvest vs en tredjedel hos Trojkan
Var finns "Greklands-kommunerna"?
Småkom Övriga
Befolknings- Resultat Skuldsättning utvecklingen

Skattekraft
Finansieringsutrymme

Koncernsamordning
Full transcript