Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

,,Starzy'' I nowi Członkowie Unii Europejskiej.

No description
by

Adrian Zięba

on 2 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ,,Starzy'' I nowi Członkowie Unii Europejskiej.

,,Starzy'' I nowi Członkowie Unii Europejskiej.
spełnić szereg kryteriów dotyczących sfery gospodarczej, politycznej, praw człowieka sformułowane w tzw. kryteriach kopenhaskich
- ( zbiór kryteriów, które muszą spełnić nowo wstępujące do Unii Europejskiej państwa, by zostać przyjętymi. Kryteria te uchwaliła Rada Europejska na szczycie w Kopenhadze w czerwcu 1993 roku. Dzielimy je na kryteria polityczne i ekonomiczne.)
zaakceptować w pełni i bez zastrzeżeń[1] acquis communautaire (w szczególności zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym),
-Acquis communautaire, inaczej Porządek prawny UE – termin z języka francuskiego, który oznacza zbiór zasad prawnych obecnych Wspólnot Europejskich
Państwa członkowskie Unii Europejskiej
Unia Europejska składa się z 28 państw członkowskich. Członkiem Unii Europejskiej może zostać tylko wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo europejskie. Nowo wstępujące państwa, aby stać się członkiem Unii muszą:
Członkowie unii Europejskiej
posiadać sprawnie działającą administrację i sądownictwo zdolne wyegzekwować unijne i wspólnotowe akty prawne
Au
st
ria

Be
lg
ia
Bu
łga
ria
Cho
rw
acja
Cypr
Cz
ec
hy
Da
n
ia
Es
ton
ia
Fi
nlan
dia
Fra
n
cja
G
r
e
c
j
a
His
zpa
nia
Hol
an
dia
Irl
an
dia
Li
t
wa
Luks
en
burg
Ło
t
wa
Ma
lta
Ni
em
cy
Pol
ska
Port
ugalia
Ru
mu
nia
Sło
we
nia
Sz
w
ecja
W
i
el
k
a
B
ry
ta
ni
a

oc
hy

g
ry
WYKONALI:
ADRIAN ZIĘBA


Jakub Bargiel
KL
IIIB
Full transcript